Mechanik pojazdów samochodowych

Podręczniki WSiP do zawodu mechanik pojazdów samochodowych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: M.18

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18 (obecnie: MG.18). Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). Przeznaczony do kształcenia praktycznego.

Publikacja pozwala sprawdzić poziom wiedzy ucznia między innymi na temat metod diagnostyki i naprawy zespołów i układów samochodu oraz ich konserwacji. Zawiera liczne rysunki i zdjęcia, które ułatwią mu uporządkowanie wiadomości.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18 (obecnie: MG.18).

Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Zakres:

 • Kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

 

Podręcznik do nauki:

 • metod diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • sposobów weryfikacji pomiarów,
 • zasad doboru narzędzi i sprzętu diagnostycznego,
 • sposobów naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (metody i zakres napraw, montaż i konserwacja podzespołów, testy po naprawie).

 

Materiał ćwiczeniowy do egzaminu potwierdzającego kwalifikację:

 • testy z kluczem odpowiedzi

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18 (obecnie: MG.18). Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Sławomir Kudzia

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychmechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego.

Kwalifikacja M.18 (MG.18)
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) M.18.1 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Książka w przystępny sposób prezentuje podstawową wiedzę dotyczącą diagnostyki ogólnej samochodów oraz diagnostyki ich poszczególnych zespołów i układów.

Naprawa pojazdów samochodowych

Naprawa pojazdów samochodowych

Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.2 (Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych).

Książka w przystępny sposób omawia między innymi metody i zakres napraw pojazdu samochodowego, montaż oraz konserwację jego podzespołów i zespołów, a także próby po naprawie pojazdu.

Efekty kształcenia wspólne dla branży mechanicznej
i samochodowej

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Figurski Janusz, Popis Stanisław

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i technik pojazdów samochodowych.

Publikacja zawiera informacje między innymi na temat wymiarowania, szkicowania i rysowania w rzutach prostokątnych. Wszystkie treści zostały opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PN i EN. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie techniki komputerowej do sporządzania rysunków. Książka zawiera liczne definicje i pytania, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę i sprawdzić jej poziom.

Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Frankowski Dariusz , Moszczyński Sławomir

Publikacja przeznaczona do szkół oraz placówek kształcących kandydatów do pracy w branży samochodowej. Precyzyjnie przedstawiono w niej przepisy i zasady ruchu drogowego oraz znaki i sygnały drogowe. Omówiono m.in. obowiązki kierującego pojazdem, zagadnienia dotyczące warunków używania pojazdów w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych. Końcowy rozdział poświęcono szkoleniu i egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Aktualna, rzetelna wiedza – autorzy publikacji są wykładowcami prawa ruchu drogowego.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Publikacja omawia między innymi mechanizmy układu jezdnego i nośnego, układ napędowy, układy hamulcowe i kierownicze. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Silniki pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (obecnie: MG.18) (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Podręcznik omawia między innymi budowę silnika, opisuje jego poszczególne układy i ich zadania. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży samochodowej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością,
 • organizacji procesu obsługowo-naprawczego,
 • organizacji biura obsługi klienta,
 • przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń samochodowych,
 • obrotu pojazdami samochodowymi,
 • zakresu badań, rodzajów i działalności stacji kontroli pojazdów.
BHP w branży samochodowej

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).