160929

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych