161119

Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych