Technik logistyk

Podręczniki WSiP do zawodu technik logistyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: SPL.01SPL.04AU.32A.32

Kwalifikacja SPL.01
Obsługa magazynów

Obsługa magazynów. Część 1

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2019 to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami. Przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące procesów magazynowych. Dokładnie omawia treści związane z zapasami, transportem w magazynie, kosztami i ewidencją (m. in. podatność naturalną i techniczną zapasów na magazynowanie, zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa i majątku powierzonego, zarządzanie magazynem).

Zawiera dużą liczbę przykładów, pytań i poleceń, a przejrzyste schematy i tabele ułatwiają przyswojenie wiadomości.

Obsługa magazynów. Część 2

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia z nowej podstawy programowej (2019) z zakresu obsługi magazynów. Dokładnie omawia zagadnienia logistyczne dotyczące zapasów, odpadów i materiałów (m. in. materiały i surowce w działalności produkcyjnej, normy i procedury oceny jakości, zapasy produkcji w toku, rodzaje odpadów, system odprowadzania i neutralizacji odpadów, dokumentacja przepływu materiałów w procesie produkcji).

Zawiera wiele schematów, tabel i zdjęć, które wzbogacają prezentowane treści. Stanowi dobrą propozycję do nauki w zawodzie technik logistyk i magazynier-logistyk.

Kwalifikacja SPL.04
Organizacja transportu

Organizacja transportu. Część 1

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski, Aleksandra Zielińska

Podręcznik zgodny z nową podstawą programową 2019. Publikacja omawia przepisy prawa dotyczące transportu, obrotu handlowego, procedur celnych. Przedstawia również formuły handlowe w procesie transportowym, ładunki transportowe, opakowania w transporcie oraz transport ładunków ponadnormatywnych i niebezpiecznych, szybko psujących się artykułów żywnościowych i żywych zwierząt.

Podręcznik zawiera definicje, przykłady oraz ćwiczenia , które pomogą w przyswojeniu wiedzy teoretycznej. Po każdym rozdziale pytania, polecenia i zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności.

Organizacja transportu. Część 2

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski, Justyna Stochaj

Podręcznik zgodny z nową podstawą programową 2019. Zawiera wiadomości na temat rynku transportowego i spedycyjnego, kosztów i kalkulacji kosztów w transporcie i spedycji. W publikacji podkreślona została odpowiedzialność cywilna przewoźnika i spedytora. Przedstawiono w niej również zasady pracy z dokumentami w transporcie i spedycji oraz programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Teoria uzupełniona została przykładami oraz ćwiczeniami do wykonania na zajęciach lekcyjnych lub w domu, aby utrwalić zdobytą wiedzę. Po każdym rozdziale pytania, polecenia i zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności.

Kwalifikacja AU.32
Organizacja transportu

Organizacja transportu. Część 1

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Nr w wykazie MEN: 1.28.15/2018

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja transportu).

Prezentuje wiedzę na temat planowania i organizowania procesów transportowych oraz przedstawia rodzaje gałęzi transportowych, infrastrukturę transportową, przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego.

Teorię autorzy uzupełnili przykładami i ćwiczeniami, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.

Organizacja transportu. Część 2

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Nr w wykazie MEN: 1.29.16/2018

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja transportu).

Prezentuje wiedzę na temat planowania i organizowania procesów spedycyjnych oraz dokumentowania realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

W zrozumieniu opisanych treści pomogą uczniom liczne przykłady i ćwiczenia. Na końcu podręcznika został dodany również praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Grażyna Karpus

Publikacja stanowi materiał przygotowujący do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AU.22 – jest to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.

Część repetytoryjna składa się z dwunastu części podzielonych na rozdziały, w których oprócz informacji kształtujących wiedzę znajdują się liczne przykłady jej wykorzystania.

W części testowej zamieszczono 5 zestawów pytań z kluczami odpowiedzi, przygotowujących do egzaminu pisemnego, i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami, aby oswoić uczniów z wymogami egzaminu praktycznego, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik logistyk. Kwalifikacja A.31

Stolarski Jarosław, Śliżewska Joanna

Skuteczna powtórka materiału przed egzaminem zawodowym z kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

Osoby przygotowujący się do podjęcia pracy logistyka utrwalą wiadomości i umiejętności związane m.in. z klasyfikacją środków transportu i ładunków, kalkulacją kosztów, oceną procesów transportowych, dokumentacją i przepisami prawa. Repetytorium systematyzuje wszystkie zagadnienia, których znajomość jest wymagana na egzaminie.

Dzięki testom nauczyciel z łatwością sprawdzi wiedzę uczniów.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik logistyk. Kwalifikacja A.32

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Publikacja ułatwiająca przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Repetytorium obejmuje pełny zakres tematów omawianych w toku nauki w zawodzie technik logistyk – od zagadnień dotyczących przepływu informacji i zasobów w jednostkach administracyjnych po logistykę miejską i gospodarowanie odpadami.

Po powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości nauczyciel może sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z logistyki

Karpus Grażyna

Zbiór zadań pomagający utrwalić oraz sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i monitorowania.

Zadania dotyczą wszystkich zagadnień obowiązujących na egzaminie: od sporządzania dokumentacji magazynowej przez analizy ABC i XYZ zapasów po dystrybucję.

Ostatni dział zapoznaje ze strukturą i zasadami oceniania praktycznych zadań egzaminacyjnych.
Znakomita pomoc na zajęciach w technikum i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik logistyk.

Zbiór zadań z logistyki. Część 2

Monika Knap, Radosław Knap

Pierwszy na rynku zbiór zadań do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor opracowany zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r.

Zbiór zadań pozwala ćwiczyć umiejętności związane z formowaniem ładunku, organizacją transportu, wyborem optymalnej metody transportu, właściwego oznakowania przewożonych towarów, a także wystawianiem dokumentów – listów przewozowych, faktur itp.

Polecenia zadań zamieszczonych na końcu zbioru ułożono na wzór poleceń występujących w praktycznej części egzaminu.

Język obcy zawodowy

Nowość

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów, pomaga prowadzić rozmowy służbowe, w tym negocjacje, składanie zamówień i reklamacje. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

 

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Renata Suszczyńska, Grażyna Strzelecka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia transportu. Technik logistyk. Kwalifikacja A.31. Praktyczna nauka zawodu

Jarosław Stolarski

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych).

Publikacja składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań, które pozwalają kształtować umiejętności praktyczne związane z organizowaniem transportu i zarządzaniem środkami technicznymi potrzebnymi w tym procesie. Każdy temat zawiera też pytania kontrolne, pomocne w samodzielnej ocenie stopnia opanowania materiału.

Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Technik logistyk. Kwalifikacja A.32

Stolarski Jarosław

Idealna pomoc w praktycznej nauce zawodu technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych zawiera karty pracy, a w nich ćwiczenia i zadania przeznaczone do realizacji podczas zajęć w pracowni logistycznej. Zapewnia opanowanie przez uczniów umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. Książkę można też wykorzystać w celu przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.32.

Znakomicie opracowany przez autora materiał ćwiczeniowy!

Kwalifikacja A.32
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Wojciech Matysiak, Ewa Mizerska-Błasiak, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Podręcznik jest skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik logistyk i obejmuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.32. (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych).

 

Podręcznik omawia między innymi: zadania poszczególnych jednostek gospodarczych, przetwarzanie pozyskanych informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej czy sporządzanie dokumentacji. Teorię autorzy wsparli ćwiczeniami.

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Marcin Deja, Anna Rożej, Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski

Podręcznik jest skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodzie technik logistyk i obejmuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.32. (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych).

 

Autorzy omówili między innymi zasady organizowania przepływu informacji w jednostce administracyjnej, rozróżniania rodzajów transportu miejskiego czy normy obsługi imprez masowych. Teorię wsparto ćwiczeniami.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista  i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi portów i terminali

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku.

Publikacja jest kompendium wiedzy z logistyki. Uczeń pozna m.in. zagadnienia związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.

Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk oraz dr Justyna Stochaj.

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Krupa Agnieszka

Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor, cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie w stale rozwijającej się branży transportowej.

Kompendium wiedzy z dziedziny transportu: począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji kosztów.

Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

 

Podręcznik do nauki:

 • uwarunkowań prawnych z zakresu BHP,
 • zagrożeń zawodowych,
 • zasad ergonomii,
 • zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik logistyk. Kwalifikacja A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Szkoły ponadgimnazjalne

Joanna Stępczyńska, Anna Zganiacz

Publikacja skierowana do uczniów klas 1–4 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych z kluczem odpowiedzi i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.