Operator obrabiarek skrawających

Podręczniki WSiP do zawodu operator obrabiarek skrawających - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Kwalifikacja M.19 (MG.19)
Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki)

 

Podręcznik do nauki:

 • procesów obróbki skrawaniem,
 • zasad konstrukcji obrabiarek skrawających konwencjonalnych,
 • metrologii warsztatowej,
 • rodzajów i budowy najczęściej stosowanych obrabiarek skrawających.
Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających)

 

Podręcznik do nauki:

 • wykonywania operacji obróbki skrawaniem,
 • wykonywania operacji toczenia,
 • wykonywania operacji frezowania.
Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Janusz Figurski

Zakres:

 • 3. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki)

 

Podręcznik do nauki:

 • budowy obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • zasad uzbrajania obrabiarki.
Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Janusz Figurski

Zakres:

 • 4. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie)

 

Podręcznik do nauki:

 • ustawiania miejsca zerowego obrabianego przedmiotu,
 • uruchamiania programu i nadzorowania przebiegu obróbki,
 • pomiaru obrabianego przedmiotu,
 • konserwacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

BHP w branży samochodowej

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

BHP w branży mechanicznej

BHP w branży mechanicznej

Marek Łuszczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży mechanicznej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży mechanicznej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży mechanicznej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności gospodarczej,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością, organizacji obsługi klienta i procesu produkcyjnego.

 

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).