Fryzjer

Podręczniki WSiP do zawodu fryzjer - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży fryzjersko-kosmetycznej.

Egzamin z kwalifikacji: A.19

Pracownie – publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia fryzjerska. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19 (obecnie: AU.21). Praktyczna nauka zawodu

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer technik usług fryzjerskich. Realizują treści z zakresu kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

Publikacja umożliwia sprawdzenie umiejętności związanych m.in. z pielęgnacją włosów i skóry głowy, ondulowaniem, strzyżeniem i zmianą koloru włosów, a także układaniem fryzur. Po każdym rozdziale uczeń znajdzie karty pracy, zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19 (obecnie: AU.21). Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Publikacja s skierowana do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

Publikacja pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą: pielęgnacji włosów i skóry głowy, ondulowania włosów, strzyżenia, zmiany koloru i układania fryzur. Wskazuje najważniejsze zagadnienia, a dzięki testom umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności fryzjerskich.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19 (obecnie: AU.21). Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer technik usług fryzjerskich. Realizują treści z zakresu kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

Publikacja składa się z 5 zestawów testów sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. Każdy z nich zawiera 40 zadań testowych i zadanie praktyczne z propozycją jego rozwiązania. Na końcu książki znajduje się klucz odpowiedzi do testu pisemnego.

Zeszyty ćwiczeń

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. Część 1

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Publikacja skierowana do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach z branży fryzjerskiej.
Szablony fryzjerskie. Część 1 to zbiór ćwiczeń podzielonych tematycznie na działy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy fryzjera, podstawowych zasad rysunku we fryzjerstwie, wyposażenia salonu fryzjerskiego, aspektów biologiczno-chemicznych we fryzjerstwie, takich jak budowa i właściwości włosa czy skóry. Autorzy proponują przede wszystkim ćwiczenia poświęcone pracy na szablonach fryzjerskich.

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. Część 2

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Publikacja skierowana do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach z branży fryzjerskiej.

Szablony fryzjerskie. Część 2 to zbiór ćwiczeń poświęcony technikom fryzjerskim, w tym: diagnozie fryzjerskiej, pielęgnacji włosów i ich strzyżeniu, przekształcaniu struktury włosów, układaniu fryzur, przedłużaniu i zagęszczaniu, rozjaśnianiu i farbowaniu włosów. Dzięki szablonom fryzjerskim uczeń i słuchacz mogą sprawdzić swoje umiejętności, takie jak: dobór właściwych technik i sposobów wykonywania zabiegów fryzjerskich, sprzętu i akcesoriów czy proponowanie klientom odpowiedniego koloru podczas koloryzacji włosów. Dodatkowo autorki zamieściły tradycyjne rodzaje ćwiczeń, poświęcone sprawdzaniu wiedzy nabytej podczas zajęć szkolnych i kursów zawodowych. Przypomnienie tych informacji jest niezbędne przed przystąpieniem do wykonania usługi fryzjerskiej.

Klasyfikacja A.19 ( AU.21)
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad doboru metod i technik pielęgnacji włosów oraz skóry głowy,
 • sposobów wyboru odpowiednich preparatów,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • zasad udzielania porad na temat pielęgnacji włosów.

Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21). (Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie).

W podręczniku przekazano informacje dotyczące doboru metod i techniki strzyżenia włosów, posługiwania się sprzętem fryzjerskim, ondulowania i prostowania chemicznego włosów, ich zagęszczania i przedłużania oraz stosowania preparatów fryzjerskich. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21). (Zmiana koloru włosów).

Autorki zaprezentowały informacje z zakresu doboru technik rozjaśniania i koloryzacji włosów, wykonywania zabiegów koloryzacji i rozjaśniania włosów, korekty koloru, wykorzystywania niezbędnych preparatów. Wiedzę teoretyczną wsparły licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami.

Efekty kształcenia wspólne dla branży fryzjersko-kosmetycznej

Podstawy fryzjerstwa

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach.

Autorki zamieściły w publikacji wiadomości dotyczące umiejętności rozpoznawania rodzajów włosów, określania ich właściwości i uszkodzeń, chorób skóry głowy, sporządzania szkiców i rysunków fryzur, projektowania wyposażenia i przestrzeni salonu fryzjerskiego. Wiedzę teoretyczną wsparły licznymi ćwiczeniami i ilustracjami.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży fryzjersko- kosmetycznej

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

Magdalena Ratajska

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży fryzjersko-kosmetycznej z zakresu bhp

 

Publikacja do nauki:

 • sposobów zapewniania mikrobiologicznego bezpieczeństwa pracownika i klienta,
 • regulacji prawnych specyficznych dla omawianej branży,
 • rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia pracownika,
 • właściwego zachowania w celu zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Magdalena Samulczyk-Wolska, Piotr Rochowski, Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży fryzjersko-kosmetycznej.

W publikacji w przystępny sposób omówiono takie zagadnienia, jak: klasyfikacja zawodów, wyposażenie gabinetu fryzjersko-kosmetycznego, zabiegi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne, rodzaje włosów, rodzaje skóry, sprzęt i urządzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne. Autorzy poruszyli też kwestie dotyczące marketingu, przepisów bhp oraz zasad zatrudniania pracowników.

Język niemiecki zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Piotr Rochowski, Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży fryzjersko-kosmetycznej.

W publikacji w przystępny sposób omówiono takie zagadnienia, jak: klasyfikacja zawodów, wyposażenie gabinetu fryzjersko-kosmetycznego, zabiegi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne, rodzaje włosów, rodzaje skóry, sprzęt i urządzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne. Autorzy poruszyli też kwestie dotyczące marketingu, przepisów bhp oraz zasad zatrudniania pracowników.

Podręczniki Wydawnictwa REA w ofercie WSiP!

Fryzjerstwo. Tom I. Podstawy fryzjerstwa

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

Podręcznik uczy między innymi doboru sprzętu fryzjerskiego, rozpoznawania właściwości włosów i skóry głowy klienta. Zawiera wskazówki dotyczące organizacji stanowiska fryzjerskiego, projektowania salonu fryzjerskiego, bezpiecznego wykonywania usług zgodnie z zasadami BHP.

Fryzjerstwo. Tom II. Techniki fryzjerskie

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

W podręczniku fachowo omówiono między innymi pielęgnację, ondulację, strzyżenie, układanie i zmiany koloru włosów. Zawarto porady dotyczące doboru preparatów i narzędzi fryzjerskich. Treści teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Fryzjerstwo. Tom III. Działalność usługowa we fryzjerstwie

Izabella Sarna

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich) oraz efektów kształcenia wspólnych dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich PKZ (A.k).

Podręcznik omawia kompetencje personalne i społeczne, prowadzenie działalności gospodarczej oraz zasady BHP w pracy fryzjera. Liczne ilustracje pomogą uczniowi w zrozumieniu przedstawianych zagadnień.

Stylizacja. Tom I. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.23 (Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji).

W podręczniku fachowo omówiono wykonywanie rysunków, zastosowanie kolorów we fryzjerstwie, projektowanie fryzur i dobór dodatków fryzjerskich. Zawarto porady dotyczące wykorzystania fryzur historycznych we współczesnym fryzjerstwie.

Stylizacja. Tom II. Organizacja salonu fryzjerskiego

Izabella Sarna

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich PKZ (A.k), PKZ (A.n) oraz kwalifikacji A.23 (Projektowanie fryzur)

 

Podręcznik obejmuje tematy dotyczące:

 • kompetencji personalnych i społecznych,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizacji pracy małych zespołów.