Technik reklamy

Podręczniki WSiP do zawodu technik reklamy - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: PGF.07PGF.08

Kwalifikacja PGF.07
Wykonywanie przekazu reklamowego

Wykonywanie przekazu reklamowego. Część 1

Wykonywanie przekazu reklamowego. Część 1

Alina Kargiel, Robert Piłka, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna, Aleksandra Zielińska

Podręcznik przybliża tematykę związaną z reklamą, omawia jej funkcję, cele i zadania oraz przedstawia formy reklamy. Wprowadza w zagadnienia promocji, usług reklamowych, mediów w reklamie, propagandy, propagacji, dzieła sztuki. Omawia organizacje zajmujące się reklamą oraz agencje reklamowe, agencje interaktywne, agencje mediowe i domy produkcyjne. Prezentuje zasady tworzenia przekazu reklamowego, wskazuje nowoczesne programy graficzne wykorzystywane w tworzeniu reklam.

Po każdym rozdziale znajdują się pytania i polecenia. Podręcznik posiada liczne ilustracje, schematy oraz zdjęcia. Na końcu podręcznika zamieszczony został słowniczek pojęć branżowych.

Wykonywanie przekazu reklamowego. Część 2

Druga część bogato ilustrowanego podręcznika poświęconego wykonywaniu przekazu reklamowego obejmuje tematy z zakresu tworzenia tekstów reklamowych, zasad projektowania graficznego, typografii, technik grafiki komputerowej, technik fotograficznych i multimedialnych.
reklamowych.

Kwalifikacja PGF.08
Zarządzanie kampanią reklamową

Nowość

Zarządzanie kampanią reklamową

  • Stopniowo wprowadza uczniów w tajniki marketingu.
  • Przekazuje konkretną wiedzę wymaganą na egzaminie zawodowym.
  • Wspiera rozwój kompetencji miękkich.
  • Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące realizowania efektywnych kampanii reklamowych.
  • Ułatwi uczniowi odnalezienie się na dynamicznym rynku pracy.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja PGF.07

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja PGF.07

Alina Kargiel, Robert Piłka, Jolanta Konarzewska

Publikacja koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach, które musi poznać osoba przystępująca do egzaminu – charakteryzuje typy reklam w zależności od nośnika, grupy odbiorców, celów kampanii reklamowych. Omawia tworzenie różnego rodzaju reklam, kładąc duży nacisk na stosowanie zasad projektowania graficznego. Publikacja obfituje w przykłady reklam, dzięki czemu uczeń ma możliwość zapamiętania wyglądu poprawnych projektów.

Testy i zadania praktyczne umożliwiają sprawdzenie swoich umiejętności przed egzaminem. Koncentrują się one na obsłudze programów graficznych i realizowaniu projektów multimedialnych. Nowością jest arkusz egzaminacyjny, który zawiera również pytania z tematów, które dotąd nie wchodziły w zakres egzaminu – KPS, BHP, JOZ.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.