Elektromechanik pojazdów samochodowych

Podręczniki WSiP do zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: MOT.02

Kwalifikacja MOT.02 / MG.12
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania w zawodach technik / elektromechanik pojazdów samochodowych.

Cz. 1. publikacji dotyczy obsługiwania i diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych. Opisano w niej m.in. czynności obsługowe, konserwacyjne, kalibracyjne i konfiguracyjne dotyczące tych układów oraz metody ich diagnostyki. Uczniowie dowiedzą się też, jak oceniać stan techniczny elementów i układów elektrycznych / elektronicznych i w jaki sposób sporządzać dokumentację wykonanych pomiarów. Zaletą podręcznika jest bogata szata graficzna.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 2

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 2

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania zawodów technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Cz. 2. dotyczy napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Wyjaśniono w niej m.in., jak lokalizować uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, omówiono metody naprawy tych układów oraz niezbędne do tego celu narzędzia i przyrządy. Naukę ułatwiają kolorowe zdjęcia, rysunki i schematy.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia mechatroniki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia mechatroniki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12. Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychelektromechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).

Zadaniem tej publikacji jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę z zakresu metod diagnostyki i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Pomogą w tym karty pracy, krótkie testy i zadania.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży samochodowej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością,
 • organizacji procesu obsługowo-naprawczego,
 • organizacji biura obsługi klienta,
 • przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń samochodowych,
 • obrotu pojazdami samochodowymi,
 • zakresu badań, rodzajów i działalności stacji kontroli pojazdów.
Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

Podstawy elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).

W publikacji znajdują się m.in. następujące zagadnienia: wyjaśnienie pojęć z dziedziny elektrotechniki i elektroniki, opis zjawisk związanych z prądem stałym i zmiennym, stosowanie praw elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych.

BHP w branży samochodowej

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).