Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podręczniki WSiP do zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży gastronomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: HGT.02HGT.12TG.16T.6T.15

Kwalifikacja HGT.02
Przygotowanie i wydawanie dań

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 1

Małgorzata Konarzewska

Znany i lubiany podręcznik dostosowany do podstawy programowej z 2019 r.

Starannie omawia surowce stosowane w gastronomii, kładzie przy tym duży nacisk na uwypuklone w nowej podstawie przyprawy oraz tłuszcze. Przedstawia zasady racjonalnego żywienia i główne techniki stosowane w trakcie przygotowywania potraw oraz podkreśla znaczenie bezpieczeństwa żywności.

Podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny, liczne tabele i wykresy ułatwiające zrozumienie wiadomości i ich zapamiętanie.

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Część 2

Małgorzata Konarzewska

Znany i lubiany podręcznik dostosowany do podstawy programowej z 2019 r.

Dokładnie omawia procesy przyrządzania ciast, zup, sosów oraz zakąsek zimnych i gorących, a także opisuje rodzaje mięs i ich wykorzystanie w gastronomii. Przedstawia zasady przygotowywania i podawania napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

Pozwala zapoznać się z cechami charakterystycznymi kuchni różnych regionów Polski oraz innych krajów.

Publikacja obfituje w ciekawe przepisy, a liczne rysunki i zdjęcia ułatwiają zrozumienie omawianych treści.

Sporządzanie potraw i napojów. Część 1

Sporządzanie potraw i napojów. Część 1

Marzanna Zienkiewicz

Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji HGT.02, a także uwzględnia wspólne efekty kształcenia dla wszystkich zawodów, takie jak: PDG, KPS i bhp. Szczegółowo omawia wyposażenie zakładów gastronomicznych i sprzęt niezbędny w zakładach o określonym charakterze oraz najważniejsze postanowienia prawa pracy, kwestie umów o pracę i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Sporządzanie potraw i napojów. Część 2

Sporządzanie potraw i napojów. Część 2

Anna Kmiołek-Gizara

Podręcznik do nauki zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych realizuje treści z zakresu kwalifikacji HGT.02. W podręczniku zostały zaprezentowane surowce używane w gastronomii oraz ich wykorzystanie w produkcji potraw i napojów, a także sposoby eksponowania potraw i różne metody dekoracji. Oddzielenie części teoretycznej od ćwiczeń praktycznych ułatwi uczniowi przygotowanie się do poszczególnych części egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Agnieszka Kasperek, Marzanna Kondratowicz

Podręcznik wprowadza w zagadnienia bezpiecznej obsługi urządzeń używanych w zakładach gastronomicznych. Wydanie zmienione zostało uzupełnione o nowe technologie

gastronomiczne: anti-griddle, thermomix, pacojet. Podręcznik przybliża tematykę zasad bezpiecznego przygotowywania dań w kuchni molekularnej, np. pracy z ciekłym azotem.

Omawia również temat negatywnego wpływu zakładów gastronomicznych na środowisko, wskazując konkretne rozwiązania technologiczne, które mają go ograniczyć (oszczędność energii, wody, fotowoltaika, segregacja odpadów). Treść uzupełniają kody QR, które kierują do filmów szczegółowo prezentujących charakterystykę i obsługę wybranego sprzętu gastronomicznego.

Kwalifikacja HGT.12
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1

Beata Przygoda, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Sińska, Halina Turlejska

Bezcenne kompendium wiedzy na temat zasad żywienia, tym razem dostosowane do wymogów podstawy programowej z 2019 r. Autorki związane z Instytutem Żywności i Żywienia przedstawiają niezwykle aktualne dane dotyczące zaleceń dietetycznych. Podręcznik ten to nie tylko wartościowe źródło wiedzy dla osób wiążących swoją przyszłość z pracą w gastronomii, ale też dla tych wszystkich, którym nie jest obca troska o własne zdrowie.
Publikacja dokładnie opisuje program WIKT, który ułatwia układanie jadłospisów z uwzględnieniem np. specyfiki diety leczniczej, wieku, zapotrzebowania energetycznego.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz

Jak stworzyć przyjazny dla środowiska zakład gastronomiczny? Czym zdobyć nowych gości? Jak zarządzać budżetem placówki gastronomicznej? Jak radzić sobie ze stresem w pracy? To tylko niektóre pytania, na które odpowiada ten podręcznik. Oczywiście zawiera on tez obszerne działy dotyczące obsługiwania gości, organizacji produkcji gastronomicznej i unikania zagrożeń w codziennej pracy w gastronomii. Wielkim atutem podręcznika są kolorowe ilustracje i rozbudowany słowniczek terminów języka zawodowego – niemieckiego oraz angielskiego.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Zasady żywienia. Część 1

Dorota Czerwińska

Podręcznik omawia składniki pokarmowe i ich rolę w żywieniu człowieka, w aktualnym wydaniu został uzupełniony o najnowsze zalecenia dietetyków. Podkreśla znaczenie właściwego odżywiania się dla zdrowia, a także omawia układ pokarmowy i metabolizm poszczególnych składników żywnościowych. Wprowadza w zagadnienia gospodarki energetycznej organizmu, związanym z nią zapotrzebowaniem na poszczególne składniki żywnościowe oraz normami żywieniowymi. Dokładne schematy i wyjaśnienia ułatwiają zrozumienie skomplikowanej tematyki biochemicznej. Pytania i polecenia zawarte w podręczniku pomogą powtórzyć materiał i przygotować się do egzaminu.

Zasady żywienia. Część 2

Zasady żywienia. Część 2

Dorota Czerwińska

Zmienione wydanie popularnego i lubianego podręcznika, który koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy przedstawionej w pierwszej części publikacji. Tłumaczy, jak układać jadłospisy, omawia zasady żywienia dietetycznego i wpływ obróbki żywności na jej wartość odżywczą. W podręczniku zostały zaktualizowane informacje dotyczące rozmaitych diet oraz modnej ostatnio żywności funkcjonalnej. Publikacja omawia najnowsze trendy żywieniowe Polaków oraz charakteryzuje zwyczaje żywieniowe przedstawicieli różnych kultur. Podręcznik został wzbogacony o szczegółowo dopracowane zdjęcia i grafiki oraz polecenia i pytania, które będą pomocne w opanowaniu wiedzy.

Kwalifikacja TG.16
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Zasady żywienia

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 1. Zasady żywienia

Beata Przygoda, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Sińska, Halina Turlejska

W podręczniku omówione zostały zagadnienia dotyczące zasad żywienia człowieka, przede wszystkim wartości odżywcze poszczególnych składników pożywienia oraz normy i zalecenia dietetyków. Duży nacisk położony został na profilaktykę chorób niezakaźnych, w tym dietozależnych.

Na końcu publikacji znajduje się tabela z wartościami odżywczymi poszczególnych surowców.

Podręcznik prezentuje kluczową terminologię naukową stosowaną w nauce o żywieniu, w przypadku terminów obcojęzycznych wskazano ich poprawną wymowę.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część 2

Joanna Duda, Sebastian Krzywda, Marzanna Zienkiewicz

Podręcznik omawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności i systemami zarządzania nim w gastronomii oraz przedstawia receptury gastronomiczne wraz z ich historią.

Poświęca sporo miejsca na wyjaśnienie kwestii zamówień publicznych w gastronomii zamkniętej, a także pozwala poznać metody zarządzania zakładem gastronomicznym – sposoby naliczania marży, promowania usług gastronomicznych czy sporządzania kalkulacji usług świadczonych przez zakład.

W podręczniku zamieszczono wykaz najważniejszych terminów i pojęć branżowych z tłumaczeniem na języki angielski i niemiecki.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja TG.07 / HGT.02

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Anna Kmiołek-Gizara

Repetytorium to kompendium wiedzy z kwalifikacji TG.07 i HGT.02.
Krótko prezentuje najważniejsze informacje, w czytelny sposób przypomina istotne cechy surowców gastronomicznych, zwięźle opisuje technologie sporządzania potraw i napojów oraz zasady obowiązujące kucharza w pracy.
Publikacja zawiera arkusz egzaminacyjny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację TG.07, 4 testy po 40 pytań z odpowiedziami oraz 4 zadania praktyczne z kluczem oceniania.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z gastronomii

Zbiór zadań z gastronomii

Magdalena Kaźmierczak

Zadania są zebrane w czterech rozdziałach. Pierwszy dotyczy wyliczania wartości odżywczej i zawartości poszczególnych składników potraw, drugi weryfikuje umiejętności sporządzania potraw i napojów, trzeci sprawdza wiedzę na temat organizacji przyjęć i przygotowania sali bankietowej, ostatni zaś skupia się na rozliczeniach finansowych.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia gastronomiczna. Sporządzanie potraw i napojów

Pracownia gastronomiczna. Sporządzanie potraw i napojów

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Podręcznik składa się z kart pracy zawierających ćwiczenia praktyczne. Każdy rozdział opatrzono krótkim wprowadzeniem. Książka kładzie duży nacisk na pracę zarówno w parach, jak i w grupach. Pomaga skutecznie szlifować umiejętności zawodowe.

Pracownia organizacji żywienia. Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pracownia organizacji żywienia. Technik żywienia i usług gastronomicznych

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy rozdział publikacji zawiera krótki wstęp teoretyczny oraz karty pracy z zadaniami. Różnorodne ćwiczenia pozwolą uczniowi wyszlifować potrzebne umiejętności oraz uczciwie ocenić zdobyte kompetencje.

Pracownia obsługi klientów. Technik żywienia i usług gastronomicznych

Pracownia obsługi klientów. Technik żywienia i usług gastronomicznych

Piotr Dominik

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy rozdział zawiera krótkie wprowadzenie, które przypomina podstawowe wiadomości, i karty pracy z zadaniami i ćwiczeniami. Książka kładzie nacisk na uważne wykonywanie zadań, zachęca ucznia do wnikliwej samooceny i skłania do wyciągania wniosków.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15/TG.16

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15/TG.16

Duda Joanna, Krzywda Sebastian, Szajna Renata

Mocne wsparcie w przygotowaniach do egzaminu z kwalifikacji T.15/TG.16 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wiedza w pigułce i aż 200 pytań testowych! Publikacja gromadzi najważniejsze wiadomości, które należy powtórzyć przed egzaminem. Dzięki testom z kluczem odpowiedzi i zadaniom praktycznym z rozwiązaniami można sprawdzić przygotowanie uczniów do egzaminu. Idealna pomoc, by szybko ocenić, które zagadnienia już opanowali, a które nadal sprawiają im trudności. Zwięźle napisane repetytorium stanowi cenne dopełnienie podręczników.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Piotr Dominik

Publikacja skierowana do uczniów klas 3 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.15 (Organizacja żywienia i usług gastronomicznych).

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się test, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru, i zadanie praktyczne. Ponadto w publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań, a także zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego i wymagania, które według nowej podstawy programowej musi spełniać kandydat na technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kwalifikacja T.6
Sporządzanie potraw i napojów

Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.6 (Przechowywanie żywności).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny towaroznawczej surowców i produktów żywnościowych. Opisuje też zasady ich przechowywania. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 1. technologia gastronomiczna

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 1. technologia gastronomiczna

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przeprowadzania gastronomicznych procesów technologicznych oraz przygotowywania potraw mięsnych, półmięsnych i wegetariańskich. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 2. technologia gastronomiczna

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 2. technologia gastronomiczna

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do przygotowywania przekąsek, zup, deserów, napojów zimnych, gorących i alkoholowych, potraw dietetycznych, narodowych, regionalnych oraz posiłków codziennych i okolicznościowych. Liczne ilustracje ułatwiają zapamiętanie ważniejszych treści.

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3. Wyposażenie zakładów gastronomicznych

Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3. Wyposażenie zakładów gastronomicznych

Marzanna Zienkiewicz

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.6 (Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu do przygotowywania i ekspedycji potraw i napojów. Liczne ilustracje ułatwiają rozpoznanie i zapamiętanie omawianych urządzeń, a także zrozumienie zasad ich działania.

Kwalifikacja T.15
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zasady żywienia. Planowanie i ocena

Zasady żywienia. Planowanie i ocena

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda, Beata Sińska, Halina Turlejska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i ocena żywienia).

Podręcznik pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do komponowania diety w zależności od potrzeb osób, dla których jest przeznaczona, zasad planowania wyżywienia i organizacji żywienia, z uwzględnieniem żywienia dietetycznego w świetle nowego systemu dietetycznego. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania podanych informacji.

Organizacja produkcji gastronomicznej

Organizacja produkcji gastronomicznej

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej).

Podręcznik pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do planowania produkcji, kontrolowania jej procesów, oceny jakości potraw, a także do opracowania kart menu, kalkulowania cen potraw oraz sporządzania receptur gastronomicznych.

Usługi gastronomiczne. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

Usługi gastronomiczne. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

Anna Kmiołek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne między innymi do przygotowania oferty usług gastronomicznych i zaplanowania działań związanych z ich promocją, wykonania kalkulacji kosztów i prowadzenia sprzedaży.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży gastronomicznej

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

BHP w branży gastronomicznej

BHP w branży gastronomicznej

Piotr Dominik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej. Realizuje treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży gastronomicznej.

W publikacji poruszono zagadnienia związane z zagrożeniami, które stwarza praca w gastronomii. Omówiono szczegółowo właściwą organizację stanowiska pracy, dzięki której można zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu wykonywanych zadań na pracownika. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności oraz liczne druki z ksiąg HACCP.

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 1. Podstawy gastronomii. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 1. Podstawy gastronomii. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Kmiołek Anna

Podręcznik w pełni zgodny z PKZ Pomaga nabyć wiedzę i opanować umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Znana i ceniona autorka koncentruje się na takich efektach kształcenia jak: racjonalna gospodarka surowcami i odpadami, rozpoznawanie instalacji i urządzeń w zakładach gastronomicznych, postępowanie zgodnie z instrukcjami obsługi.

Atuty publikacji to liczne wzory dokumentacji HACCP i bogaty materiał uzupełniający.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika usług kelnerskich i technika żywienia i usług gastronomicznych

Język angielski zawodowy dla technika usług kelnerskich i technika żywienia i usług gastronomicznych

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna

Publikacja stworzona z myślą o tych wszystkich, którym przyjdzie pracować w międzynarodowym środowisku, a w branży gastronomicznej prawie każdy zetknie się z obsługą gości angielskojęzycznych. Zeszyt ćwiczeń przybliża słownictwo zawodowe, uczy najpotrzebniejszych zwrotów. Ciekawe ćwiczenia pozwalają szlifować umiejętności, a słowniczki ułatwiają szybkie sprawdzenie potrzebnego słownictwa. Nowością są bogate infografiki, które umożliwiają łatwe zapamiętanie nowych wyrażeń. Na uwagę zasługują też działy poświęcone poszukiwaniu pracy, w których uczeń znajdzie podpowiedź, jak najlepiej zaprezentować się w CV czy w liście motywacyjnym.

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w gastronomii.

W publikacji zawarto ćwiczenia dotyczące produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, sposobów przygotowywania dań i tworzenia menu. Omówiono również przepisy bhp, normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. WYDANIE ZMIENIONE

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 1. WYDANIE ZMIENIONE

Iwona Namysław, Lidia Górska

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.
Książka omawia różne rodzaje procesów technologicznych w gastronomii. Kładzie duży nacisk na zasady bezpieczeństwa i reguły przechowywania, przygotowywania i wydawania potraw. Uczeń znajdzie w niej też przepisy, według których będzie mógł wykonać poszczególne dania.

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. WYDANIE ZMIENIONE

Procesy technologiczne w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń. Część 2. WYDANIE ZMIENIONE

Lidia Górska, Iwona Namysław

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Książka obejmuje tematy dotyczące sporządzania przeróżnych, popularnych dań, a także potraw kuchni narodowych, regionalnych oraz żywności dietetycznej i funkcjonalnej. Bogaty materiał ilustracyjny uatrakcyjnia szatę graficzną książki. Uczeń znajdzie w niej ponadto zbiór niezbędnych w pracy receptur.

Usługi gastronomiczne

Usługi gastronomiczne

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.15 (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Podręcznik omawia m.in. tematy dotyczące działalności zakładów gastronomicznych, marketingu czy przebiegu obsługi gości w restauracji. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Organizacja produkcji gastronomicznej

Organizacja produkcji gastronomicznej

Beata Bilska, Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Agnieszka Tul-Krzyszczuk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.15 (Organizacja produkcji gastronomicznej).

Autorki omówiły tematy dotyczące planowania produkcji, organizacji oraz kontroli produkcji potraw i napojów, receptur i kart menu. Ilustracje i zdjęcia pomogą uczniowi przyswoić wiedzę, a pytania kontrolne – sprawdzić jej poziom.

Obsługa klientów w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń

Obsługa klientów w gastronomii. Zeszyt ćwiczeń

Renata Szajna, Danuta Ławniczak

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji T.15. (Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych).

Ćwiczenia dotyczą między innymi: działalności zakładów gastronomicznych, marketingu, promowania i kosztów usług gastronomicznych, podejmowania gości w restauracji, organizowania przyjęć okolicznościowych oraz zasad BHP. Książkę uatrakcyjnia bogata szata graficzna.

Gastronomia. Tom III. Działalność gospodarcza w gastronomii

Gastronomia. Tom III. Działalność gospodarcza w gastronomii

Hanna Górska-Warsewicz, Beata Sawicka, Teresa Mikulska

Podręcznik skierowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizuje treści z zakresu PDG w branży gastronomicznej.

Podręcznik prezentuje wiedzę niezbędną do opanowania umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomicznym. Przedstawioną w podręczniku wiedzę teoretyczną autorki uzupełniły licznymi przykładami i ćwiczeniami. Pytania kontrolne pomogą uczniowi zweryfikować stan swojej wiedzy.