160930

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty