Technik logistyk

Podręczniki WSiP do zawodu technik logistyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: SPL.01AU.22AU.32AU.22A.32

Kwalifikacja SPL.01
Obsługa magazynów

Zapowiedź

Obsługa magazynów. Część 1

Anna Rożej, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową 2019 to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami. Przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące procesów magazynowych. Dokładnie omawia treści związane z zapasami, transportem w magazynie, kosztami i ewidencją (m. in. podatność naturalną i techniczną zapasów na magazynowanie, zabezpieczanie majątku przedsiębiorstwa i majątku powierzonego, zarządzanie magazynem).

Zawiera dużą liczbę przykładów, pytań i poleceń, a przejrzyste schematy i tabele ułatwiają przyswojenie wiadomości.

Zapowiedź

Obsługa magazynów. Część 2

Andrzej Kij, Magda Ligaj, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

Podręcznik przedstawia wszystkie najważniejsze zagadnienia z nowej podstawy programowej (2019) z zakresu obsługi magazynów. Dokładnie omawia zagadnienia logistyczne dotyczące zapasów, odpadów i materiałów (m. in. materiały i surowce w działalności produkcyjnej, normy i procedury oceny jakości, zapasy produkcji w toku, rodzaje odpadów, system odprowadzania i neutralizacji odpadów, dokumentacja przepływu materiałów w procesie produkcji).

Zawiera wiele schematów, tabel i zdjęć, które wzbogacają prezentowane treści. Stanowi dobrą propozycję do nauki w zawodzie technik logistyk i magazynier-logistyk.

Kwalifikacja AU.22
Repetytorium i testy egzaminacyjne

Zapowiedź

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja AU.22

Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Grażyna Karpus

Publikacja stanowi materiał przygotowujący do egzaminu zawodowego z kwalifikacji AU.22 – jest to kompendium wiedzy na temat organizacji gospodarki zapasami.

Część repetytoryjna składa się z dwunastu części podzielonych na rozdziały, w których oprócz informacji kształtujących wiedzę znajdują się liczne przykłady jej wykorzystania.

W części testowej zamieszczono 5 zestawów pytań z kluczami odpowiedzi, przygotowujących do egzaminu pisemnego, i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami, aby oswoić uczniów z wymogami egzaminu praktycznego, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny.

Kwalifikacja AU.32
Organizacja transportu

Organizacja transportu. Część 1

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Nr w wykazie MEN: 1.28.15/2018

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja transportu).

Prezentuje wiedzę na temat planowania i organizowania procesów transportowych oraz przedstawia rodzaje gałęzi transportowych, infrastrukturę transportową, przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego.

Teorię autorzy uzupełnili przykładami i ćwiczeniami, które pomogą uczniom w zrozumieniu opisanych treści.

Organizacja transportu. Część 2

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Nr w wykazie MEN: 1.29.16/2018

Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.32 (Organizacja transportu).

Prezentuje wiedzę na temat planowania i organizowania procesów spedycyjnych oraz dokumentowania realizacji procesów transportowo-spedycyjnych.

W zrozumieniu opisanych treści pomogą uczniom liczne przykłady i ćwiczenia. Na końcu podręcznika został dodany również praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych.

Kwalifikacja AU.22
Obsługa magazynów

Obsługa magazynów. Część 1

Stolarski Jarosław, Śliżewska Joanna, Rożej Anna, Zadrożna Dorota

Doskonała propozycja do nauki w zawodach technik logistyk i magazynier. Podręcznik zawiera materiał z zakresu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów (1. część kwalifikacji Realizacja procesów magazynowych).

Dokładnie, z dbałością o zrozumienie materiału przez ucznia, autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące procesów magazynowych i objaśnili kwestie związane z zapasami, transportem, kosztami, dokumentacją i ewidencją w magazynie.

W opanowaniu materiału pomaga duża liczba przykładów, zdjęć, schematów oraz ćwiczeń i pytań sprawdzających wiedzę.

Obsługa magazynów. Część 2

Kij Andrzej, Śliżewska Joanna, Zadrożna Dorota, Ligaj Magda

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik logistyk i magazynier zawierający materiał z zakresu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów (2. część kwalifikacji Obsługa magazynów przyprodukcyjnych i 3. część kwalifikacji Obsługa magazynów dystrybucji).

Cz. 2. przedstawia niezbędne w zawodzie wiadomości na temat obsługi magazynów przyprodukcyjnych – od organizacji produkcji aż po dokumentację przepływu materiałów. Uczeń zapozna się też z obsługą magazynów dystrybucji.
Atutami podręcznika są dokładność, z jaką omówiono materiał, a także bogata szata graficzna: schematy, tabele, zdjęcia.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z logistyki. Kwalifikacja A.30. Część 1

Karpus Grażyna

Zbiór zadań pomagający utrwalić oraz sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i monitorowania.

Zadania dotyczą wszystkich zagadnień obowiązujących na egzaminie: od sporządzania dokumentacji magazynowej przez analizy ABC i XYZ zapasów po dystrybucję.

Ostatni dział zapoznaje ze strukturą i zasadami oceniania praktycznych zadań egzaminacyjnych.
Znakomita pomoc na zajęciach w technikum i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik logistyk.

Zbiór zadań z logistyki. Część 2

Monika Knap, Radosław Knap

Pierwszy na rynku zbiór zadań do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor opracowany zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r.

Zbiór zadań pozwala ćwiczyć umiejętności związane z formowaniem ładunku, organizacją transportu, wyborem optymalnej metody transportu, właściwego oznakowania przewożonych towarów, a także wystawianiem dokumentów – listów przewozowych, faktur itp.

Polecenia zadań zamieszczonych na końcu zbioru ułożono na wzór poleceń występujących w praktycznej części egzaminu.

Publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia transportu. Technik logistyk. Kwalifikacja A.31. Praktyczna nauka zawodu

Jarosław Stolarski

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych).

Publikacja składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań, które pozwalają kształtować umiejętności praktyczne związane z organizowaniem transportu i zarządzaniem środkami technicznymi potrzebnymi w tym procesie. Każdy temat zawiera też pytania kontrolne, pomocne w samodzielnej ocenie stopnia opanowania materiału.

Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Technik logistyk. Kwalifikacja A.32

Stolarski Jarosław

Idealna pomoc w praktycznej nauce zawodu technik logistyk w zakresie kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Pracownia organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych zawiera karty pracy, a w nich ćwiczenia i zadania przeznaczone do realizacji podczas zajęć w pracowni logistycznej. Zapewnia opanowanie przez uczniów umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. Książkę można też wykorzystać w celu przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.32.

Znakomicie opracowany przez autora materiał ćwiczeniowy!

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik logistyk. Kwalifikacja A.31

Stolarski Jarosław, Śliżewska Joanna

Skuteczna powtórka materiału przed egzaminem zawodowym z kwalifikacji A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

Osoby przygotowujący się do podjęcia pracy logistyka utrwalą wiadomości i umiejętności związane m.in. z klasyfikacją środków transportu i ładunków, kalkulacją kosztów, oceną procesów transportowych, dokumentacją i przepisami prawa. Repetytorium systematyzuje wszystkie zagadnienia, których znajomość jest wymagana na egzaminie.

Dzięki testom nauczyciel z łatwością sprawdzi wiedzę uczniów.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik logistyk. Kwalifikacja A.32

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Publikacja ułatwiająca przygotowanie uczniów do egzaminu z kwalifikacji A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Repetytorium obejmuje pełny zakres tematów omawianych w toku nauki w zawodzie technik logistyk – od zagadnień dotyczących przepływu informacji i zasobów w jednostkach administracyjnych po logistykę miejską i gospodarowanie odpadami.

Po powtórzeniu i utrwaleniu wiadomości nauczyciel może sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik logistyk. Kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Grażyna Karpus

Publikacja skierowana do uczniów klas 1–4 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.31 (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych).

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych z kluczem odpowiedzi i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik logistyk. Kwalifikacja A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Szkoły ponadgimnazjalne

Joanna Stępczyńska, Anna Zganiacz

Publikacja skierowana do uczniów klas 1–4 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik logistyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.32 (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych).

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych z kluczem odpowiedzi i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi.

Kwalifikacja A.32
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

Wojciech Matysiak, Ewa Mizerska-Błasiak, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Podręcznik jest skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik logistyk i obejmuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.32. (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych).

 

Podręcznik omawia między innymi: zadania poszczególnych jednostek gospodarczych, przetwarzanie pozyskanych informacji na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej czy sporządzanie dokumentacji. Teorię autorzy wsparli ćwiczeniami.

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

Marcin Deja, Anna Rożej, Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski

Podręcznik jest skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodzie technik logistyk i obejmuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.32. (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych).

 

Autorzy omówili między innymi zasady organizowania przepływu informacji w jednostce administracyjnej, rozróżniania rodzajów transportu miejskiego czy normy obsługi imprez masowych. Teorię wsparto ćwiczeniami.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista  i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi portów i terminali

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku.

Publikacja jest kompendium wiedzy z logistyki. Uczeń pozna m.in. zagadnienia związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.

Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk oraz dr Justyna Stochaj.

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Krupa Agnieszka

Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor, cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie w stale rozwijającej się branży transportowej.

Kompendium wiedzy z dziedziny transportu: począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji kosztów.

Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

 

Podręcznik do nauki:

 • uwarunkowań prawnych z zakresu BHP,
 • zagrożeń zawodowych,
 • zasad ergonomii,
 • zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Renata Suszczyńska, Grażyna Strzelecka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.