Technik budownictwa

Podręczniki WSiP do zawodu technik budownictwa - to gwarancja sukcesu na egzaminie i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży budowlanej.

Kwalifikacja BUD.14
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

Beata Bisaga, Maria Jolanta Bisaga

Podręcznik uczy organizacji różnego typu robót budowlanych, w tym – robót wykończeniowych, wymaganych przez podstawę programową z 2019 r.! Publikacja wprowadza w tajniki przygotowania terenu pod roboty budowlane i efektywnej organizacji pracy na budowie. Zawiera także wprowadzenie do mechaniki budowli – w sposób przystępny tłumaczy podstawowe zagadnienia.

Atutem publikacji jest niezwykłe bogactwo rysunków, które ułatwiają przyswojenie wiadomości i szlifują umiejętności czytania dokumentacji projektowej.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 2

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 2

Beata Bisaga, Maria Jolanta Bisaga

Podręcznik poświęcony zagadnieniom związanym z tworzeniem kosztorysów budowlanych – przedstawia zasady robienia obmiaru i przedmiaru, wyjaśnia postępowanie przy przetargach na roboty budowalne, uczy korzystania z różnych Katalogów Norm Nakładów. Jego ogromnym atutem jest dołączona na płycie wersja edukacyjna programów do kosztorysowania, dzięki czemu uczeń może szlifować swoje umiejętności tworzenia kosztorysów. W nauce pomagają także liczne przykłady dokumentów dołączonych w postaci załączników.

Ta publikacja to nie tylko niezbędne źródło wiedzy dla ucznia, ale także cenna pomoc dla zaczynających pracę w branży budowlanej.

Kwalifikacja BUD.01
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01

Mirosław Kozłowski

Podręcznik wskazuje zasady wykonywania konstrukcji żelbetowych monolitycznych oraz właściwości mieszanki betonowej i materiały stosowane w zbrojeniu: rodzaje prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów. Ułatwia naukę trafnego doboru narzędzi i materiałów do realizacji poszczególnych zadań związanych z wykonywaniem i remontowaniem konstrukcji żelbetowych monolitycznych.

Liczne ilustracje pomogą zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a rozmaite pytania i polecenia pozwolą sprawdzić stopień opanowania materiału.

Kwalifikacja BUD.08 / BD.29
Montaż konstrukcji budowlanych

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Część 2

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Część 2

Tadeusz Maj

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa z zakresu kwalifikacji BD.29 (Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych) i BUD.08 (Montaż konstrukcji budowlanych).

Omówione zagadnienia: rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych, dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych, opis czynności związanych z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem oraz zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji.

Kwalifikacja BUD.12
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD.12

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD.12

Mirosława Popek

Podręcznik omawia zasady wykonywania konstrukcji murowanych oraz właściwości zapraw murarskich i tynkarskich, wyrobów ceramicznych i innych wyrobów murowych. Wskazuje techniki stosowane w trakcie kładzenia tynków, ich naprawy i remontów oraz rozbiórki konstrukcji murowanych. Opisuje także, jak wykonać przedmiar, odbiór oraz rozliczenie prac murarskich i tynkarskich.

Liczne ilustracje pomogą zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a rozmaite pytania i polecenia pozwolą sprawdzić stopień opanowania materiału.

Kwalifikacja BD.30
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

Beata Bisaga, Maria Jolanta Bisaga

Podręcznik omawia szczegółowo dokumentację wymaganą do podjęcia robót budowlanych, metody planowania robót w budownictwie, w tym sposoby organizacji pracy, sieciowego planowania czynności i harmonogramy. Opisuje także, jak należy przygotować roboty ziemne, stanu surowego,  rozbiórkowe.

Omawiane zagadnienia są zilustrowane licznymi rysunkami i zdjęciami, które ułatwiają zrozumienie wiadomości. Niektóre treści są przedstawione za pomocą tabel ułatwiającymi zapamiętywanie.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 2

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 2

Beata Bisaga, Maria Jolanta Bisaga

Podręcznik charakteryzuje zamówienia publiczne i związane z nimi przetargi, a także omawia przedmiarowanie robót budowlanych oraz tworzenie różnego typu kosztorysów. Wskazuje przydatne programy komputerowe i bazy danych. Szczegółowo przedstawia sposoby korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i katalogów nakładów pracy.

Atutem publikacji są liczne przykłady dokumentów zamieszczone jako załączniki. Wiele informacji zebranych jest w postaci tabel, podanych w formie schematów i rysunków, co bardzo ułatwia przyswojenie i zapamiętywanie materiału.

Zbiory zadań

Nowość
Zbiór zadań z budownictwa

Zbiór zadań z budownictwa

Zbigniew Romik

Publikacja przeznaczona dla uczniów zaczynających naukę w zawodach z branży budowlanej. Zadania o różnym stopniu trudności poruszają zagadnienia materiałów budowlanych, przepływu ciepła przez przegrody, działania na siłach, a także tematykę belek, ram, kratownic, obciążeń stałych i zmiennych, wytrzymałości materiałów. Zbiór zawiera również ćwiczenia dotyczące obliczeń związanych z wykopami, nasypami oraz organizacją i kosztorysowaniem robót. Do zadań dołączone są rysunki schematyczne, by uczniowie nauczyli się ich prawidłowego czytania. Dla nauczycieli są dostępne szczegółowe rozwiązania, zamieszczone w Klubie Nauczyciela Uczę.pl.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia budowlana. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18 (obecnie: BD.14). Praktyczna nauka zawodu

Pracownia budowlana. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz.

Renata Solonek, Robert Pyszel

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach murarz-tynkarz i technik budownictwa. Ta publikacja to nieoceniona pomoc w praktycznym sprawdzaniu umiejętności związanych z wykonywaniem m.in.: zapraw murarskich, tynkarskich, murowanych ścian, stropów, filarów i kominów czy robót rozbiórkowych. Pomaga też utrwalić wiadomości na temat zasad sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów wykonania prac budowlanych.

Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30

Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30

Solonek Renata

Publikacja do praktycznej nauki w zawodzie technik budownictwa, która kształci wszystkie umiejętności wymagane od kandydatów do zawodu – od posługiwania się dokumentacją projektową po sporządzanie kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych. Utrwala też wiedzę dotyczącą m.in. zasad i trybu udzielania zamówień publicznych czy przygotowywania ofert na roboty budowlane. Karty pracy po każdym dziale pomogą sprawdzić umiejętności uczniów.

Pracownia organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33

Pracownia organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33

Maj Tadeusz

Kandydaci do zawodu opanują umiejętności związane m.in. z organizowaniem budowy, posługiwaniem się dokumentacją, kontrolowaniem różnego typu robót budowlanych, utrzymywaniem obiektów budowlanych, zarządzaniem nieruchomościami. Po każdym dziale karty pracy z zadaniami do samodzielnego wykonania.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Tadeusz Maj, Mirosław Kozłowski, Mirosława Popek

Tego jeszcze nie było – repetytorium do każdego zawodu, który może stanowić podbudowę dla technika budownictwa! Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny przeznaczony do kwalifikacji BD.29 z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej. Przykładowe testy i zadania utrwalają materiał z zakresu podstawy programowej 2019. Do wszystkich testów i zadań załączono odpowiedzi lub propozycje rozwiązania. Atutem publikacji są dokładne rysunki różnych rozwiązań w budownictwie, których znajomość podlega sprawdzeniu w trakcie egzaminu.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Ewa Czechowska

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej).
Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań testowych i zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu też klucz odpowiedzi do testów i propozycje rozwiązań zadań praktycznych.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Ewa Czechowska

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizują treści z zakresu kwalifikacji B.33 (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych).

Publikacja składa się z 5 zestawów testów sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. Każdy z nich zawiera 40 zadań testowych i zadanie praktyczne z propozycją jego rozwiązania. Na końcu książki znajduje się klucz odpowiedzi do testu pisemnego.

Kwalifikacje B.16 (BD.12)
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik budownictwa i betoniarz-zbrojarz omawia ogólne zasady organizacji procesów zbrojarskich, w tym między innymi: dokumentację, zasady wykonywania i odczytywania rysunków zbrojenia i zestawień stali zbrojeniowej czy wykonania przedmiaru robót zbrojarskich. Na końcu rozdziałów uczeń znajdzie pytania kontrolne.

Montaż zbrojenia w deskowaniach

Montaż zbrojenia w deskowaniach

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa i betoniarz-zbrojarz omawia między innymi kwestie związane z prętami zbrojeniowymi oraz materiałami pomocniczymi do montażu zbrojenia. Na końcu rozdziałów i działów uczeń znajdzie pytania kontrolne, dzięki którym będzie mógł sprawdzić poziom swojej wiedzy.

Wykonywanie mieszanek betonowych

Wykonywanie mieszanek betonowych

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do nauki w zawodzie technik  budownictwa, który omawia między innymi podstawy robót betoniarskich, zaprawy, mieszanki betonowe i beton oraz składniki zapraw i betonów. Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania, dzięki którym uczeń może sprawdzić stan swojej wiedzy.

Betonowanie i pielęgnacja betonu

Betonowanie i pielęgnacja betonu

Mirosław Kozłowski

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa, który omawia między innymi rodzaje deskowań, sposoby zagęszczania mieszanki betonowej, metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu, sposoby pielęgnacji świeżego betonu czy obmiar robót. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Kwalifikacja B.18 (BD.14)
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa. W podręczniku omówiono zagadnienia związane m.in. z wykonywaniem zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych, ze sporządzaniem przedmiaru robót oraz kalkulacji kosztów ich wykonania. Treści teoretyczne wsparto ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa. W publikacji wyczerpująco omówiono m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem murowanych ścian, stropów, słupów, filarów i kominów oraz sposoby sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów ich wykonania. Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie tynków

Wykonywanie tynków

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa.
W publikacji wyczerpująco omówiono m.in. zagadnienia związane z wykonywaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych, naprawą uszkodzeń tynków, sporządzaniem przedmiaru i obmiaru robót, kalkulacją kosztów wykonania tynków.
Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa.

Ta publikacja to kompendium wiedzy na temat wykonywania robót murarskich podczas remontowania murowanych konstrukcji budowlanych oraz prac rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych. Teorię wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Kwalifikacja B.30
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja B.30.1. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa

Sporządzanie kosztorysów

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów).

W podręczniku omówiono m.in.: zasady sporządzania kosztorysów, sposoby posługiwania się dokumentacją projektową czy dokonywania przedmiaru i obmiaru robót budowlanych. Wartością dodaną jest dołączony CD-ROM z programami do kosztorysowania Norma Pro i Norma Expert.

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji B.30 (Przygotowywanie dokumentacji przetargowej).

W podręczniku omówiono zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, sposoby rozróżniania dokumentów przetargowych oraz posługiwania się dokumentacją przetargową. Przedstawiono zasady sporządzania specyfikacji warunków zamówienia i przygotowywania oferty na roboty budowlane. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi ćwiczeniami praktycznymi i wydrukami z programu Norma Expert.

Kwalifikacja B.33
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Organizacja i przygotowanie budowy

Organizacja i przygotowanie budowy

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji B.33 (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) – B.33.1 (Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych).

Książka w przystępny sposób omawia najnowsze rozwiązania dotyczące organizacji i kontrolowania prac na budowie. Porusza między innymi zagadnienia planowania robót budowlanych i kierowania nimi, organizowania transportu na budowie oraz prowadzenia jej dokumentacji. Przedstawia także temat technologii i organizacji robót ziemnych.

Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania i ćwiczenia, dzięki którym uczeń może skontrolować poziom swojej wiedzy, a zdobyte wiadomości zastosować w praktyce.

Organizacja i technologia robót stanu surowego

Organizacja i technologia robót stanu surowego

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji B.33.2 (Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego).
Książka w przystępny sposób omawia: rodzaje fundamentów i sposoby ich wykonania, rodzaje ścian i organizację robót murowych, wykonywanie stropów, żelbetowe konstrukcje monolityczne i prefabrykowane, rodzaje schodów, konstrukcje dachów i stropodachów, pokrycia i obróbki dachów, rodzaje izolacji i sposoby ich wykonania, stolarkę i ślusarkę budowlaną, a także organizację tych robót. Autor zwraca szczególną uwagę na warunki techniczne wykonania i odbioru robót stanu surowego oraz na zasady bezpiecznej pracy.

Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania i ćwiczenia, dzięki którym uczeń może skontrolować poziom swojej wiedzy, a zdobyte wiadomości zastosować w praktyce.

Organizacja i technologia robót wykończeniowych.

Organizacja i technologia robót wykończeniowych

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji B.33 (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) – B.33.3 (Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych).

Książka w przystępny sposób opisuje charakter robót tynkarskich, podłogowych i okładzinowych oraz malarskich. Autor obszernie omawia temat suchej zabudowy i suchych tynków. Zwraca też uwagę na warunki odbioru robót wykończeniowych i zasady bezpiecznej pracy przy tego typu robotach.

Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania i ćwiczenia, dzięki którym uczeń może skontrolować poziom swojej wiedzy, a zdobyte wiadomości zastosować w praktyce.

Utrzymanie obiektów budowlanych

Utrzymanie obiektów budowlanych

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji B.33 (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) – B.33.4 (Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych).

Książka w przystępny sposób omawia temat zarządzania nieruchomościami z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa budowlanego, przyczyny i rodzaje uszkodzeń budynków, technologie stosowane przy wzmacnianiu konstrukcji oraz organizację robót remontowo-budowlanych. Zawiera również charakterystykę budynków wykonanych w różnych technologiach.

Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania i ćwiczenia, dzięki którym uczeń może skontrolować poziom swojej wiedzy, a zdobyte wiadomości zastosować w praktyce.

Organizacja robót rozbiórkowych

Organizacja robót rozbiórkowych

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji B.33 (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) – B.33.5 (Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych).

Książka w przystępny sposób omawia zagadnienia związane z przygotowaniem i wykonywaniem robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.

Na końcu rozdziałów i działów znajdują się pytania i ćwiczenia, dzięki którym uczeń może skontrolować poziom swojej wiedzy, a zdobyte wiadomości zastosować w praktyce.

Efekty kształcenia wspólne dla branży budowlanej

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik budownictwa. Podręcznik wyczerpująco omawia między innymi zagadnienia związane ze statyką sił, obciążeniem konstrukcji budowlanych czy układami statycznie wyznaczalnymi. Zawiera liczne pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom przyswojenia wiadomości.

Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w kierunkach technik budownictwa. Podręcznik omawia podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa. Autorzy scharakteryzowali miedzy innymi elementy konstrukcyjne, elewacyjne i wykończeniowe budynków oraz związane z nimi instalacje. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom swojej wiedzy.

Rysunek techniczny budowlany

Rysunek techniczny budowlany

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w kierunkach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji: B.16 (obecnie: BD.12). w zawodzie betoniarz-zbrojarz, B.18. (obecnie: BD.14) w zawodzie murarz-tynkarz, B.20. w zawodzie monter konstrukcji budowlanych.

 

Podręcznik omawia między innymi podstawowe wiadomości na temat rodzajów rysunków budowlanych i norm w nich stosowanych, zasad wymiarowania i opisywania rysunków. Wiedzę teoretyczną autor poparł licznymi przykładami i ćwiczeniami.

BHP w branży budowlanej

BHP w branży budowlanej

Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

Autorki wyczerpująco wyjaśniły zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowały czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżyły też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

To kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej. Uczeń znajdzie tu też wiadomości dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym i marketingu oraz przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy. Pytania kontrolne pomogą przyszłemu technikowi budownictwa sprawdzić stan swojej wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w budownictwie

Język angielski zawodowy w budownictwie

Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w budownictwie

 

Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych, klasyfikacji budynków, maszyn i urządzeń budowlanych, statyki budowli, klasyfikacji zawodów budowlanych, wyceny robót budowlanych, materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji budowlanych, a także robót wykończeniowych i instalacyjnych. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Maria Ratajczak, Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży budowlanej.

Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych oraz klasyfikacji budynków. Opisuje maszyny i urządzenia budowlane, wycenę robót oraz materiały, elementy i konstrukcje budowlane. Porusza także kwestie związane z działalnością gospodarczą, przepisami BHP oraz zatrudnieniem w budownictwie.