Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Podręczniki WSiP do zawodu technik robót wykończeniowych w budownictwie - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży budowlanej.

Egzamin z kwalifikacji: BUD.11 / BD.04BD.21

Kwalifikacja BUD.11 / BD.04
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Część 1

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Część 1

Anna Kusina, Marek Machnik

Podręcznik do nauki zawodów monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji BD.04BUD.11 (Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych).

Omówione zostały rodzaje systemów wykonywania suchej zabudowy wnętrz, izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych oraz okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy.

Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią zrozumienie opisanych treści.

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Część 2

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. Część 2

Renata Solonek, Robert Pyszel

Podręcznik do nauki zawodów monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie z zakresu kwalifikacji BD.04BUD.11 (Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych).

Omówione zostały rodzaje systemów wykonywania suchej zabudowy wnętrz, izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych oraz okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy.

Liczne rysunki i zdjęcia ułatwią zrozumienie opisanych treści.

Kwalifikacja BD.21
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Część 1

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Część 1

Zbigniew Romik

W podręczniku opisane zostały kwestie związane z zagospodarowaniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu budowy, a także sporządzaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przedstawiono również zasady organizacji i kontrolowania robót tynkarskich, okładzinowych, malarskich, tapeciarskich i podłogowych.

Publikację uzupełniają przykładowe wzory:

 • umowy o roboty budowlane,
 • wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,
 • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • i wiele innych.
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Część 2

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. Część 2

Zbigniew Romik

W podręczniku omówione zostały różne rodzaje kosztorysów i zasady ich sporządzania (np. inwestorskie, zamienne i powykonawcze). Opisano, w jaki sposób sporządza się przedmiary i obmiary budowlanych robót wykończeniowych oraz jak się je rozlicza. Zostały zaprezentowane również informacje dotyczące katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia robót wykończeniowych.

Do publikacji dodano m.in.:

 • wzór protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania,
 • przykładowy kosztorys inwestorski,
 • przykładowy kosztorys ofertowy.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży budowlanej

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje budowlane

Mirosława Popek

Podręcznik do nauki:

 • podstawowych zagadnień związanych ze statyką budowli,
 • podstawowych pojęć dotyczących wytrzymałości materiałów,
 • zasad projektowania elementów konstrukcyjnych.
Budownictwo ogólne

Budownictwo ogólne

Mirosława Popek, Bożena Wapińska

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia prac związanych z realizacją kolejnych etapów obiektów budowlanych zgodnie z przyjętą technologią,
 • zasad korzystania z przepisów prawnych (strony procesów inwestycyjnych, ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa),
 • metod stosowania materiałów budowlanych, rusztowań, sprzętu mierniczego,
 • sposobów rozróżniania elementów konstrukcyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych budynków.
Rysunek techniczny budowlany

Rysunek techniczny budowlany

Tadeusz Maj

Podręcznik do nauki:

 • metod rozróżniania rodzajów rysunków budowlanych,
 • zasad stosowania norm budowlanych,
 • zasad wymiarowania i opisywania rysunków,
 • sposobów czytania projektów budowlanych,
 • zasad korzystania z programów komputerowych w projektowaniu budowlanym.
BHP w branży budowlanej

BHP w branży budowlanej

Małgorzata Karbowiak, Wanda Bukała

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

Autorki wyczerpująco wyjaśniły zasady ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie budowlanym oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowały czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżyły też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej

Tadeusz Maj

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej.

To kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej. Uczeń znajdzie tu też wiadomości dotyczące zasad zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym i marketingu oraz przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy. Pytania kontrolne pomogą przyszłemu technikowi budownictwa sprawdzić stan swojej wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w budownictwie

Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w budownictwie

 

Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych, klasyfikacji budynków, maszyn i urządzeń budowlanych, statyki budowli, klasyfikacji zawodów budowlanych, wyceny robót budowlanych, materiałów budowlanych, elementów i konstrukcji budowlanych, a także robót wykończeniowych i instalacyjnych. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki w branży budowlanej

Język niemiecki zawodowy w budownictwie

Maria Ratajczak, Marlena Kucz

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży budowlanej.

Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia z zakresu organizacji i przygotowania robót budowlanych oraz klasyfikacji budynków. Opisuje: maszyny i urządzenia budowlane, statykę budowli, klasyfikację zawodów budowlanych, wycenę robót, materiały, elementy i konstrukcje budowlane, roboty wykończeniowe i instalacyjne. Porusza także kwestie związane z działalnością gospodarczą, przepisami BHP oraz zatrudnieniem w budownictwie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).