165336

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik budownictwa. Kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej