Technik spedytor

Podręczniki WSiP do zawodu technik spedytor - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Kwalifikacja AU.31
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Część 1

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Część 1

Justyna Stochaj, Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Nr w wykazie MEN: 1.18./2018

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor − zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.31 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów).

Przedstawione zostały m.in. zadania transportowe, rodzaje usług transportowych i środki transportu, a także przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej.

W zrozumieniu opisanych treści pomogą uczniom liczne przykłady i ćwiczenia. Na końcu podręcznika został dodany również praktyczny słowniczek pojęć i terminów branżowych.

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Część 2

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Część 2

Anna Rożej, Justyna Stochaj, Joanna Śliżewska, Paweł Śliżewski

Nr w wykazie MEN: 1.19./2018

Podręcznik do nauki zawodu technik spedytor zawiera treści z zakresu kwalifikacji AU.31 (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów).

Publikacja zawiera wiedzę na temat kalkulowania cen i dokumentowania realizacji procesów transportowych, prowadzenia korespondencji i negocjacji oraz organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego.

Na końcu podręcznika został dodany słowniczek pojęć i terminów branżowych oraz wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z logistyki. Kwalifikacja A.30. Część 1

Zbiór zadań z logistyki. Kwalifikacja A.30. Część 1

Karpus Grażyna

Zbiór zadań pomagający utrwalić oraz sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu kwalifikacji A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i monitorowania.

Zadania dotyczą wszystkich zagadnień obowiązujących na egzaminie: od sporządzania dokumentacji magazynowej przez analizy ABC i XYZ zapasów po dystrybucję.

Ostatni dział zapoznaje ze strukturą i zasadami oceniania praktycznych zadań egzaminacyjnych.
Znakomita pomoc na zajęciach w technikum i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik logistyk.

Zbiór zadań z logistyki. Część 2

Zbiór zadań z logistyki. Część 2

Monika Knap, Radosław Knap

Pierwszy na rynku zbiór zadań do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor opracowany zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r.

Zbiór zadań pozwala ćwiczyć umiejętności związane z formowaniem ładunku, organizacją transportu, wyborem optymalnej metody transportu, właściwego oznakowania przewożonych towarów, a także wystawianiem dokumentów – listów przewozowych, faktur itp.

Polecenia zadań zamieszczonych na końcu zbioru ułożono na wzór poleceń występujących w praktycznej części egzaminu.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi portów i terminali

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Podstawy logistyki. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Śliżewska Joanna, Stochaj Justyna

Podręcznik niezbędny do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor – absolwenci tych kierunków są dziś poszukiwani przez pracodawców na polskim i europejskim rynku.

Publikacja jest kompendium wiedzy z logistyki. Uczeń pozna m.in. zagadnienia związane z planowaniem i organizacją procesu logistycznego w łańcuchach dostaw, produkcją, gospodarką magazynową, dystrybucją, transportem i spedycją.

Doskonałe wsparcie dla nauczycieli – w zespole autorskim dr Joanna Śliżewska, metodyk i nauczyciel praktyk oraz dr Justyna Stochaj.

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Podstawy transportu. Podręcznik do nauki zawodów z branży logistyczno-spedycyjnej

Krupa Agnieszka

Podręcznik przeznaczy do nauki zawodów technik logistyk i technik spedytor, cieszących się dużym zainteresowaniem na rynku pracy i zapewniających zatrudnienie w stale rozwijającej się branży transportowej.

Kompendium wiedzy z dziedziny transportu: począwszy od prawa regulującego działalność transportową i spedycyjną, przez urządzenia do mechanizacji prac związanych z obsługą ładunków oraz systemy monitorowania i rejestrowania w transporcie, a skończywszy na realizacji zadań przewozowych i kalkulacji kosztów.

Liczne zdjęcia oraz wiele pytań i zadań sprawdzających wiedzę uczniów.

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

Język angielski zawodowy dla technika logistyka i technika spedytora

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów, pomaga prowadzić rozmowy służbowe, w tym negocjacje, składanie zamówień i reklamacje. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

 

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Język niemiecki zawodowy w branży logistyczno-spedycyjnej

Renata Suszczyńska, Grażyna Strzelecka

Zeszyt ćwiczeń skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach z branży ekonomicznej powiązanych z logistyką i spedycją.

Publikacja zawiera bogaty zbiór słownictwa branżowego dotyczącego środków transportu, magazynowania produktów, specjalistycznych opakowań, zarządzania łańcuchem dostaw, prowadzenia negocjacji i korespondencji zawodowej. Każda lekcja rozpoczyna się słowniczkiem, który ułatwia szybkie i skuteczne opanowanie materiału.