Branża ekonomiczna

Wybierz zawód z branży ekonomicznej i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

 • Technik logistyk

  Technik logistyk

  Potrafi organizować i monitorować przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. Umie zarządzać środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Organizuje i monitoruje w jednostkach organizacyjnych przepływ zasobów i informacji.

  Egzamin z kwalifikacji SPL.01, SPL.04
 • Technik ekonomista

  Technik ekonomista

  Umie zorganizować i poprowadzić działalność gospodarczą, a także obliczać podatki. Potrafi prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, przeprowadzać analizy i przygotowywać sprawozdania finansowe. Technik ekonomista dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze, prowadzi i rozlicza inwentaryzację.

   

  Egzamin z kwalifikacji EKA.04, EKA.05
 • Technik spedytor

  Technik spedytor

  Technik spedytor potrafi planować i organizować prace związane z przewozem ładunków. Prowadzi dokumentację związaną z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych oraz dokumentację dotyczącą rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. Spedytor monitoruje także przebieg procesu transportowego.

  Egzamin z kwalifikacji: AU.31
 • Technik eksploatacji portów i terminali

  Technik eksploatacji portów i terminali

  Potrafi planować i wykonywać prace związane z eksploatacją portów i terminali. Organizuje prace związane z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach oraz z magazynowaniem, składowaniem i przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach. Prowadzi również dokumentację dotyczącą transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

  Egzamin z kwalifikacji: AU.34, AU.33
 • Magazynier-logistyk

  Magazynier-logistyk

  Magazynier-logistyk potrafi: przyjmować i wydawać towary z magazynu; przechowywać towary; ponosić odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie; prowadzić dokumentację magazynową.

  Egzamin z kwalifikacji SPL.01, AU. 22
 • Technik reklamy

  Technik reklamy

  Bierze udział w kampaniach reklamowych i promocyjnych. Odpowiada za przeprowadzanie analiz marketingowych i na ich podstawie proponuje właściwą strategię reklamową. Opracowuje koncepcję projektów reklamowych i czuwa nad ich realizacją. Wyszukuje klientów dla agencji reklamowych. Uczestniczy w kreowaniu wizerunku firm lub organizacji.

  Egzamin z kwalifikacji PGF.07, PGF.08
 • Technik rachunkowości

  Technik rachunkowości

  Potrafi prowadzić rachunkowość. Przeprowadza analizę finansową. Rozlicza daniny publiczne, wynagrodzenia oraz składki pobierane przez ZUS.

  Egzamin z kwalifikacji EKA.05, A.36, A. 65
 • Technik administracji

  Technik administracji

  Potrafi przygotować dokumenty na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego. Prowadzi postępowania administracyjne, sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych. Umie opracowywać projekty aktów administracyjnych.

   

  Egzamin z kwalifikacji A.68
 • Sprzedawca

  Sprzedawca

  Sprzedawca potrafi prowadzić sprzedaż produktów oferowanych w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (w sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach). Bezpośrednio obsługuje nabywców towarów.

   

  Egzamin z kwalifikacji A.18
 • Technik handlowiec

  Technik handlowiec

  Potrafi efektywnie organizować sprzedaż towarów w punktach handlowych. Umie dokumentować dostawy towarów, ustalać ceny, a także wykonać kontrolę jakościową i ilościową produktów. Organizuje działania reklamowe i marketingowe.

  Egzamin z kwalifikacji A.18. i A.22
 • Technik księgarstwa

  Technik księgarstwa

  Potrafi przygotowywać do sprzedaży asortyment księgarski i dbać o jego sprzedaż, opracowywać informacje bibliograficzne i katalogi księgarskie, prowadzić działalność informacyjno-bibliograficzną, promować asortyment księgarski, zaopatrywać księgarnię w asortyment księgarski.

  Egzamin z kwalifikacji A.18, A.21