Technik logistyk

Podręczniki WSiP do zawodu technik logistyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: SPL.01SPL.04

Kwalifikacja SPL.01
Obsługa magazynów

Nowość

Obsługa magazynów. Część 1

 • Konsultowane z nauczycielami.
 • Dodatkowe materiały (w tym filmy) pod kodami QR.
 • Nowe przykłady, zadania i ilustracje.
 • Wyróżnienia graficzne (zapamiętaj, przykład, ciekawostka, sprawdź swoje umiejętności).
 • Tworzy komplet wiedzy ze zbiorem zadań do SPL.01, część 1.
Nowość

Obsługa magazynów. Część 2

 • Konsultowane z nauczycielami.
 • Dodatkowe materiały (w tym filmy) pod kodami QR.
 • Nowe przykłady, zadania i ilustracje.
 • Wyróżnienia graficzne (zapamiętaj, przykład, ciekawostka, sprawdź swoje umiejętności).
 • Tworzy komplet wiedzy ze zbiorem zadań do SPL.01, część 2.

Kwalifikacja SPL.04
Organizacja transportu

Organizacja transportu. Część 1

Organizacja transportu. Część 1

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski, Aleksandra Zielińska

Podręcznik zgodny z nową podstawą programową 2019. Publikacja omawia przepisy prawa dotyczące transportu, obrotu handlowego, procedur celnych. Przedstawia również formuły handlowe w procesie transportowym, ładunki transportowe, opakowania w transporcie oraz transport ładunków ponadnormatywnych i niebezpiecznych, szybko psujących się artykułów żywnościowych i żywych zwierząt.

Podręcznik zawiera definicje, przykłady oraz ćwiczenia , które pomogą w przyswojeniu wiedzy teoretycznej. Po każdym rozdziale pytania, polecenia i zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności.

Organizacja transportu. Część 2

Organizacja transportu. Część 2

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski, Justyna Stochaj

Podręcznik zgodny z nową podstawą programową 2019. Zawiera wiadomości na temat rynku transportowego i spedycyjnego, kosztów i kalkulacji kosztów w transporcie i spedycji. W publikacji podkreślona została odpowiedzialność cywilna przewoźnika i spedytora. Przedstawiono w niej również zasady pracy z dokumentami w transporcie i spedycji oraz programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Teoria uzupełniona została przykładami oraz ćwiczeniami do wykonania na zajęciach lekcyjnych lub w domu, aby utrwalić zdobytą wiedzę. Po każdym rozdziale pytania, polecenia i zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności.

Zbiory zadań

Obsługa magazynów, część 1

Zbiór zadań został przygotowany z myślą zarówno o egzaminie z kwalifikacji SPL.01, jak i o umiejętnościach poszukiwanych na rynku pracy. Znajdują się w nim liczne i urozmaicone ćwiczenia opracowane na bazie wymagań z podstawy programowej oraz egzaminów zawodowych z ostatnich lat, podzielone pod względem tematyki i uporządkowane według stopnia trudności.

Obsługa magazynów, część 2

Druga część zbioru zadań obejmuje takie zagadnienia, jak: odbiór, rozmieszczenie oraz warunki przechowywania zapasów; zabezpieczenie towarów; oznakowanie towarów i opakowań, przechowywania, obsługi oraz bezpieczeństwa; procesy transportowe w magazynie. Publikacja zawiera również zadania z zakresu gospodarowania przestrzenią magazynową i inwentaryzacją, wyboru kontrahentów oraz oceny merytorycznej i technicznej ofert współpracy. Zadania dotyczą także planowania przepływu materiałów oraz automatycznej identyfikacji towarów (od tradycyjnych numeracji i klasyfikacji po nowoczesne kody i piktogramy). Dopełnieniem publikacji są zadania typu egzaminacyjnego.

Organizacja transportu, część 1

Zbiór zadań przygotowuje ucznia zarówno do egzaminu zawodowego, jak i do wejścia na rynek pracy. W publikacji znajduje się wiele zadań opracowanych na podstawie wymagań podstawy programowej. Zadania zostały podzielone tematycznie i uporządkowane według stopnia trudności. Na końcu zbioru zamieszczono zadania typu egzaminacyjnego.

Organizacja transportu, część 2

Druga część zbioru zadań zawiera liczne i urozmaicone zadania opracowane na bazie wymagań z podstawy programowej oraz egzaminów zawodowych z ostatnich lat, podzielone pod względem tematyki i uporządkowane według stopnia trudności. Zbiór zadań obejmuje m.in.: takie zagadnienia, jak: charakterystyka rynku transportowego i spedycyjnego, czynności manipulacyjne.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Grażyna Karpus

Publikacja stanowi materiał przygotowujący do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AU.22 – jest to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.

Część repetytoryjna składa się z dwunastu części podzielonych na rozdziały, w których oprócz informacji kształtujących wiedzę znajdują się liczne przykłady jej wykorzystania.

W części testowej zamieszczono 5 zestawów pytań z kluczami odpowiedzi, przygotowujących do egzaminu pisemnego, i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami, aby oswoić uczniów z wymogami egzaminu praktycznego, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów, pomaga prowadzić rozmowy służbowe, w tym negocjacje, składanie zamówień i reklamacje. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

 

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Renata Suszczyńska, Grażyna Strzelecka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Nowość

BHP w logistyce i spedycji

 • Skondensowana dawka wiedzy dedykowana jednemu przedmiotowi.
 • Kilkaset zdjęć i zrzutów ekranu.
 • Kody QR prowadzące do filmów.
 • Pytania i polecenia po każdym dziale.
 • Specjalistyczne zwroty w językach angielskim i niemieckim.
Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista  i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku.

Publikacja jest kompendium wiedzy z logistyki. Uczeń pozna m.in. zagadnienia związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.

Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk oraz dr Justyna Stochaj.

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Krupa Agnieszka

Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor, cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie w stale rozwijającej się branży transportowej.

Kompendium wiedzy z dziedziny transportu: począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji kosztów.

Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.