Technik usług fryzjerskich

Podręczniki WSiP do zawodu technik usług fryzjerskich - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży fryzjersko-kosmetycznej.

Egzamin z kwalifikacji: FRK.03A.19

Kwalifikacja FRK.03
Projektowanie i wykonywanie fryzur

Stylizacja fryzur

Stylizacja fryzur

Beata Wach-Mińkowska, Ewa Mierzwa

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Autorki uczą umiejętności z zakresu wykonywania rysunków z zastosowaniem różnych technik projektowania (w tym rysunków instruktażowych), skalowania rysunków fryzur i tworzenia portfolio gotowych projektów. W podręczniku umieszczone zostały porady dotyczące stylizacji fryzur w zależności od rodzaju włosów, sylwetki i upodobań klienta. Zaprezentowano możliwości wykorzystywania programów komputerowych w pracy zawodowej i wyjaśniano najważniejsze kwestie związane z działalnością marketingową w branży fryzjerskiej. Treści teoretyczne wsparte zostały licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Kwalifikacja A.19 (AU.21, FRK.01)
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

Techniki fryzjerskie pielęgnacji włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad doboru metod i technik pielęgnacji włosów oraz skóry głowy,
 • sposobów wyboru odpowiednich preparatów,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • zasad udzielania porad na temat pielęgnacji włosów.
Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów

Techniki fryzjerskie strzyżenia włosów, formowania fryzur i ondulowania

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21). (Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie).

W podręczniku przekazano informacje dotyczące doboru metod i techniki strzyżenia włosów, posługiwania się sprzętem fryzjerskim, ondulowania i prostowania chemicznego włosów, ich zagęszczania i przedłużania oraz stosowania preparatów fryzjerskich. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Techniki fryzjerskie zmiany koloru włosów

Techniki fryzjerskie zmiany kolorów włosów

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21). (Zmiana koloru włosów).

Autorki zaprezentowały informacje z zakresu doboru technik rozjaśniania i koloryzacji włosów, wykonywania zabiegów koloryzacji i rozjaśniania włosów, korekty koloru, wykorzystywania niezbędnych preparatów. Wiedzę teoretyczną wsparły licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami.

Zeszyty ćwiczeń

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. Część 1

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. Część 1

Kulikowska-Jakubik Teresa, Jakubik Aleksandra, Richter Małgorzata

Publikacja skierowana do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach z branży fryzjerskiej.

Szablony fryzjerskie. Część 1 to zbiór ćwiczeń podzielonych tematycznie na działy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy fryzjera, podstawowych zasad rysunku we fryzjerstwie, wyposażenia salonu fryzjerskiego, aspektów biologiczno-chemicznych we fryzjerstwie, takich jak budowa i właściwości włosa czy skóry. Autorzy proponują przede wszystkim ćwiczenia poświęcone pracy na szablonach fryzjerskich.

Nowość

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. Część 3

 • Trendowe i aktualne tematy, m.in. barberstwo i warsztat ekologicznego fryzjerstwa.
 • Zadania przygotowujące do egzaminu z zakresu trzech kwalifikacji: FRK.01, FRK.02, FRK.03.
 • Materiał powtórzeniowy z zadaniami projektowymi do wykonania w zespołach.
 • Zadania o narastającym stopniu trudności w obrębie działu.
 • Ponad 260 ćwiczeń sprawdzających wiedzę i zadań praktycznych typu egzaminacyjnego.
Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. Część 2

Szablony fryzjerskie. Zeszyt ćwiczeń do nauki zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer i asystent fryzjera. Część 2

Publikacja skierowana do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach z branży fryzjerskiej.

Szablony fryzjerskie. Część 2 to zbiór ćwiczeń poświęcony technikom fryzjerskim, takim jak: diagnoza fryzjerska, pielęgnacja włosów i ich strzyżenie, układanie fryzur czy rozjaśnianie i farbowanie włosów. Dzięki szablonom fryzjerskim uczeń i słuchacz mogą sprawdzić swoje umiejętności, np. doboru sprzętu, akcesoriów i właściwych technik oraz sposobów wykonywania zabiegów fryzjerskich.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia stylizacji fryzur

Pracownia stylizacji fryzur

Beata Wach-Mińkowska, Ewa Mierzwa, Aneta Dytmar

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Ta publikacja pomoże pogłębić umiejętności związane z projektowaniem fryzur damskich i męskich, tworzeniem zestawień kolorystycznych włosów, szkicowaniem uczesań. Uczeń sprawdzi też swoją wiedzę z zakresu wykorzystywania programów komputerowych do projektowania fryzur.

Pracownia fryzjerska

Pracownia fryzjerska

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Publikacja umożliwia sprawdzenie umiejętności związanych m.in. z pielęgnacją włosów i skóry głowy, ondulowaniem, strzyżeniem i zmianą koloru włosów, a także układaniem fryzur. Po każdym rozdziale uczeń znajdzie karty pracy, zawierające zadania praktyczne do samodzielnego wykonania.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19 (obecnie: AU.21). Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług fryzjerskich. Fryzjer. Kwalifikacja A.19 (obecnie: AU.21). Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter, Aleksandra Jakubik

Publikacja s skierowana do uczniów kształcących się w zawodach fryzjertechnik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich).

Publikacja pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą: pielęgnacji włosów i skóry głowy, ondulowania włosów, strzyżenia, zmiany koloru i układania fryzur. Wskazuje najważniejsze zagadnienia, a dzięki testom umożliwia sprawdzenie wiedzy i umiejętności fryzjerskich.

Efekty kształcenia wspólne dla branży fryzjersko-kosmetycznej

Podstawy fryzjerstwa

Podstawy fryzjerstwa

Teresa Kulikowska-Jakubik, Małgorzata Richter

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Realizuje treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach.

Autorki zamieściły w publikacji wiadomości dotyczące umiejętności rozpoznawania rodzajów włosów, określania ich właściwości i uszkodzeń, chorób skóry głowy, sporządzania szkiców i rysunków fryzur, projektowania wyposażenia i przestrzeni salonu fryzjerskiego. Wiedzę teoretyczną wsparły licznymi ćwiczeniami i ilustracjami.

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

Magdalena Ratajska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży fryzjersko-kosmetycznej. Realizuje treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży fryzjersko-kosmetycznej.

W podręczniku omówiono zasady higieny w gabinetach fryzjerskim i kosmetycznym. Wskazano najczęstsze dolegliwości związane ze specyfiką pracy i metody zapobiegania im. Przybliżono zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu. Przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wymogi dotyczące ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Magdalena Samulczyk-Wolska, Piotr Rochowski, Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży fryzjersko-kosmetycznej.

W publikacji w przystępny sposób omówiono takie zagadnienia, jak: klasyfikacja zawodów, wyposażenie gabinetu fryzjersko-kosmetycznego, zabiegi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne, rodzaje włosów, rodzaje skóry, sprzęt i urządzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne. Autorzy poruszyli też kwestie dotyczące marketingu, przepisów bhp oraz zasad zatrudniania pracowników.

Język niemiecki zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Język niemiecki zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Piotr Rochowski, Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży fryzjersko-kosmetycznej.

W publikacji w przystępny sposób omówiono takie zagadnienia, jak: klasyfikacja zawodów, wyposażenie gabinetu fryzjersko-kosmetycznego, zabiegi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne, rodzaje włosów, rodzaje skóry, sprzęt i urządzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne. Autorzy poruszyli też kwestie dotyczące marketingu, przepisów bhp oraz zasad zatrudniania pracowników.

Podręczniki Wydawnictwa REA w ofercie WSiP!

Fryzjerstwo. Tom I. Podstawy fryzjerstwa

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. Podręcznik uczy między innymi doboru sprzętu fryzjerskiego, rozpoznawania właściwości włosów i skóry głowy klienta. Zawiera wskazówki dotyczące organizacji stanowiska fryzjerskiego, projektowania salonu fryzjerskiego, bezpiecznego wykonywania usług zgodnie z zasadami BHP.

Fryzjerstwo. Tom II. Techniki fryzjerskie

Fryzjerstwo. Tom II. Techniki fryzjerskie

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i technik usług fryzjerskich. W podręczniku fachowo omówiono między innymi pielęgnację, ondulację, strzyżenie, układanie i zmiany koloru włosów. Zawarto porady dotyczące doboru preparatów i narzędzi fryzjerskich. Treści teoretyczne wsparto licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Fryzjerstwo. Tom III. Działalność usługowa we fryzjerstwie

Fryzjerstwo. Tom III. Działalność usługowa we fryzjerstwie

Izabella Sarna

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich PKZ (A.k) oraz kwalifikacji A.19 (obecnie: AU.21) (Wykonywanie zabiegów fryzjerskich)

 

Podręcznik obejmuje tematy dotyczące:

 • kompetencji personalnych i społecznych,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stylizacja. Tom I. Kreowanie wizerunku we fryzjerstwie

Gero Buhmann, Isabell Feigel, Babett Friedewold, Britta Jung, Gerhard Lühr, Anette Strecker, Bernhard Wiggelinghoff

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. W podręczniku fachowo omówiono wykonywanie rysunków, zastosowanie kolorów we fryzjerstwie, projektowanie fryzur i dobór dodatków fryzjerskich. Zawarto porady dotyczące wykorzystania fryzur historycznych we współczesnym fryzjerstwie.

Stylizacja. Tom II. Organizacja salonu fryzjerskiego

Stylizacja. Tom II. Organizacja salonu fryzjerskiego

Izabella Sarna

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.23 (obecnie: AU.26) (Projektowanie fryzur) oraz efektów kształcenia wspólnych dla zawodów fryzjer i technik usług fryzjerskich PKZ (A.k).

Podręcznik obejmuje tematy dotyczące kompetencji personalnych i społecznych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy małych zespołów. Liczne ilustracje pomogą uczniowi w zrozumieniu przedstawianych zagadnień.