Elektromechanik pojazdów samochodowych

Podręczniki WSiP do zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: MG.12M.12

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia mechatroniki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12. Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychelektromechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).
 
Zadaniem tej publikacji jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę z zakresu metod diagnostyki i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Pomogą w tym karty pracy, krótkie testy i zadania.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Testy egzaminacyjne. Szkoły ponadgimnazjalne

Marek Pacion

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychelektromechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).
 
Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego.

Kwalifikacja MG.12 NPP
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania w zawodach technik / elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący treści z zakresu kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Cz. 1. publikacji dotyczy obsługiwania i diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych. Opisano w niej m.in. czynności obsługowe, konserwacyjne, kalibracyjne i konfiguracyjne dotyczące tych układów oraz metody ich diagnostyki. Uczniowie dowiedzą się też, jak oceniać stan techniczny elementów i układów elektrycznych / elektronicznych i w jaki sposób sporządzać dokumentację wykonanych pomiarów. Zaletą podręcznika jest bogata szata graficzna.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 2

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania zawodów technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący treści z zakresu kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
 
Cz. 2. dotyczy napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Wyjaśniono w niej m.in., jak lokalizować uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, omówiono metody naprawy tych układów oraz niezbędne do tego celu narzędzia i przyrządy. Naukę ułatwiają kolorowe zdjęcia, rysunki i schematy.

Kwalifikacja M.12
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych).

Zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych oraz sposób jej przeprowadzenia i interpretacja uzyskanych wyników – to główne zagadnienia opisane w publikacji. Obok treści teoretycznych książka zawiera liczne przykłady wskazujące na zastosowanie wiedzy w praktyce.

Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychelektromechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).
 
W publikacji znajdują się m.in. następujące zagadnienia: wyjaśnienie pojęć z dziedziny elektrotechniki i elektroniki, opis zjawisk związanych z prądem stałym i zmiennym, stosowanie praw elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych.

Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.12 (Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych).
 
W podręczniku omówiono metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Objaśniono, w jaki sposób przeprowadzić demontaż czy regulację układów elektrycznych i elektronicznych, wymienić uszkodzone układy i elementy, przeprowadzić próby po naprawie. Treści teoretyczne wsparto przykładami i ćwiczeniami.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży samochodowej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością,
 • organizacji procesu obsługowo-naprawczego,
 • organizacji biura obsługi klienta,
 • przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń samochodowych,
 • obrotu pojazdami samochodowymi,
 • zakresu badań, rodzajów i działalności stacji kontroli pojazdów.

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.
 
Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.
 
Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).