Technik księgarstwa

Podręczniki WSiP do zawodu technik księgarstwa - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: A.18A.22

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia sprzedaży. Technik handlowiec. Sprzedawca. Technik księgarstwa. Kwalifikacja A.18. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia sprzedaży. Technik handlowiec. Sprzedawca. Technik księgarstwa. Kwalifikacja A.18. Praktyczna nauka zawodu

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1–4 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.18 (Prowadzenie sprzedaży).

Karty pracy dotyczą efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz dla poszczególnych zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego (podbudowa do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m)).

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik handlowiec. Kwalifikacja A.22. Prowadzenie sprzedaży. Szkoły ponadgimnazjalne

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik handlowiec. Kwalifikacja A.22. Prowadzenie sprzedaży. Szkoły ponadgimnazjalne

Renata Lalak, Aneta Pękul

Zakres:

 • kwalifikacja A.22 (Prowadzenie działalności handlowej)

 

Materiał ćwiczeniowy do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację:

 • testy z kluczem odpowiedzi,
 • przykładowe zadania praktyczne,
 • przykładowe rozwiązania zadań praktycznych.
Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik handlowiec. Sprzedawca. Technik księgarstwa. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik handlowiec. Sprzedawca. Technik księgarstwa. Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży

Donata Andrzejczak

Testy i zadania praktyczne dla zawodów technik handlowiec, sprzedawca, technik księgarstwa. Realizują treści z kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. Każdy zestaw składa się z 40 pytań zamkniętych oraz 5 zadań praktycznych wraz z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów. Podręcznik autorka opracowała zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji.

Kwalifikacja A.18 (AU.20)
Prowadzenie sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 1. towar jako przedmiot handlu

Organizowanie sprzedaży. Część 1. towar jako przedmiot handlu

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Danuta Wajgner

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przyjmowaniem i dokumentowaniem dostaw towarów, ustalaniem cen, jakościową i ilościową kontrolą towarów, metodami ich prezentacji, transportem wewnętrznym, magazynowaniem oraz konserwowaniem produktów i przechowywaniem towarów. Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli przykładami i ćwiczeniami.

Organizowanie sprzedaży. Część 2. Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2. Organizacja i techniki sprzedaży

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z obsługą urządzeń stosowanych na różnych stanowiskach pracy, przygotowaniem towarów do sprzedaży, posługiwaniem się przepisami prawa oraz z metodami inwentaryzacji, zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem czy kradzieżą. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami.

Sprzedaż towarów. Część 1. obsługa klienta

Sprzedaż towarów. Część 1. obsługa klienta

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży i prowadzeniem rozmowy sprzedażowej, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, określaniem rodzajów zachowań klientów, prezentowaniem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień klientów. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Sprzedaż towarów. Część 2

Sprzedaż towarów. Część 2

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, prezentowaniem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień klientów. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Sprzedaż towarów. Część 3

Sprzedaż towarów. Część 3

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.18. (Sprzedaż towarów).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych ze sporządzaniem dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów, stosowaniem przepisów dotyczących podatku VAT, przestrzeganiem praw konsumenta oraz procedur związanych przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Kwalifikacja A.22 ( AU.25)
Prowadzenie działalności handlowej

Marketing w działalności gospodarczej

Marketing w działalności gospodarczej

Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.22 (Organizowanie działań reklamowych i marketingowych)

 

Podręcznik do nauki:

 • metod badania i analizy rynku,
 • przepisów prawa dotyczących działalności marketingowej,
 • sposobów podejmowania decyzji handlowych na podstawie analiz statystycznych,
 • opracowywania planu marketingowego.
Zarządzanie działalnością handlową

Zarządzanie działalnością handlową

Zofia Mielczarczyk

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji A.22 (Zarządzanie firmą handlową)

 

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia negocjacji handlowych,
 • zawierania umów,
 • zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.
Dokumentacja ekonomiczno-finansowa

Dokumentacja ekonomiczno-finansowa

Zofia Mielczarczyk

Zakres:

 • 3. część kwalifikacji A.22 (Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości handlowej,
 • metod ustalania wyniku finansowego,
 • sposobów sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych,
 • opracowywania planów finansowych.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista  i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Podręczniki wydawnictwa REA w ofercie WSiP!

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV. Przedsiębiorca w handlu

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV. Przedsiębiorca w handlu

Maria Wajgner, Agnieszka Urzędowska-Wardencka

Zakres:

 • kwalifikacja A.18 (Prowadzenie sprzedaży)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad informowania klientów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie,
 • obsługi urządzeń technicznych,
 • przepisów prawa związanych z podatkiem VAT,
 • przepisów BHP obowiązujących na stanowisku pracy,
 • podstaw działalności gospodarczej.
Prowadzenie sprzedaży. Tom III. Obsługa klientów

Prowadzenie sprzedaży. Tom III. Obsługa klientów

Halina Zielińska

Zakres:

 • kwalifikacja A.18 (Prowadzenie sprzedaży)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej,
 • realizowania transakcji zakupu-sprzedaży,
 • sposobów chronienia praw konsumentów.

 

Prowadzenie sprzedaży. Tom I. Towar jako przedmiot handlu

Prowadzenie sprzedaży. Tom I. Towar jako przedmiot handlu

Katarzyna Kocierz, Marta Misiarz

Zakres:

 • kwalifikacja A.18 (Prowadzenie sprzedaży)

 

Podręcznik do nauki:

 • terminologii stosowanej w towaroznawstwie i klasyfikacji towarów,
 • zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów,
 • norm towarowych i jakościowych oraz charakterystyki asortymentu towarów,
 • metod odbioru towaru i zasad jego opakowywania.
Prowadzenie sprzedaży. Tom II. Organizacja i techniki sprzedaży

Prowadzenie sprzedaży. Tom II. Organizacja i techniki sprzedaży.

Halina Zielińska

Zakres:

 • kwalifikacja A.18 (Prowadzenie sprzedaży)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad zamawiania, przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów,
 • sposobów kontroli towarów, ustalania cen i gospodarki zapasami,
 • metod oznakowania, prezentacji i tworzenia informacji o towarach,
 • rozmieszczania towarów w magazynie i sali sprzedażowej oraz zabezpieczania ich przed uszkodzeniem.