Technik eksploatacji portów i terminali

Podręczniki WSiP do zawodu technik eksploatacji portów i terminali - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: AU.33AU.34

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Zbiór zadań. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Edyta Majkowska-Bartczak

Zbiór zadań sprawdza wiadomości i umiejętności z kwalifikacji AU.33.

Ponad 300 zadań związanych z odczytywaniem i wypełnianiem dokumentacji podróży, biletów, rozkładów jazdy czy kart pokładowych.

Publikacja zawiera zadania i ćwiczenia praktyczne dotyczące: procesów turystycznych, obliczeń i zagadnień związanych z parametrami podróży, organizacji obsługi w portach i terminalach, elementów informacji turystycznej, IT w obsłudze podróżnych, obsługi pasażerów w różnych środkach transportu.

Zbiór zadań. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Zbiór zadań. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Monika Sarzalska

Zbiór zadań sprawdza wiadomości i umiejętności z kwalifikacji AU.34.

Ponad 300 zadań dotyczących takich zagadnień, jak: formowanie jednostek transportowych, oznakowanie ładunku, jednostki ładunkowej i środka transportu, wybór środka transportu dalekiego w zależności od rodzaju nadanego ładunku, rozmieszczenie i zabezpieczanie ładunków w środkach transportu, technologie i urządzenia przeładunkowe w portach i terminalach, miejsca składowania i magazynowania ładunków.

Kwalifikacja AU.33
Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 1

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 1

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska

Nr w wykazie MEN: 1.25.12/2018

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).

Przedstawia m.in. oczekiwania klientów, technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali, oferty usług dla podróżnych i etapy obsługi podróżnych w terminalach pasażerskich.

Wskazuje też normy i przepisy prawa dotyczące transportu i obsługi podróżnych.

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 2

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 2

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Śliżewska

Nr w wykazie MEN: 1.25.12/2018

Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali – zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).

Przedstawia m.in. sposoby przygotowania materiałów informacyjnych dla podróżnych, udzielania im informacji w terminalach pasażerskich i sporządzania dokumentacji związanej z obsługą.

Wskazuje dokumenty wymagane od podróżnych w terminalach pasażerskich oraz omawia obsługę pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych.

Kwalifikacja AU.34
Obsługa ładunków w portach i terminalach

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów. Część 1

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów. Część 1

Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Zielińska

Podręcznik prezentuje wiedzę na temat obsługi ładunków w portach i terminalach, omawia zagadnienia szczegółowe dotyczące organizacji i działalności portów i terminali oraz zarządzania nimi. Zamieszczone zostały tu również ogólne wiadomości z zakresu przepisów prawa dotyczących funkcjonowania tych miejsc oraz zarządzania nimi. Problematykę obsługi ładunków przedstawiono w ujęciu teoretycznym i praktycznym.
Książka jest bogata w definicje, zadania i przykłady, a każda z części zaczyna się krótką informacją o jej zawartości, co ułatwia szybkie odnalezienie poszukiwanych treści.

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów. Część 2

Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów. Część 2

Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Zielińska

W publikacji przedstawiono ogólne wiadomości na temat ładunków w transporcie, organizacji procesu magazynowania oraz obsługi procesu transportowego. Szczególną uwagę poświęcono dokumentacji dotyczącej organizacji i realizacji działalności transportowej w portach i terminalach. Zagadnieniom związanym z problematyką ładunków nadano formę teoretyczno-praktyczną.

Podręcznik zawiera definicje, przykłady oraz ćwiczenia do wykonania na zajęciach lekcyjnych lub w domu, a także propozycje tematów do dyskusji.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów technik logistyk, technik spedytor,
technik obsługi portów i terminali

Podstawy logistyki

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku.

Publikacja jest kompendium wiedzy z logistyki. Uczeń pozna m.in. zagadnienia związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.

Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk oraz dr Justyna Stochaj.

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Krupa Agnieszka

Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor, cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie w stale rozwijającej się branży transportowej.

Kompendium wiedzy z dziedziny transportu: począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji kosztów.

Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Renata Suszczyńska, Grażyna Strzelecka

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach z branży ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją.

Publikacja zawiera bogaty zbiór słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia szybkie i skuteczne opanowanie materiału.