Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podręczniki WSiP do zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży gastronomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: HGT.12HGT.02HGT.02 / TG.07TG.16T.6T.15

Kwalifikacja HGT.12
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1

Beata Przygoda, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Sińska, Halina Turlejska

Bezcenne kompendium wiedzy na temat zasad żywienia, tym razem dostosowane do wymogów podstawy programowej z 2019 r. Autorki związane z Instytutem Żywności i Żywienia przedstawiają niezwykle aktualne dane dotyczące zaleceń dietetycznych. Podręcznik ten to nie tylko wartościowe źródło wiedzy dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w gastronomii, ale też dla tych wszystkich, którym nie jest obca troska o własne zdrowie.
Publikacja dokładnie opisuje program WIKT, który ułatwia układanie jadłospisów z uwzględnieniem np. specyfiki diety leczniczej, wieku, zapotrzebowania energetycznego.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz

Jak stworzyć przyjazny dla środowiska zakład gastronomiczny? Czym zdobyć nowych gości? Jak zarządzać budżetem placówki gastronomicznej? Jak radzić sobie ze stresem w pracy? To tylko niektóre pytania, na które odpowiada ten podręcznik. Oczywiście zawiera on tez obszerne działy dotyczące obsługiwania gości, organizacji produkcji gastronomicznej i unikania zagrożeń w codziennej pracy w gastronomii. Wielkim atutem podręcznika są kolorowe ilustracje i rozbudowany słowniczek terminów języka zawodowego – niemieckiego oraz angielskiego.

Kwalifikacja HGT.02
Przygotowanie i wydawanie dań

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1

Małgorzata Konarzewska

Znany i lubiany podręcznik dostosowany do podstawy programowej z 2019 r.

Starannie omawia surowce stosowane w gastronomii, kładzie przy tym duży nacisk na uwypuklone w nowej podstawie przyprawy oraz tłuszcze. Przedstawia zasady racjonalnego żywienia i główne techniki stosowane w trakcie przygotowywania potraw oraz podkreśla znaczenie bezpieczeństwa żywności.

Podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny, liczne tabele i wykresy ułatwiające zrozumienie wiadomości i ich zapamiętanie.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2

Małgorzata Konarzewska

Znany i lubiany podręcznik dostosowany do podstawy programowej z 2019 r.

Dokładnie omawia procesy przyrządzania ciast, zup, sosów oraz zakąsek zimnych i gorących, a także opisuje rodzaje mięs i ich wykorzystanie w gastronomii. Przedstawia zasady przygotowywania i podawania napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Pozwala zapoznać się z cechami charakterystycznymi kuchni różnych regionów Polski oraz innych krajów.

Publikacja obfituje w ciekawe przepisy, a liczne rysunki i zdjęcia ułatwiają zrozumienie omawianych treści.

HGT.02 / TG.07
Sporządzanie potraw i napojów

Sporządzanie potraw i napojów. Część 1

Marzanna Zienkiewicz

Nr w wykazie MEN: 1.14./2018

Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji TG.07 (Sporządzanie potraw i napojów), a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie jak: PDG, KPS i bhp.

Szczegółowo zostało omówione wyposażenie zakładów gastronomicznych i sprzęt niezbędny w zakładach o określonym charakterze oraz najważniejsze postanowienia prawa pracy, kwestie umów o pracę i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Sporządzanie potraw i napojów. Część 2

Anna Kmiołek-Gizara

Nr w wykazie MEN: 1.16./2018

Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji TG.07 (Sporządzanie potraw i napojów).

W podręczniku zostały zaprezentowane surowce używane w gastronomii oraz ich wykorzystanie w produkcji potraw i napojów, a także sposoby eksponowania potraw i różne metody dekoracji.

Oddzielenie części teoretycznej od ćwiczeń praktycznych ułatwi uczniowi przygotowanie się do poszczególnych części egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Kwalifikacja TG.16
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Zasady żywienia

Beata Przygoda, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Sińska, Halina Turlejska

W podręczniku omówione zostały zagadnienia dotyczące zasad żywienia człowieka, przede wszystkim wartości odżywcze poszczególnych składników pożywienia oraz normy i zalecenia dietetyków. Duży nacisk położony został na profilaktykę chorób niezakaźnych, w tym dietozależnych.

Na końcu publikacji znajduje się tabela z wartościami odżywczymi poszczególnych surowców.

Podręcznik prezentuje kluczową terminologię naukową stosowaną w nauce o żywieniu, w przypadku terminów obcojęzycznych wskazano ich poprawną wymowę.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz

Podręcznik omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności i systemami zarządzania nim w gastronomii oraz przedstawia receptury gastronomiczne wraz z ich historią.

Poświęca sporo miejsca na wyjaśnienie kwestii zamówień publicznych w gastronomii zamkniętej, a także pozwala poznać metody zarządzania zakładem gastronomicznym – sposoby naliczania marży, promowania usług gastronomicznych czy sporządzania kalkulacji usług świadczonych przez zakład.

W podręczniku zamieszczono wykaz najważniejszych terminów i pojęć branżowych z tłumaczeniem na języki angielski i niemiecki.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Anna Kmiołek-Gizara

Repetytorium to kompendium wiedzy z kwalifikacji TG.07 i HGT.02.
Krótko prezentuje najważniejsze informacje, w czytelny sposób przypomina istotne cechy surowców gastronomicznych, zwięźle opisuje technologie sporządzania potraw i napojów oraz zasady obowiązujące kucharza w pracy.
Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07, 4 testy po 40 pytań z odpowiedziami oraz 4 zadania praktyczne z kluczem oceniania.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z gastronomii

Magdalena Kaźmierczak

Pierwszy na rynku zbiór zadań do nauki zawodów kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych opracowany zgodnie z nową podstawą programową z 2017 r.

Zadania są zebrane w czterech rozdziałach. Pierwszy dotyczy wyliczania wartości odżywczej i zawartości poszczególnych składników potraw, drugi weryfikuje umiejętności sporządzania potraw i napojów, trzeci sprawdza wiedzę na temat organizacji przyjęć i przygotowania sali bankietowej, ostatni zaś skupia się na rozliczeniach finansowych.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia gastronomiczna. Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów. Podręcznik do praktycznej nauki zawodu

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.6 (Sporządzanie potraw i napojów).

Podręcznik składa się z kart pracy zawierających ćwiczenia praktyczne. Każdy rozdział opatrzono krótkim wprowadzeniem. Książka kładzie duży nacisk na pracę zarówno w parach, jak i w grupach. Pomaga skutecznie szlifować umiejętności zawodowe.

Pracownia organizacji żywienia. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15. Praktyczna nauka zawodu

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu pierwszej i drugiej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena żywienia. Organizowanie produkcji gastronomicznej).

Każdy rozdział publikacji zawiera krótki wstęp teoretyczny oraz karty pracy z zadaniami. Różnorodne ćwiczenia pozwolą uczniowi wyszlifować potrzebne umiejętności oraz uczciwie ocenić zdobyte kompetencje.

Pracownia obsługi klientów. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15. Praktyczna nauka zawodu

Piotr Dominik

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji T.15. (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, które przypomina podstawowe wiadomości, i karty pracy z zadaniami i ćwiczeniami. Książka kładzie nacisk na uważne wykonywanie zadań, zachęca ucznia do wnikliwej samooceny i skłania do wyciągania wniosków.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Kucharz. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Piotr Dominik, Anna Kmiołek

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.6. (Sporządzanie potraw i napojów).

Książka stanowi obszerne, ilustrowane repetytorium wiedzy. Zawiera 5 zestawów testów po 40 zadań i 5 zadań praktycznych z rozwiązaniami. Pozwala uczniowi powtórzyć najważniejsze wiadomości i pomaga uporządkować wiedzę przed egzaminem.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15

Duda Joanna, Krzywda Sebastian, Szajna Renata

Mocne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu z kwalifikacji T.15 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wiedza w pigułce i aż 200 pytań testowych! Publikacja gromadzi najważniejsze wiadomości, które należy powtórzyć przed egzaminem. Dzięki testom z kluczem odpowiedzi i zadaniom praktycznym z rozwiązaniami można sprawdzić przygotowanie uczniów do egzaminu. Idealna pomoc, by szybko ocenić, które zagadnienia już opanowali, a które nadal sprawiają im trudności.

Zwięźle napisane repetytorium stanowi cenne dopełnienie podręczników.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kucharz. Kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów.

Piotr Dominik

Pomoc do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz w zakresie kwalifikacji T.6. (Sporządzanie potraw i napojów).

Publikacja zawiera zestaw 5 testów do pisemnej części egzaminu, klucz odpowiedzi do testów oraz zadania praktyczne z przykładowymi rozwiązaniami do części praktycznej. Wszystkie zadania autor przygotował zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Piotr Dominik

Publikacja skierowana do uczniów klas 3 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.15 (Organizacja żywienia i usług gastronomicznych).

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się test, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru, i zadanie praktyczne. Ponadto w publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań, a także zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego i wymagania, które według nowej podstawy programowej musi spełniać kandydat na technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja T.6
Sporządzanie potraw i napojów

Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.6 (Przechowywanie żywności).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny towaroznawczej surowców i produktów żywnościowych. Opisuje też zasady ich przechowywania. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 1. technologia gastronomiczna

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzania gastronomicznych procesów technologicznych oraz przygotowywania potraw mięsnych, półmięsnych i wegetariańskich. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 2. technologia gastronomiczna

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowywania przekąsek, zup, deserów, napojów zimnych, gorących i alkoholowych, potraw dietetycznych, narodowych, regionalnych oraz posiłków codziennych i okolicznościowych. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3. Wyposażenie zakładów gastronomicznych

Marzanna Zienkiewicz

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu do przygotowywania i ekspedycji potraw i napojów. Liczne ilustracje ułatwiają rozpoznanie i zapamiętanie omawianych urządzeń, a także zrozumienie zasad ich działania.

Kwalifikacja T.15
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zasady żywienia. Planowanie i ocena

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena żywienia).

Podręcznik pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do komponowania diety w zależności od potrzeb osób, dla których jest przeznaczona, zasad planowania wyżywienia i organizacji żywienia, z uwzględnieniem żywienia dietetycznego w świetle nowego systemu dietetycznego. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania podanych informacji.

Organizacja produkcji gastronomicznej

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej).

Podręcznik pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do planowania produkcji, kontrolowania jej procesów, oceny jakości potraw, a także do opracowania kart menu, kalkulowania cen potraw oraz sporządzania receptur gastronomicznych.

Usługi gastronomiczne. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do przygotowania oferty usług gastronomicznych i zaplanowania działań związanych z ich promocją, wykonania kalkulacji kosztów i prowadzenia sprzedaży.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży gastronomicznej

BHP w branży gastronomicznej

Piotr Dominik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej. Realizuje treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży gastronomicznej.

W publikacji poruszono zagadnienia związane z zagrożeniami, które stwarza praca w gastronomii. Omówiono szczegółowo właściwą organizację stanowiska pracy, dzięki której można zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu wykonywanych zadań na pracownika. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności oraz liczne druki z ksiąg HACCP.

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 1. Podstawy gastronomii. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Kmiołek Anna

Podręcznik w pełni zgodny z PKZ Pomaga nabyć wiedzę i opanować umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Znana i ceniona autorka koncentruje się na takich efektach kształcenia jak: racjonalna gospodarka surowcami i odpadami, rozpoznawanie instalacji i urządzeń w zakładach gastronomicznych, postępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi.

Atuty publikacji to liczne wzory dokumentacji HACCP i bogaty materiał uzupełniający.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Zapowiedź

Język angielski zawodowy dla technika usług kelnerskich i technika żywienia i usług gastronomicznych

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna

Publikacja stworzona z myślą o tych wszystkich, którym przyjdzie pracować w międzynarodowym środowisku, a w branży gastronomicznej prawie każdy zetknie się z obsługą gości angielskojęzycznych. Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

Język angielski zawodowy w gastronomii

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w gastronomii.

Publikacja zawiera ćwiczenia, które pozwolą utrwalić nazwy produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, a także słownictwo związane z procesem przygotowania dań i tworzenia menu. Scharakteryzowano również przepisy bhp, normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w gastronomii.

W publikacji zawarto ćwiczenia dotyczące produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, sposobów przygotowywania dań i tworzenia menu. Omówiono również przepisy bhp, normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Podręczniki wydawnictwa REA w ofercie WSiP!

Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1

Małgorzata Konarzewska

Podręcznik skierowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.6. (Sporządzanie potraw i napojów).

Publikacja prezentuje wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności, środków spożywczych, zasad racjonalnego żywienia oraz procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym. Pytania kontrolne pomogą uczniowi zweryfikować stan swojej wiedzy.

Gastronomia. Tom II. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2

Małgorzata Konarzewska

Zakres:

 • kwalifikacja T.6 (Sporządzanie potraw i napojów)

 

Podręcznik obejmuje tematy dotyczące:

 • ciast, zup i sosów gorących,
 • mięsa i podrobów zwierząt rzeźnych,
 • drobiu, dziczyzny, ryb i owoców morza,
 • potraw półmięsnych i wegetariańskich,
 • zakąsek zimnych i gorących,
 • deserów, napojów gorących i zimnych,
 • potraw dietetycznych,
 • kuchni narodowych i regionalnych.

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Iwona Namysław, Lidia Górska

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.6. (Sporządzanie potraw i napojów).

Książka omawia różne rodzaje procesów technologicznych w gastronomii. Kładzie duży nacisk na zasady bezpieczeństwa i reguły przechowywania, przygotowywania i wydawania potraw. Uczeń znajdzie w niej też przepisy, według których będzie mógł wykonać poszczególne dania.

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Lidia Górska, Iwona Namysław

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.6. (Sporządzanie potraw i napojów).

Książka obejmuje tematy dotyczące sporządzania przeróżnych, popularnych dań, a także potraw kuchni narodowych, regionalnych oraz żywności dietetycznej i funkcjonalnej. Bogaty materiał ilustracyjny uatrakcyjnia szatę graficzną książki. Uczeń znajdzie w niej ponadto zbiór niezbędnych w pracy receptur.

Usługi gastronomiczne

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Podręcznik omawia m.in. tematy dotyczące działalności zakładów gastronomicznych, marketingu czy przebiegu obsługi gości w restauracji. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Organizacja produkcji gastronomicznej

Beata Bilska, Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Agnieszka Tul-Krzyszczuk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej).

Autorki omówiły tematy dotyczące planowania produkcji, organizacji oraz kontroli produkcji potraw i napojów, receptur i kart menu. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Obsługa klientów w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji T.15. (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Ćwiczenia dotyczą między innymi: działalności zakładów gastronomicznych, marketingu, promowania i kosztów usług gastronomicznych, podejmowania gości w restauracji, organizowania przyjęć okolicznościowych oraz zasad BHP. Książkę uatrakcyjnia bogata szata graficzna.

Gastronomia. Tom III. Działalność gospodarcza w gastronomii

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska

Podręcznik skierowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej.

Podręcznik prezentuje wiedzę niezbędną do opanowania umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. Przedstawioną w podręczniku wiedzę teoretyczną autorki uzupełniły licznymi przykładami i ćwiczeniami. Pytania kontrolne pomogą uczniowi zweryfikować stan swojej wiedzy.