Kucharz

Podręczniki WSiP do zawodu kucharz - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży gastronomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: HGT.02TG.07

Kwalifikacja HGT.02
Przygotowanie i wydawanie dań

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1

Małgorzata Konarzewska

Znany i lubiany podręcznik dostosowany do podstawy programowej z 2019 r.

Starannie omawia surowce stosowane w gastronomii, kładzie przy tym duży nacisk na uwypuklone w nowej podstawie przyprawy oraz tłuszcze. Przedstawia zasady racjonalnego żywienia i główne techniki stosowane w trakcie przygotowywania potraw oraz podkreśla znaczenie bezpieczeństwa żywności.

Podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny, liczne tabele i wykresy ułatwiające zrozumienie wiadomości i ich zapamiętanie.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2

Małgorzata Konarzewska

Znany i lubiany podręcznik dostosowany do podstawy programowej z 2019 r.

Dokładnie omawia procesy przyrządzania ciast, zup, sosów oraz zakąsek zimnych i gorących, a także opisuje rodzaje mięs i ich wykorzystanie w gastronomii. Przedstawia zasady przygotowywania i podawania napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Pozwala zapoznać się z cechami charakterystycznymi kuchni różnych regionów Polski oraz innych krajów.

Publikacja obfituje w ciekawe przepisy, a liczne rysunki i zdjęcia ułatwiają zrozumienie omawianych treści.

Sporządzanie potraw i napojów. Część 1

Sporządzanie potraw i napojów. Część 1

Marzanna Zienkiewicz

Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji HGT.02, a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie jak: PDG, KPS i bhp. Szczegółowo omawia wyposażenie zakładów gastronomicznych i sprzęt niezbędny w zakładach o określonym charakterze oraz najważniejsze postanowienia prawa pracy, kwestie umów o pracę i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Sporządzanie potraw i napojów. Część 2

Sporządzanie potraw i napojów. Część 2

Anna Kmiołek-Gizara

Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji HGT.02. W podręczniku zostały zaprezentowane surowce używane w gastronomii oraz ich wykorzystanie w produkcji potraw i napojów, a także sposoby eksponowania potraw i różne metody dekoracji. Oddzielenie części teoretycznej od ćwiczeń praktycznych ułatwi uczniowi przygotowanie się do poszczególnych części egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz

Podręcznik wprowadza w zagadnienia bezpiecznej obsługi urządzeń używanych w zakładach gastronomicznych. Wydanie zmienione zostało uzupełnione o nowe technologie

gastronomiczne: anti-griddle, thermomix, pacojet. Podręcznik przybliża tematykę zasad bezpiecznego przygotowywania dań w kuchni molekularnej, np. pracy z ciekłym azotem.

Omawia również temat negatywnego wpływu zakładów gastronomicznych na środowisko, wskazując konkretne rozwiązania technologiczne, które mają go ograniczyć (oszczędność energii, wody, fotowoltaika, segregacja odpadów). Treść uzupełniają kody QR, które kierują do filmów szczegółowo prezentujących charakterystykę i obsługę wybranego sprzętu gastronomicznego.

Zeszyty ćwiczeń

Nowość

Zeszyt GASTROnomiczny. Część 1

Uzupełnienie podręcznika „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”, część 1.
Kilkaset zdjęć w jednym zeszycie – wiele z nich jest umieszczonych pod kodami QR. Filmy urozmaicające naukę (np. z technikami przygotowywania potraw) pod kodami QR.
Różne typy ćwiczeń (w tym gry memory, krzyżówki). Podsumowania po każdym dziale.

Nowość

Zeszyt GASTROnomiczny. Część 2

Uzupełnienie podręcznika „Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem”, część 2.
Kilkaset zdjęć w jednym zeszycie – wiele z nich jest umieszczonych pod kodami QR.
Filmy urozmaicające naukę (np. z technikami przygotowywania potraw) pod kodami QR.
Różne typy ćwiczeń (w tym gry memory, krzyżówki). Podsumowania po każdym dziale.

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. WYDANIE ZMIENIONE

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. WYDANIE ZMIENIONE

Iwona Namysław, Lidia Górska

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

Książka omawia różne rodzaje procesów technologicznych w gastronomii. Kładzie duży nacisk na zasady bezpieczeństwa i reguły przechowywania, przygotowywania i wydawania potraw. Uczeń znajdzie w niej też przepisy, według których będzie mógł wykonać poszczególne dania.

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. WYDANIE ZMIENIONE

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. WYDANIE ZMIENIONE

Lidia Górska, Iwona Namysław

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Książka obejmuje tematy dotyczące sporządzania przeróżnych, popularnych dań, a także potraw kuchni narodowych, regionalnych oraz żywności dietetycznej i funkcjonalnej. Bogaty materiał ilustracyjny uatrakcyjnia szatę graficzną książki. Uczeń znajdzie w niej ponadto zbiór niezbędnych w pracy receptur.

 

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja TG.07 / HGT.02

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja TG.07 / HGT.02

Anna Kmiołek-Gizara

Repetytorium to kompendium wiedzy z kwalifikacji TG.07 i HGT.02.

Krótko prezentuje najważniejsze informacje, w czytelny sposób przypomina istotne cechy surowców gastronomicznych, zwięźle opisuje technologie sporządzania potraw i napojów oraz zasady obowiązujące kucharza w pracy.

Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07, 4 testy po 40 pytań z odpowiedziami oraz 4 zadania praktyczne z kluczem oceniania.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z gastronomii

Zbiór zadań z gastronomii

Magdalena Kaźmierczak

Zadania są zebrane w czterech rozdziałach. Pierwszy dotyczy wyliczania wartości odżywczej i zawartości poszczególnych składników potraw, drugi weryfikuje umiejętności sporządzania potraw i napojów, trzeci sprawdza wiedzę na temat organizacji przyjęć i przygotowania sali bankietowej, ostatni zaś skupia się na rozliczeniach finansowych.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia gastronomiczna. Sporządzanie potraw i napojów

Pracownia gastronomiczna. Sporządzanie potraw i napojów

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Podręcznik składa się z kart pracy zawierających ćwiczenia praktyczne. Każdy rozdział opatrzono krótkim wprowadzeniem. Książka kładzie duży nacisk na pracę zarówno w parach, jak i w grupach. Pomaga skutecznie szlifować umiejętności zawodowe.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
BHP w branży gastronomicznej

BHP w branży gastronomicznej

Piotr Dominik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej. Realizuje treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży gastronomicznej.

W publikacji poruszono zagadnienia związane z zagrożeniami, które stwarza praca w gastronomii. Omówiono szczegółowo właściwą organizację stanowiska pracy, dzięki której można zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu wykonywanych zadań na pracownika. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności oraz liczne druki z ksiąg HACCP.

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 1. Podstawy gastronomii. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 1. Podstawy gastronomii. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Kmiołek Anna

Podręcznik w pełni zgodny z PKZ Pomaga nabyć wiedzę i opanować umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Znana i ceniona autorka koncentruje się na takich efektach kształcenia jak: racjonalna gospodarka surowcami i odpadami, rozpoznawanie instalacji i urządzeń w zakładach gastronomicznych, postępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi.

Atuty publikacji to liczne wzory dokumentacji HACCP i bogaty materiał uzupełniający.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika usług kelnerskich i technika żywienia i usług gastronomicznych

Język angielski zawodowy dla technika usług kelnerskich i technika żywienia i usług gastronomicznych

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna

Publikacja stworzona z myślą o tych wszystkich, którym przyjdzie pracować w międzynarodowym środowisku, a w branży gastronomicznej prawie każdy zetknie się z obsługą gości angielskojęzycznych. Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Anna Dul

Język:

 • zawodowy niemiecki

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • zawody i czynności w branży gastronomicznej,
 • produkty spożywcze i dania,
 • procesy technologiczne, akcesoria i urządzenia gastronomiczne,
 • przygotowanie dań, karta dań – menu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie w gastronomii (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).