160931

Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma