Kelner

Podręczniki WSiP do zawodu kelner - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży gastronomicznej.

Wykonywanie usług kelnerskich

Obsługa kelnerska. Część 1

Obsługa kelnerska. Część 1

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Autorki podręcznika wyczerpująco opisały zagadnienia dotyczące: stanowiska pracy i systemów obsługi kelnerskiej, predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywaniu zawodu kelnera, czynności związanych z obsługą gości. Teorię wsparły ilustracjami i ćwiczeniami.

Obsługa kelnerska. Część 2

Obsługa kelnerska. Część 2

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie kelner. Publikacja omawia zagadnienia z zakresu: sztuki podawania potraw i napojów (bezalkoholowych i alkoholowych), zwyczajów żywieniowych różnych narodów, serwisu specjalnego, sztuki barmańskiej, obsługi gości hotelowych oraz organizacji przyjęć. Autorki wsparły treści teoretyczne licznymi przykładami i ilustracjami.

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania i ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem Obsługa kelnerska. Części 1 i 2. Polecenia dotyczą takich zagadnień, jak: zasady bezpieczeństwa, wymagania wobec kelnera, wyposażenie i wystrój zakładu gastronomicznego, aranżacja sal dla gości, karty menu oraz zasady obsługiwanie gości.

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Obsługiwanie gości. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Publikacja skorelowana z podręcznikiem Obsługa kelnerska. Część 1 i 2, którego zadaniem jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy z zakresu obsługi gości. Ćwiczenia dotyczą zagadnień takich jak: organizacja pracy kelnera, podawanie potraw i napojów, zwyczaje żywieniowe różnych narodów, serwis specjalny, sztuka barmańska, obsługa gości hotelowych oraz organizacja przyjęć. Autorki uzupełniły zadania licznymi rysunkami i zdjęciami.

Organizacja usług gastronomicznych

Usługi kelnerskie

Usługi kelnerskie

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie kelner. Podręcznik obejmuje tematy dotyczące usług gastronomicznych, zasad ich kalkulacji i rozliczania, organizacji przyjęć okolicznościowych czy konferencji w zakładzie gastronomicznym. Szata graficzna pomoże uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Organizowanie usług kelnerskich. Zeszyt ćwiczeń

Organizowanie usług kelnerskich. Zeszyt ćwiczeń

Renata Szajna, Danuta Ławniczak, Alina Ziaja

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie kelner.

Zaprezentowane w podręczniku ćwiczenia dotyczą między innymi: promowania usług gastronomicznych, kalkulowanie ich oraz rozliczanie kosztów, planowanie i organizacja przeróżnych przyjęć okolicznościowych: szkoleń, konferencji, imprez cateringowych oraz przyjęć dyplomatycznych. Treści zawarte w książce uatrakcyjnia ukierunkowana na potrzeby ucznia szata graficzna.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Kelner. Kwalifikacja T.9. Obsługa kelnerska

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Kelner. Kwalifikacja T.9. Obsługa kelnerska

Piotr Dominik

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie kelner. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.9 (Wykonywanie usług kelnerskich).

Publikacja to obszerne, ilustrowane repetytorium wiedzy. Zawiera 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu z kluczem odpowiedzi i 5 zadań do części praktycznej wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Treści książki dotyczą między innymi systemów i zasad obsługi kelnerskiej, podawania potraw i napojów oraz sztuki barmańskiej.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kelner. Kwalifikacja T.10. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kelner. Kwalifikacja T.10. Egzamin zawodowy

Szajna Renata

Repetytorium przygotowuje do egzaminu z kwalifikacji T.10. w zawodzie kelner. Pomaga powtórzyć najważniejsze wiadomości oraz sprawdzić wiedzę uczniów za pomocą testów i zadań praktycznych.

Publikacja zawiera 5 testów po 40 pytań z kluczem odpowiedzi oraz 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami i kluczem oceniania.

Zwięzła forma, większość zagadnień opracowanych w przejrzystych tabelach, materiał przydatny również w nauce innych zawodów z branży gastronomicznej (np. standardy dotyczące serwowania potraw i obsługi klientów).

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
BHP w branży gastronomicznej

BHP w branży gastronomicznej

Piotr Dominik

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży gastronomicznej z zakresu bhp

Publikacja do nauki:

  • sposobów zapewniania mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności,
  • regulacji prawnych specyficznych dla branży gastronomicznej,
  • rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia pracownika,
  • sposobów zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika usług kelnerskich i technika żywienia i usług gastronomicznych

Język angielski w zawodzie technika żywienia i usług gastronomicznych i technika usług kelnerskich

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna

Publikacja stworzona z myślą o tych wszystkich, którym przyjdzie pracować w międzynarodowym środowisku, a w branży gastronomicznej prawie każdy zetknie się z obsługą gości angielskojęzycznych. Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w gastronomii.

W publikacji zawarto ćwiczenia dotyczące produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, sposobów przygotowywania dań i tworzenia menu. Omówiono również przepisy bhp, normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.