160905

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa