159227

Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich