Technik budownictwa

Podręczniki WSiP do zawodu technik budownictwa - to gwarancja sukcesu na egzaminie i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży budowlanej.

Egzamin z kwalifikacji: BUD.14BUD.01BUD.08 / BD.29BUD.12

Kwalifikacja BUD.14
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 1

Beata Bisaga, Maria Jolanta Bisaga

Podręcznik uczy organizacji różnego typu robót budowlanych, w tym – robót wykończeniowych, wymaganych przez podstawę programową z 2019 r.! Publikacja wprowadza w tajniki przygotowania terenu pod roboty budowlane i efektywnej organizacji pracy na budowie. Zawiera także wprowadzenie do mechaniki budowli – w sposób przystępny tłumaczy podstawowe zagadnienia.

Atutem publikacji jest niezwykłe bogactwo rysunków, które ułatwiają przyswojenie wiadomości i szlifują umiejętności czytania dokumentacji projektowej.

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 2

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Część 2

Beata Bisaga, Maria Jolanta Bisaga

Podręcznik poświęcony zagadnieniom związanym z tworzeniem kosztorysów budowlanych – przedstawia zasady robienia obmiaru i przedmiaru, wyjaśnia postępowanie przy przetargach na roboty budowalne, uczy korzystania z różnych Katalogów Norm Nakładów. Jego ogromnym atutem jest dołączona na płycie wersja edukacyjna programów do kosztorysowania, dzięki czemu uczeń może szlifować swoje umiejętności tworzenia kosztorysów. W nauce pomagają także liczne przykłady dokumentów dołączonych w postaci załączników.

Ta publikacja to nie tylko niezbędne źródło wiedzy dla ucznia, ale także cenna pomoc dla zaczynających pracę w branży budowlanej.

Kwalifikacja BUD.01
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Kwalifikacja BUD.01

Mirosław Kozłowski

Podręcznik wskazuje zasady wykonywania konstrukcji żelbetowych monolitycznych oraz właściwości mieszanki betonowej i materiały stosowane w zbrojeniu: rodzaje prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów. Ułatwia naukę trafnego doboru narzędzi i materiałów do realizacji poszczególnych zadań związanych z wykonywaniem i remontowaniem konstrukcji żelbetowych monolitycznych.

Liczne ilustracje pomogą zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a rozmaite pytania i polecenia pozwolą sprawdzić stopień opanowania materiału.

Kwalifikacja BUD.08 / BD.29
Montaż konstrukcji budowlanych

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Część 2

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych. Część 2

Tadeusz Maj

Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa z zakresu kwalifikacji BD.29 (Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych) i BUD.08 (Montaż konstrukcji budowlanych).

Omówione zagadnienia: rodzaje konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych, dobór materiałów, narzędzi i sprzętu do montażu elementów konstrukcji stalowych oraz prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych, opis czynności związanych z przygotowaniem, wstępnym mocowaniem oraz zabezpieczeniem przed utratą stateczności konstrukcji.

Kwalifikacja BUD.12
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD.12

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Kwalifikacja BUD.12

Mirosława Popek

Podręcznik omawia zasady wykonywania konstrukcji murowanych oraz właściwości zapraw murarskich i tynkarskich, wyrobów ceramicznych i innych wyrobów murowych. Wskazuje techniki stosowane w trakcie kładzenia tynków, ich naprawy i remontów oraz rozbiórki konstrukcji murowanych. Opisuje także, jak wykonać przedmiar, odbiór oraz rozliczenie prac murarskich i tynkarskich.

Liczne ilustracje pomogą zrozumieć zagadnienia poruszane w podręczniku, a rozmaite pytania i polecenia pozwolą sprawdzić stopień opanowania materiału.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z budownictwa

Zbiór zadań z budownictwa

Zbigniew Romik

Publikacja przeznaczona dla uczniów zaczynających naukę w zawodach z branży budowlanej. Zadania o różnym stopniu trudności poruszają zagadnienia materiałów budowlanych, przepływu ciepła przez przegrody, działania na siłach, a także tematykę belek, ram, kratownic, obciążeń stałych i zmiennych, wytrzymałości materiałów. Zbiór zawiera również ćwiczenia dotyczące obliczeń związanych z wykopami, nasypami oraz organizacją i kosztorysowaniem robót. Do zadań dołączone są rysunki schematyczne, by uczniowie nauczyli się ich prawidłowego czytania. Dla nauczycieli są dostępne szczegółowe rozwiązania, zamieszczone w Klubie Nauczyciela Uczę.pl.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia budowlana. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz. Kwalifikacja B.18 (obecnie: BD.14). Praktyczna nauka zawodu

Pracownia budowlana. Technik budownictwa. Murarz-tynkarz.

Renata Solonek, Robert Pyszel

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach murarz-tynkarz i technik budownictwa. Ta publikacja to nieoceniona pomoc w praktycznym sprawdzaniu umiejętności związanych z wykonywaniem m.in.: zapraw murarskich, tynkarskich, murowanych ścian, stropów, filarów i kominów czy robót rozbiórkowych. Pomaga też utrwalić wiadomości na temat zasad sporządzania przedmiaru robót i kalkulacji kosztów wykonania prac budowlanych.

Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30

Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30

Solonek Renata

Publikacja do praktycznej nauki w zawodzie technik budownictwa, która kształci wszystkie umiejętności wymagane od kandydatów do zawodu – od posługiwania się dokumentacją projektową po sporządzanie kosztorysów inwestorskich, zamiennych i powykonawczych. Utrwala też wiedzę dotyczącą m.in. zasad i trybu udzielania zamówień publicznych czy przygotowywania ofert na roboty budowlane. Karty pracy po każdym dziale pomogą sprawdzić umiejętności uczniów.

Pracownia organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33

Pracownia organizacji robót budowlanych. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.33

Maj Tadeusz

Kandydaci do zawodu opanują umiejętności związane m.in. z organizowaniem budowy, posługiwaniem się dokumentacją, kontrolowaniem różnego typu robót budowlanych, utrzymywaniem obiektów budowlanych, zarządzaniem nieruchomościami. Po każdym dziale karty pracy z zadaniami do samodzielnego wykonania.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy. Kwalifikacja BD.29 / BUD.01 / BUD.08 / BUD.12

Tadeusz Maj, Mirosław Kozłowski, Mirosława Popek

Tego jeszcze nie było – repetytorium do każdego zawodu, który może stanowić podbudowę dla technika budownictwa! Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny przeznaczony do kwalifikacji BD.29 z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej. Przykładowe testy i zadania utrwalają materiał z zakresu podstawy programowej 2019. Do wszystkich testów i zadań załączono odpowiedzi lub propozycje rozwiązania. Atutem publikacji są dokładne rysunki różnych rozwiązań w budownictwie, których znajomość podlega sprawdzeniu w trakcie egzaminu.

Efekty kształcenia wspólne dla branży budowlanej

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Mirosława Popek

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik budownictwa. Podręcznik wyczerpująco omawia między innymi zagadnienia związane ze statyką sił, obciążeniem konstrukcji budowlanych czy układami statycznie wyznaczalnymi. Zawiera liczne pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom przyswojenia wiadomości.

Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w kierunkach technik budownictwa. Podręcznik omawia podstawowe pojęcia z zakresu budownictwa. Autorzy scharakteryzowali miedzy innymi elementy konstrukcyjne, elewacyjne i wykończeniowe budynków oraz związane z nimi instalacje. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom swojej wiedzy.

Rysunek techniczny budowlany

Rysunek techniczny budowlany

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w kierunkach technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji: B.16 (obecnie: BD.12). w zawodzie betoniarz-zbrojarz, B.18. (obecnie: BD.14) w zawodzie murarz-tynkarz, B.20. w zawodzie monter konstrukcji budowlanych.

 

Podręcznik omawia między innymi podstawowe wiadomości na temat rodzajów rysunków budowlanych i norm w nich stosowanych, zasad wymiarowania i opisywania rysunków. Wiedzę teoretyczną autor poparł licznymi przykładami i ćwiczeniami.

BHP w branży budowlanej

BHP w branży budowlanej

Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

Autorki wyczerpująco wyjaśniły zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowały czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżyły też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

To kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej. Uczeń znajdzie tu też wiadomości dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym i marketingu oraz przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy. Pytania kontrolne pomogą przyszłemu technikowi budownictwa sprawdzić stan swojej wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w budownictwie

Język angielski zawodowy w budownictwie

Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w budownictwie

 

Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych, klasyfikacji budynków, maszyn i urządzeń budowlanych, statyki budowli, klasyfikacji zawodów budowlanych, wyceny robót budowlanych, materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji budowlanych, a także robót wykończeniowych i instalacyjnych. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Maria Ratajczak, Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży budowlanej.

Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych oraz klasyfikacji budynków. Opisuje maszyny i urządzenia budowlane, wycenę robót oraz materiały, elementy i konstrukcje budowlane. Porusza także kwestie związane z działalnością gospodarczą, przepisami BHP oraz zatrudnieniem w budownictwie.