Magazynier-logistyk

Podręczniki WSiP do zawodu magazynier logistyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: SPL.01

Kwalifikacja SPL.01
Obsługa magazynów

Obsługa magazynów. Część 1

  • Konsultowane z nauczycielami.
  • Dodatkowe materiały (w tym filmy) pod kodami QR.
  • Nowe przykłady, zadania i ilustracje.
  • Wyróżnienia graficzne (zapamiętaj, przykład, ciekawostka, sprawdź swoje umiejętności).
  • Tworzy komplet wiedzy ze zbiorem zadań do SPL.01, część 1.

Obsługa magazynów. Część 2

  • Konsultowane z nauczycielami.
  • Dodatkowe materiały (w tym filmy) pod kodami QR.
  • Nowe przykłady, zadania i ilustracje.
  • Wyróżnienia graficzne (zapamiętaj, przykład, ciekawostka, sprawdź swoje umiejętności).
  • Tworzy komplet wiedzy ze zbiorem zadań do SPL.01, część 2.

Zbiory zadań

Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 1

Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 1

Grażyna Karpus

Zbiór zadań został przygotowany z myślą zarówno o egzaminie z kwalifikacji SPL.01, jak i o umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy. Znajdują się w nim liczne i urozmaicone ćwiczenia opracowane na bazie wymagań z podstawy programowej oraz egzaminów zawodowych z ostatnich lat, podzielone pod względem tematyki i uporządkowane według stopnia trudności. Publikacja obejmuje takie zagadnienia, jak BHP, miary statystyczne, dokumenty magazynowe finansowe, rozliczeniowe i handlowe, zapasy w przedsiębiorstwie czy ładunki i jednostki  ładunkowe.

Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 2

Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 2

Grażyna Karpus

Druga część zbioru zadań obejmuje takie zagadnienia, jak: odbiór, rozmieszczenie oraz warunki przechowywania zapasów; zabezpieczenie towarów; oznakowanie towarów i opakowań, które dotyczą przewozu, przechowywania, obsługi oraz bezpieczeństwa; procesy transportowe w magazynie. Publikacja zawiera również zadania z zakresu gospodarowania przestrzenią magazynową i inwentaryzacją, wyboru kontrahentów oraz oceny merytorycznej i technicznej ofert współpracy. Zadania dotyczą także planowania przepływu materiałów oraz automatycznej identyfikacji towarów (od tradycyjnych numeracji i klasyfikacji po nowoczesne kody i piktogramy). Dopełnieniem publikacji są zadania typu egzaminacyjnego.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Grażyna Karpus

Publikacja stanowi materiał przygotowujący do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AU.22 – jest to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.

Część repetytoryjna składa się z dwunastu części podzielonych na rozdziały, w których oprócz informacji kształtujących wiedzę znajdują się liczne przykłady jej wykorzystania.

W części testowej zamieszczono 5 zestawów pytań z kluczami odpowiedzi, przygotowujących do egzaminu pisemnego, i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami, aby oswoić uczniów z wymogami egzaminu praktycznego, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi portów i terminali

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku.

Publikacja jest kompendium wiedzy z logistyki. Uczeń pozna m.in. zagadnienia związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.

Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk oraz dr Justyna Stochaj.

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów, pomaga prowadzić rozmowy służbowe, w tym negocjacje, składanie zamówień i reklamacje. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

 

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!