Mechanik pojazdów samochodowych

Podręczniki WSiP do zawodu mechanik pojazdów samochodowych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: M.18

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18 (obecnie: MG.18). Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). Przeznaczony do kształcenia praktycznego.

Publikacja pozwala sprawdzić poziom wiedzy ucznia między innymi na temat metod diagnostyki i naprawy zespołów i układów samochodu oraz ich konserwacji. Zawiera liczne rysunki i zdjęcia, które ułatwią mu uporządkowanie wiadomości.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18 (obecnie: MG.18).

Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Zakres:

 • Kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

 

Podręcznik do nauki:

 • metod diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • sposobów weryfikacji pomiarów,
 • zasad doboru narzędzi i sprzętu diagnostycznego,
 • sposobów naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (metody i zakres napraw, montaż i konserwacja podzespołów, testy po naprawie).

 

Materiał ćwiczeniowy do egzaminu potwierdzającego kwalifikację:

 • testy z kluczem odpowiedzi

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18 (obecnie: MG.18). Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Sławomir Kudzia

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychmechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego.

Kwalifikacja M.18 (MG.18)
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) M.18.1 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Książka w przystępny sposób prezentuje podstawową wiedzę dotyczącą diagnostyki ogólnej samochodów oraz diagnostyki ich poszczególnych zespołów i układów.

Naprawa pojazdów samochodowych

Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.2 (Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych).

Książka w przystępny sposób omawia między innymi metody i zakres napraw pojazdu samochodowego, montaż oraz konserwację jego podzespołów i zespołów, a także próby po naprawie pojazdu.

Efekty kształcenia wspólne dla branży mechanicznej
i samochodowej

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Figurski Janusz, Popis Stanisław

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i technik pojazdów samochodowych.

Publikacja zawiera informacje między innymi na temat wymiarowania, szkicowania i rysowania w rzutach prostokątnych. Wszystkie treści zostały opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PN i EN. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie techniki komputerowej do sporządzania rysunków. Książka zawiera liczne definicje i pytania, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę i sprawdzić jej poziom.

Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Frankowski Dariusz , Moszczyński Sławomir

Publikacja przeznaczona do szkół oraz placówek kształcących kandydatów do pracy w branży samochodowej. Precyzyjnie przedstawiono w niej przepisy i zasady ruchu drogowego oraz znaki i sygnały drogowe. Omówiono m.in. obowiązki kierującego pojazdem, zagadnienia dotyczące warunków używania pojazdów w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych. Końcowy rozdział poświęcono szkoleniu i egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Aktualna, rzetelna wiedza – autorzy publikacji są wykładowcami prawa ruchu drogowego.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Publikacja omawia między innymi mechanizmy układu jezdnego i nośnego, układ napędowy, układy hamulcowe i kierownicze. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Silniki pojazdów samochodowych

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Podręcznik omawia między innymi budowę silnika, opisuje jego poszczególne układy i ich zadania. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży samochodowej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością,
 • organizacji procesu obsługowo-naprawczego,
 • organizacji biura obsługi klienta,
 • przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń samochodowych,
 • obrotu pojazdami samochodowymi,
 • zakresu badań, rodzajów i działalności stacji kontroli pojazdów.

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).