Magazynier-logistyk

Podręczniki WSiP do zawodu magazynier logistyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: SPL.01AU.22A.30

Kwalifikacja SPL.01
Obsługa magazynów

Obsługa magazynów. Część 1

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2019 to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami. Przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące procesów magazynowych. Dokładnie omawia treści związane z zapasami, transportem w magazynie, kosztami i ewidencją (m. in. podatność naturalną i techniczną zapasów na magazynowanie, zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa i majątku powierzonego, zarządzanie magazynem).

Zawiera dużą liczbę przykładów, pytań i poleceń, a przejrzyste schematy i tabele ułatwiają przyswojenie wiadomości.

Obsługa magazynów. Część 2

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia z nowej podstawy programowej (2019) z zakresu obsługi magazynów. Dokładnie omawia zagadnienia logistyczne dotyczące zapasów, odpadów i materiałów (m. in. materiały i surowce w działalności produkcyjnej, normy i procedury oceny jakości, zapasy produkcji w toku, rodzaje odpadów, system odprowadzania i neutralizacji odpadów, dokumentacja przepływu materiałów w procesie produkcji).

Zawiera wiele schematów, tabel i zdjęć, które wzbogacają prezentowane treści. Stanowi dobrą propozycję do nauki w zawodzie technik logistyk i magazynier-logistyk.

Kwalifikacja AU.22
Obsługa magazynów

Obsługa magazynów. Część 1

Stolarski Jarosław, Śliżewska Joanna, Rożej Anna, Zadrożna Dorota

Doskonała propozycja do nauki w zawodach technik logistyk i magazynier. Podręcznik zawiera materiał z zakresu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów (1. część kwalifikacji Realizacja procesów magazynowych).

Dokładnie, z dbałością o zrozumienie materiału przez ucznia, autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące procesów magazynowych i objaśnili kwestie związane z zapasami, transportem, kosztami, dokumentacją i ewidencją w magazynie.

W opanowaniu materiału pomaga duża liczba przykładów, zdjęć, schematów oraz ćwiczeń i pytań sprawdzających wiedzę.

Obsługa magazynów. Część 2

Kij Andrzej, Śliżewska Joanna, Zadrożna Dorota, Ligaj Magda

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik logistyk i magazynier zawierający materiał z zakresu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów (2. część kwalifikacji Obsługa magazynów przyprodukcyjnych i 3. część kwalifikacji Obsługa magazynów dystrybucji).

Cz. 2. przedstawia niezbędne w zawodzie wiadomości na temat obsługi magazynów przyprodukcyjnych – od organizacji produkcji aż po dokumentację przepływu materiałów. Uczeń zapozna się też z obsługą magazynów dystrybucji.
Atutami podręcznika są dokładność, z jaką omówiono materiał, a także bogata szata graficzna: schematy, tabele, zdjęcia.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Grażyna Karpus

Publikacja stanowi materiał przygotowujący do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AU.22 – jest to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.

Część repetytoryjna składa się z dwunastu części podzielonych na rozdziały, w których oprócz informacji kształtujących wiedzę znajdują się liczne przykłady jej wykorzystania.

W części testowej zamieszczono 5 zestawów pytań z kluczami odpowiedzi, przygotowujących do egzaminu pisemnego, i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami, aby oswoić uczniów z wymogami egzaminu praktycznego, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z logistyki. Kwalifikacja A.30. Część 1

Karpus Grażyna

Zbiór zadań pomagający utrwalić oraz sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i monitorowania.

Zadania dotyczą wszystkich zagadnień obowiązujących na egzaminie: od sporządzania dokumentacji magazynowej przez analizy ABC i XYZ zapasów po dystrybucję.

Ostatni dział zapoznaje ze strukturą i zasadami oceniania praktycznych zadań egzaminacyjnych.
Znakomita pomoc na zajęciach w technikum i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik logistyk.

Zbiór zadań z logistyki. Część 2

Monika Knap, Radosław Knap

Pierwszy na rynku zbiór zadań do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor opracowany zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r.

Zbiór zadań pozwala ćwiczyć umiejętności związane z formowaniem ładunku, organizacją transportu, wyborem optymalnej metody transportu, właściwego oznakowania przewożonych towarów, a także wystawianiem dokumentów – listów przewozowych, faktur itp.

Polecenia zadań zamieszczonych na końcu zbioru ułożono na wzór poleceń występujących w praktycznej części egzaminu.