Mechanik – monter maszyn i urządzeń

Podręczniki WSiP do zawodu mechanik – monter maszyn i urządzeń – to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: M.17M.19

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Mechanik - monter maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17 (obecnie: MG.17). Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Marek Łuszczak

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17) (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń).

Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego.

Kwalifikacja M.17 (obecnie: MG.17)
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Montaż maszyn i urządzeń

Józef Zawora

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikmechanik – monter maszyn i urządzeń. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17) (Montaż maszyn i urządzeń).

W publikacji omówiono m.in.: rodzaje połączeń montażowych, podstawowe operacje technologiczne montażu czy czynności montażowe. Pytania kontrolne pomogą uczniowi dostrzec i rozwiązać problemy zawodowe, a definicje pojęć – podsumować wiedzę.

Obsługa maszyn i urządzeń

Stanisław Legutko

Podręcznik skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, kształcących się w zawodzie technik mechanik i mechanik – monter maszyn i urządzeń . Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17). (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) – M.17.2. (Obsługa maszyn i urządzeń).

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń ze szczególnym akcentem na zasady ich obsługiwania. Dzięki pytaniom na końcu rozdziałów i działów uczeń sprawdzi poziom swojej wiedzy.

Kwalifikacja M.19
Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikoperator obrabiarek skrawających. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.19 (Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających).

Autor omówił tu zasady budowy i działania między innymi: tokarek, frezarek, strugarek, przeciągarek i wiertarek. Czytelne schematy, rysunki, tabele i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie treści, a pytania i zadania kontrolne – sprawdzenie stanu swojej wiedzy.

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i operator obrabiarek skrawających. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.19 (Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających).

Bogato ilustrowana publikacja zawierająca omówienie między innymi przyrządów do pomiarów warsztatowych, operacji obróbki skrawaniem oraz toczenia i frezowania. Zawiera liczne schematy i tabele, które ułatwią uczniowi zrozumienie treści, oraz pytania kontrolne, pomocne w samodzielnym sprawdzeniu stopnia opanowania materiału.

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Janusz Figurski

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i ślusarz. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji M.19 (Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki).

Publikacja wyczerpująco omawia temat budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, podstawy ich programowania oraz uzbrajania. Zawiera liczne schematy, tabele i definicje pomocne podczas powtarzania materiału oraz zadania, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy.

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Janusz Figurski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikoperator obrabiarek skrawających. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M.19 (Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki).

Autor wyczerpująco omówił przebieg obróbki za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie, łącznie z ich obsługą i konserwacją. Czytelne schematy, rysunki, tabele i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie treści, a pytania i zadania kontrolne – sprawdzenie stanu swojej wiedzy.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży mechanicznej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

  • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
  • finansowania i rozliczania działalności gospodarczej,
  • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
  • zasad kierowania zespołem,
  • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
  • współpracy ze środowiskiem,
  • zarządzania jakością, organizacji obsługi klienta i procesu produkcyjnego.

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

BHP w branży mechanicznej

Marek Łuszczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży mechanicznej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży mechanicznej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży mechanicznej i samochodowej.

W publikacji zawarto ćwiczenia z zakresu m.in. klasyfikacji zawodów w branży mechanicznej i samochodowej, obsługi stanowiska pracy, fachowych narzędzi i materiałów, przepisów BHP i podejmowania działalności gospodarczej.

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży mechanicznej i samochodowej.

W publikacji zawarto ćwiczenia z zakresu m.in. klasyfikacji zawodów w branży mechanicznej i samochodowej, obsługi stanowiska pracy, fachowych narzędzi i materiałów, przepisów BHP i podejmowania działalności gospodarczej.