Technik usług kosmetycznych

Podręczniki WSiP do zawodu technik usług kosmetycznych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży fryzjersko-kosmetycznej.

Egzamin z kwalifikacji: FRK.04

Kwalifikacja FRK.04
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi i dekoltu

Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu, część 1

Joanna Dylewska-Grzelakowska

Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji AU.61 (obecnie: FRK.04). (Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu).

Podręcznik uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu w gabinecie kosmetycznym. Mowa tu o technikach masażu twarzy, rozpoznawaniu typu skóry oraz istniejących i potencjalnych problemów klientki ze skórą twarzy i o doborze właściwych technik pielęgnacji. Wiedzę teoretyczną autorka uzupełniła ćwiczeniami.

Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu FRK.04

Zabiegi upiększające twarzy, szyi i dekoltu, część 2

Joanna Dylewska-Grzelakowska

Podręcznik porusza tematykę zabiegów upiększających twarzy, szyi i dekoltu w gabinecie kosmetycznym. Przekazuje wiedzę na temat rozpoznawania różnych rodzajów cery, metod korekty defektów urody za pomocą makijażu, a także techniki upiększania oczu i ich oprawy. Nowością jest dokładne omówienie liftingu rzęs oraz zastosowania różnego rodzaju wosków do pozbywania się zbędnego owłosienia.

Podręcznik wzbogacają instrukcje wykonania poszczególnych zabiegów oraz duża liczba zdjęć i ilustracji pozwalających prześledzić m.in. wpływ makijażu na wygląd modela.

Zabiegi pielęgnacyjne ciała FRK.04

Zabiegi pielęgnacyjne ciała

Joanna Dylewska-Grzelakowska

Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych. Podręcznik uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała w gabinecie kosmetycznym. Mowa tu o technikach masażu, diagnostyce kosmetycznej, badaniu skóry, metodach złuszczania naskórka oraz sposobach łagodzenia najczęściej pojawiających się problemów ze skórą. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła ćwiczeniami.

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp

Joanna Dylewska-Grzelakowska

Podręcznik do nauki zawodu technik usług fryzjer i technik usług fryzjerskich. Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności doboru metod i technik pielęgnacji włosów i skóry głowy, wyboru odpowiednich preparatów, udzielania porad na temat pielęgnacji włosów oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby praktycznego jej wykorzystania.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia kosmetyczna twarzy

Pracownia kosmetyczna twarzy

Monika Sekita-Pilch, Małgorzata Rajczykowska

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług kosmetycznych. Autorki uczą m.in. właściwego stosunku do wykonywanych zadań, staranności i odpowiedzialności, zachowania wobec klienta w różnych sytuacjach. Kładą nacisk na potrzebę samodzielnego myślenia. Najważniejszym elementem publikacji są karty pracy z wieloma różnorodnymi zadaniami.

Pracownia kosmetyczna ciała, dłoni i stóp

Pracownia kosmetyczna ciała, dłoni i stóp

Monika Sekita-Pilch, Magdalena Kaniewska

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług kosmetycznych. Najważniejszym elementem tej publikacji są karty pracy z wieloma różnorodnymi zadaniami. Służą one szlifowaniu umiejętności praktycznych, na które autorzy kładą szczególny nacisk, a zarazem wyrabiają nawyk samodzielnego myślenia w trakcie realizacji zadań.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61 (obecnie: AU.61). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61 (obecnie: AU.61). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Monika Sekita-Pilch

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług kosmetycznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.61 (obecnie: AU.61) (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy).
Autorka publikacji pomaga uczniowi usystematyzować wiedzę i przygotować się do egzaminu. W tym celu wskazuje najważniejsze zagadnienia do powtórek oraz proponuje testy podobne do tych, które mogą się pojawić na egzaminie zawodowym.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.62 (obecnie: AU.62). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.62 (obecnie: AU.62). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Monika Sekita-Pilch

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług kosmetycznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.62 (obecnie: AU.62) (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp).
Ta bogato ilustrowana publikacja pomaga określić poziom wiedzy i sprzyja samodzielnej pracy, dlatego jest polecana uczniom przystępującym eksternistycznie do egzaminu. Będzie także cennym zbiorem informacji dla osób zaczynających pracę w zawodzie technika usług kosmetycznych.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61 (obecnie: AU.61). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.61 (obecnie: AU.61). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Magdalena Ratajska

Pomoc w przygotowaniach do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Realizuje treści w zakresie A.61 (obecnie: AU.61). (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy).

Publikacja zawiera 5 testów do pisemnej części egzaminu, klucz odpowiedzi do testów oraz 4 zadania do części praktycznej – jedno z przykładowym rozwiązaniem, pozostałe z kartami pracy. Publikację autorka opracowała zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.62 (obecnie: AU.62). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik usług kosmetycznych. Kwalifikacja A.62 (obecnie: AU.62). Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Magdalena Ratajska

Pomoc w przygotowaniach do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych. Realizuje treści w zakresie A.62 (obecnie: AU.62). (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp).

Publikacja zawiera 5 testów do pisemnej części egzaminu, klucz odpowiedzi do testów oraz 4 zadania do części praktycznej – jedno z przykładowym rozwiązaniem, pozostałe z kartami pracy. Publikację autorka opracowała zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji.

Efekty kształcenia wspólne dla branży fryzjersko-kosmetycznej

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Magdalena Kaniewska

Podręcznik realizuje treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu podstaw anatomii człowieka, a w tym: budowy komórki, tkanki, skóry, rozpoznawania rodzajów cery. W książce opisano układ hormonalny, kostny, mięśniowy, nerwowy, krwionośny, chłonny, oddechowy, pokarmowy, moczowo-płciowy oraz podstawy dermatologii i wpływu odżywiania na organizm człowieka.

Podstawy kosmetologii w praktyce. Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych

Podstawy kosmetologii w praktyce. Podręcznik do nauki zawodu technik usług kosmetycznych

Kaniewska Magdalena

Nowoczesny, aktualny podręcznik – następca znanej i cenionej publikacji Kosmetologia. Podstawy tej samej autorki.

Popyt na wykwalifikowanych pracowników w zawodzie technik usług kosmetycznych stwarza zapotrzebowanie na fachowe źródła wiedzy z zakresu kosmetologii. Podręcznik odpowiada na te potrzeby.

Autorka przybliża zagadnienia wskazane w Podstawie kształcenia w zawodzie (A. aa) , których nie opisano w publikacjach dotyczących poszczególnych kwalifikacji. Koncentruje się na roli związków chemicznych w kosmetyce. Omawia poszczególne składniki kosmetyków i tłumaczy mechanizmy ich działania.

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

BHP w branży fryzjersko-kosmetycznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego. Szkoły ponadgimnazjalne

Magdalena Ratajska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży fryzjersko-kosmetycznej. Realizuje treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży fryzjersko-kosmetycznej.

W podręczniku omówiono zasady higieny w gabinetach fryzjerskim i kosmetycznym. Wskazano najczęstsze dolegliwości związane ze specyfiką pracy i metody zapobiegania im. Przybliżono zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu. Przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wymogi dotyczące ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Język angielski zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Magdalena Samulczyk-Wolska, Piotr Rochowski, Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży fryzjersko-kosmetycznej.

W publikacji w przystępny sposób omówiono takie zagadnienia, jak: klasyfikacja zawodów, wyposażenie gabinetu fryzjersko-kosmetycznego, zabiegi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne, rodzaje włosów, rodzaje skóry, sprzęt i urządzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne. Autorzy poruszyli też kwestie dotyczące marketingu, przepisów bhp oraz zasad zatrudniania pracowników.

Język niemiecki zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Język niemiecki zawodowy w branży fryzjersko-kosmetycznej

Piotr Rochowski, Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży fryzjersko-kosmetycznej.

W publikacji w przystępny sposób omówiono takie zagadnienia, jak: klasyfikacja zawodów, wyposażenie gabinetu fryzjersko-kosmetycznego, zabiegi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne, rodzaje włosów, rodzaje skóry, sprzęt i urządzenia, preparaty fryzjersko-kosmetyczne. Autorzy poruszyli też kwestie dotyczące marketingu, przepisów bhp oraz zasad zatrudniania pracowników.