Magazynier-logistyk

Podręczniki WSiP do zawodu magazynier logistyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: SPL.01

Kwalifikacja SPL.01
Obsługa magazynów

Obsługa magazynów. Część 1

Obsługa magazynów. Część 1

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2019 to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami. Przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące procesów magazynowych. Dokładnie omawia treści związane z zapasami, transportem w magazynie, kosztami i ewidencją (m. in. podatność naturalną i techniczną zapasów na magazynowanie, zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa i majątku powierzonego, zarządzanie magazynem).

Zawiera dużą liczbę przykładów, pytań i poleceń, a przejrzyste schematy i tabele ułatwiają przyswojenie wiadomości.

Obsługa magazynów. Część 2

Obsługa magazynów. Część 2

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia z nowej podstawy programowej (2019) z zakresu obsługi magazynów. Dokładnie omawia zagadnienia logistyczne dotyczące zapasów, odpadów i materiałów (m. in. materiały i surowce w działalności produkcyjnej, normy i procedury oceny jakości, zapasy produkcji w toku, rodzaje odpadów, system odprowadzania i neutralizacji odpadów, dokumentacja przepływu materiałów w procesie produkcji).

Zawiera wiele schematów, tabel i zdjęć, które wzbogacają prezentowane treści. Stanowi dobrą propozycję do nauki w zawodzie technik logistyk i magazynier-logistyk.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Grażyna Karpus

Publikacja stanowi materiał przygotowujący do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AU.22 – jest to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.

Część repetytoryjna składa się z dwunastu części podzielonych na rozdziały, w których oprócz informacji kształtujących wiedzę znajdują się liczne przykłady jej wykorzystania.

W części testowej zamieszczono 5 zestawów pytań z kluczami odpowiedzi, przygotowujących do egzaminu pisemnego, i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami, aby oswoić uczniów z wymogami egzaminu praktycznego, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Zbiory zadań

Nowość
Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 1

Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 1

Grażyna Karpus

Zbiór zadań został przygotowany z myślą zarówno o egzaminie z kwalifikacji SPL.01, jak i o umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy. Znajdują się w nim liczne i urozmaicone ćwiczenia opracowane na bazie wymagań z podstawy programowej oraz egzaminów zawodowych z ostatnich lat, podzielone pod względem tematyki i uporządkowane według stopnia trudności. Publikacja obejmuje takie zagadnienia, jak BHP, miary statystyczne, dokumenty magazynowe finansowe, rozliczeniowe i handlowe, zapasy w przedsiębiorstwie czy ładunki i jednostki  ładunkowe.

Nowość
Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 2

Obsługa magazynów. Zbiór zadań. Kwalifikacja SPL.01. Część 2

Grażyna Karpus

Druga część zbioru zadań obejmuje takie zagadnienia, jak: odbiór, rozmieszczenie oraz warunki przechowywania zapasów; zabezpieczenie towarów; oznakowanie towarów i opakowań, które dotyczą przewozu, przechowywania, obsługi oraz bezpieczeństwa; procesy transportowe w magazynie. Publikacja zawiera również zadania z zakresu gospodarowania przestrzenią magazynową i inwentaryzacją, wyboru kontrahentów oraz oceny merytorycznej i technicznej ofert współpracy. Zadania dotyczą także planowania przepływu materiałów oraz automatycznej identyfikacji towarów (od tradycyjnych numeracji i klasyfikacji po nowoczesne kody i piktogramy). Dopełnieniem publikacji są zadania typu egzaminacyjnego.