Technik eksploatacji portów i terminali

Podręczniki WSiP do zawodu technik eksploatacji portów i terminali - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Kwalifikacja AU.33 NPP
Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Nowość

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 1

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska

Nr w wykazie MEN: 1.25.12/2018
 
Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).
 
Przedstawia m.in. oczekiwania klientów, technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali, oferty usług dla podróżnych i etapy obsługi podróżnych w terminalach pasażerskich.
 
Wskazuje też normy i przepisy prawa dotyczące transportu i obsługi podróżnych.

Nowość

Obsługa podróżnych w portach i terminalach. Część 2

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Śliżewska

Nr w wykazie MEN: 1.25.12/2018
 
Podręcznik do nauki zawodu technik eksploatacji portów i terminali – zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.33 (Obsługa podróżnych w portach i terminalach).
 
Przedstawia m.in. sposoby przygotowania materiałów informacyjnych dla podróżnych, udzielania im informacji w terminalach pasażerskich i sporządzania dokumentacji związanej z obsługą.
 
Wskazuje dokumenty wymagane od podróżnych w terminalach pasażerskich oraz omawia obsługę pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów technik logistyk, technik spedytor,
technik obsługi portów i terminali

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku.
 
Publikacja jest kompendium wiedzy z logistyki. Uczeń pozna m.in. zagadnienia związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.
 
Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk oraz dr Justyna Stochaj.

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Krupa Agnieszka

Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor, cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie w stale rozwijającej się branży transportowej.
 
Kompendium wiedzy z dziedziny transportu: począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji kosztów.
 
Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

 

Podręcznik do nauki:

 • uwarunkowań prawnych z zakresu BHP,
 • zagrożeń zawodowych,
 • zasad ergonomii,
 • zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach z branży ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją.
 
Publikacja zawiera bogaty zbiór słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia szybkie i skuteczne opanowanie materiału.

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Renata Suszczyńska, Grażyna Strzelecka

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach z branży ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją.
 
Publikacja zawiera bogaty zbiór słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia szybkie i skuteczne opanowanie materiału.