Fryzjer

Podręczniki WSiP do zawodu fryzjer - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży fryzjersko-kosmetycznej.

Pracownie – publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia fryzjerska. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19. Praktyczna nauka zawodu

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Zakres:

 • kwalifikacja A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

 

Publikacja do nauki:

 • pielęgnacji wło
 • sów i skóry głowy,
 • ondulowania włosów,
 • strzyżenia włosów,
 • zmiany koloru włosów,
 • układania fryzur,
 • zasad bezpieczeństwa pracy w pracowni fryzjerskiej.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Repetytorium przypomina uczniowi najważniejsze informacje dotyczące kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

 

Pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą:

 • pielęgnacji włosów i skóry głowy,
 • ondulowania włosów,
 • strzyżenia włosów,
 • zmiany koloru włosów,
 • układania fryzur.

Połączenie testów z repetytorium umożliwia uczniowi weryfikację swojej wiedzy w razie błędnie rozwiązanych zadań.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Zakres:

 • kwalifikacja A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

 

Publikacja do nauki:

 • przygotowania się do części pisemnej egzaminu zawodowego,
 • sprawdzenia swoich umiejętności przed częścią praktyczną egzaminu zawodowego,
 • zapoznania się z nowymi przepisami i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Zeszyty ćwiczeń

Zapowiedź

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich i fryzjer

Kulikowska-Jakubik Teresa, Jakubik Aleksandra, Richter Małgorzata

Cenione autorki podręczników i publikacji pomocniczych z branży fryzjerskiej!
 
Szablony fryzjerskie to zbiór ćwiczeń dla kandydatów do zawodów z branży fryzjerskiej.
Materiał podzielono tematycznie na działy dotyczące wszystkich aspektów zawodu – od bezpieczeństwa i higieny pracy po techniki fryzjerskie. Autorki proponują przede wszystkim ćwiczenia na szablonach fryzjerskich, dzięki którym uczeń może ocenić swoje umiejętności.
 
W publikacji znajdują się również pytania utrwalające wiedzę nabytą podczas zajęć szkolnych i kursów zawodowych.

Klasyfikacja A.19
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.19 (Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad doboru metod i technik pielęgnacji włosów oraz skóry głowy,
 • sposobów wyboru odpowiednich preparatów,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • zasad udzielania porad na temat pielęgnacji włosów.

Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji A.19 (Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad doboru metod i technik strzyżenia włosów,
 • sposobów posługiwania się sprzętem fryzjerskim,
 • ondulowania i prostowania chemicznego włosów,
 • zagęszczania i przedłużania włosów,
 • zasad stosowania preparatów fryzjerskich.

Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Zakres:

 • 3. część kwalifikacji A.19 (Zmiana koloru włosów)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad doboru technik rozjaśniania i koloryzacji włosów,
 • wykonywania zabiegów koloryzacji i rozjaśniania włosów,
 • wykonywania korekty koloru włosów,
 • doboru niezbędnych preparatów.

Efekty kształcenia wspólne dla branży fryzjersko-kosmetycznej

Podstawy fryzjerstwa

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podręcznik do nauki:

 • sposobów rozpoznawania rodzajów ludzkich włosów,
 • zasad określania właściwości włosów,
 • metod rozpoznawania uszkodzeń włosów i chorób skóry głowy,
 • sporządzania szkiców i rysunków fryzur,
 • projektowania salonu fryzjerskiego oraz jego wyposażenia,
 • zasad doboru preparatów fryzjerskich.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży fryzjersko- kosmetycznej

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

Magdalena Ratajska

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży fryzjersko-kosmetycznej z zakresu bhp

 

Publikacja do nauki:

 • sposobów zapewniania mikrobiologicznego bezpieczeństwa pracownika i klienta,
 • regulacji prawnych specyficznych dla omawianej branży,
 • rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia pracownika,
 • właściwego zachowania w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Magdalena Samulczyk-Wolska, Piotr Rochowski, Anna Dul

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • gabinet fryzjersko-kosmetyczny i jego wyposażenie,
 • czynności i zabiegi fryzjerskie,
 • czynności i zabiegi kosmetyczne,
 • rodzaje włosów,
 • rodzaje skóry,
 • sprzęt i urządzenia,
 • preparaty fryzjersko-kosmetyczne,
 • marketing i reklama zakładu,
 • cennik,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Piotr Rochowski, Anna Dul

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • gabinet fryzjersko-kosmetyczny i jego wyposażenie,
 • czynności i zabiegi fryzjerskie,
 • czynności i zabiegi kosmetyczne,
 • rodzaje włosów,
 • rodzaje skóry,
 • sprzęt i urządzenia,
 • preparaty fryzjersko-kosmetyczne,
 • marketing i reklama zakładu,
 • cennik,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Podręczniki Wydawnictwa REA do nowej podstawy programowej w ofercie WSiP!

Fryzjerstwo. Tom I. Podstawy fryzjerstwa

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Zakres:

 • kwalifikacja A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

 

Podręcznik do nauki:

 • wykorzystania rysunku podczas przygotowania usługi fryzjerskiej,
 • doboru sprzętu fryzjerskiego,
 • rozpoznawania właściwości oraz chorób włosów i skóry głowy,
 • organizacji stanowiska fryzjerskiego i projektowania salonu fryzjerskiego,
 • bezpiecznego wykonywania usług zgodnie z zasadami BHP i ergonomii stanowiska pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Fryzjerstwo. Tom II. Techniki fryzjerskie

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Zakres:

 • kwalifikacja A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

Podręcznik do nauki:

 • pielęgnacji, ondulacji, strzyżenia, układania i zmiany koloru włosów;
 • doboru preparatów i narzędzi fryzjerskich;
 • korygowania błędów podczas wykonywania usług;
 • przeprowadzania rozmowy konsultacyjnej z klientem.

Fryzjerstwo. Tom III. Działalność usługowa we fryzjerstwie

Izabella Sarna

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich PKZ (A.k) oraz kwalifikacji A.19 (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

 

Podręcznik obejmuje tematy dotyczące:

 • kompetencji personalnych i społecznych,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stylizacja. Tom I. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Zakres:

 • kwalifikacja A.23 (Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji)

Podręcznik do nauki:

 • wykonywania rysunków fryzur,
 • zastosowania kolorów we fryzjerstwie,
 • projektowania fryzur i doboru dodatków fryzjerskich,
 • wykorzystywania fryzur historycznych we współczesnym fryzjerstwie,
 • wyboru przyborów do rysowania oraz wykorzystania komputera w pracy fryzjera.

Stylizacja. Tom II. Organizacja salonu fryzjerskiego

Izabella Sarna

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich PKZ (A.k), PKZ (A.n) oraz kwalifikacji A.23 (Projektowanie fryzur)

 

Podręcznik obejmuje tematy dotyczące:

 • kompetencji personalnych i społecznych,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizacji pracy małych zespołów.