Branża mechaniczna i samochodowa

Wybierz zawód z branż: mechaniczna lub samochodowa i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

 • Technik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

  Posiada wiedzę pozwalającą na serwisowanie pojazdów samochodowych, w tym diagnozowanie oraz naprawę układów elektrycznych oraz elektronicznych. Zna klasyczną budowę pojazdów oraz zasady ich działania, ale również  umie korzystać z nowoczesnych metod diagnostycznych stosowanych w motoryzacji.
  spacer

  Egzamin z kwalifikacji
  MOT.05, MOT.06, MOT.02
 • Technik mechanik

  Technik mechanik

  Technik mechanik posiada wiedzę pozwalającą zorganizować montaż, naprawy i konserwacje maszyn oraz urządzeń. Również je uruchamia, reguluje i sprawdza ich instalację elektryczną. Wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzenia w maszynach i urządzeniach. Opracowuje także dokumentację techniczną.
  spacer

  Egzamin z kwalifikacji
  MG.17, MG.19, MG.20, MG.44,
  M.17, M.19, M.20, M.44
 • Operator obrabiarek skrawających

  Operator obrabiarek skrawających

  Operator obrabiarek skrawających potrafi przygotowywać obrabiarki skrawające konwencjonalne i sterowane numerycznie do planowanej obróbki. Umie wykonywać obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej oraz potrafi wykonywać obróbki technologiczne na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

  Egzamin z kwalifikacji MG.19, M.19, M.44
 • Ślusarz

  Ślusarz

  Potrafi wykonywać elementy maszyn i urządzeń. Naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi. Wykonuje połączenia materiałów oraz konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi. spacer

  Egzamin z kwalifikacji MG.20, M.20
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń

  Mechanik – monter maszyn i urządzeń

  Mechanik – monter maszyn i urządzeń potrafi wykonywać przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów. Umie sprawdzić stan techniczny maszyn i urządzeń metodami diagnostycznymi. Przeprowadza próby po naprawach. Zajmuje się też konserwacją urządzeń mechanicznych.
  spacer

  Egzamin z kwalifikacji MG.17, M.17
 • Mechanik pojazdów samochodowych

  Potrafi konserwować pojazdy samochodowe, a także wykonywać ich obsługę techniczną i naprawę. Diagnozuje podzespoły i zespoły w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych. Potrafi posługiwać się narzędziami ślusarskimi i monterskimi.
  spacer

  Egzamin z kwalifikacji MG.18, M.18
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

  Elektromechanik pojazdów samochodowych

  Potrafi ocenić  stan techniczny układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych korzystając z nowoczesnych metod diagnostycznych oraz posiada wiedzę umożliwiającą naprawienie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.
  spacer

  Egzamin z kwalifikacji MOT.02, MG.12, M.12