160928

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych