Technik technologii żywności / Piekarz

Podręczniki WSiP do zawodu technik technologii żywności / piekarz - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży gastronomicznej.

Kwalifikacja T.3
Produkcja wyrobów piekarskich

Magazynowanie surowców piekarskich

Magazynowanie surowców piekarskich

Krystyna Jarosz

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.3 (Magazynowanie surowców piekarskich).

W publikacji wyczerpująco omówiono surowce używane w piekarstwie, zasady ich składowania i przygotowania do użycia. Dużą uwagę poświęcono dwóm podstawowym surowcom piekarniczym – mące i wodzie. Rysunki, schematy oraz zdjęcia pomagają uporządkować i zapamiętać informacje. Podręcznik przygotowuje ucznia do pracy zarówno w małej piekarni rzemieślniczej, jak i w dużym zakładzie produkcyjnym.

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich

Ewa Giemza

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.3 (Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich).

W publikacji omówiono rodzaje pieczywa i wyrobów piekarsko-cukierniczych. Dokładnie przedstawiono receptury i na licznych przykładów wyjaśniono związane z nimi obliczenia. Atutem podręcznika jest bogata szata graficzna prezentująca m.in. poszczególne etapy ręcznego wyrobu pieczywa.

Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta

Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta

Krystyna Jarosz

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.3 (Przygotowanie kęsów ciasta do wypieku i wypiek ciasta).

W tej bogato ilustrowanej publikacji starannie omówiono przygotowanie pieczywa do wypieku i sam wypiek oraz wskazano czynniki wpływające na jakość produktu końcowego. Podręcznik pozwala przygotować ucznia zarówno do pracy w nowoczesnych zakładzie, jak i w małej piekarni rzemieślniczej.

Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

Przygotowanie pieczywa do dystrybucji

Piotr Dominik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach piekarz i technik technologii żywności. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji T.3 (Przygotowanie pieczywa do dystrybucji).

W publikacji przybliżono wiedzę dotyczącą jakości pieczywa. Zawarto wykaz błędów, które pozwalają odkryć przyczynę wad gotowych wyrobów i odpowiednio skorygować proces technologiczny. Opisano także chłodzenie, magazynowanie i transport pieczywa oraz jego krojenie i pakowanie. Pytania i ćwiczenia praktyczne stanowią wsparcie w przygotowaniu do egzaminu.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży gastronomicznej

BHP w branży gastronomicznej

BHP w branży gastronomicznej

Piotr Dominik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej. Realizuje treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży gastronomicznej.

W publikacji poruszono zagadnienia związane z zagrożeniami, które stwarza praca w gastronomii. Omówiono szczegółowo właściwą organizację stanowiska pracy, dzięki której można zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu wykonywanych zadań na pracownika. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności oraz liczne druki z ksiąg HACCP.

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 2. Podstawy technologii żywności. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 2. Podstawy technologii żywności. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Kmiołek Anna

Podręcznik poświęcony kompetencjom wyszczególnionym w PKZ,czyli umiejętnościom, które stanowią podbudowę do kształcenia w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb.

Autorka przybliża przepisy obowiązujące w przemyśle spożywczym, szczególny nacisk kładąc na temat bezpieczeństwa żywności.

Wiele przykładów dokumentacji sanitarnej zgodnej z systemem HACCP pomaga uczniom opanować ten trudny i ważny materiał.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Anna Dul

Język:

 • zawodowy niemiecki

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • zawody i czynności w branży gastronomicznej,
 • produkty spożywcze i dania,
 • procesy technologiczne, akcesoria i urządzenia gastronomiczne,
 • przygotowanie dań, karta dań – menu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie w gastronomii (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).