Operator obrabiarek skrawających

Podręczniki WSiP do zawodu operator obrabiarek skrawających - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Kwalifikacja M.19 (MG.19)
Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Zakres:

  • 1. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki)

 

Podręcznik do nauki:

  • procesów obróbki skrawaniem,
  • zasad konstrukcji obrabiarek skrawających konwencjonalnych,
  • metrologii warsztatowej,
  • rodzajów i budowy najczęściej stosowanych obrabiarek skrawających.

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Zakres:

  • 2. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających)

 

Podręcznik do nauki:

  • wykonywania operacji obróbki skrawaniem,
  • wykonywania operacji toczenia,
  • wykonywania operacji frezowania.

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Janusz Figurski

Zakres:

  • 3. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki)

 

Podręcznik do nauki:

  • budowy obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • podstaw programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • zasad uzbrajania obrabiarki.

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Janusz Figurski

Zakres:

  • 4. część kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie)

 

Podręcznik do nauki:

  • ustawiania miejsca zerowego obrabianego przedmiotu,
  • uruchamiania programu i nadzorowania przebiegu obróbki,
  • pomiaru obrabianego przedmiotu,
  • konserwacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

BHP w branży mechanicznej

Marek Łuszczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży mechanicznej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży mechanicznej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży mechanicznej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

  • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
  • finansowania i rozliczania działalności gospodarczej,
  • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
  • zasad kierowania zespołem,
  • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
  • współpracy ze środowiskiem,
  • zarządzania jakością, organizacji obsługi klienta i procesu produkcyjnego.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Język:

  • zawodowy angielski

 

Słownictwo z zakresu:

  • klasyfikacja zawodów,
  • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
  • podstawowe zadania w warsztacie,
  • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
  • budowa samochodu,
  • klasyfikacja samochodów,
  • marketing i reklama zakładu,
  • przepisy BHP,
  • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

  • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo z zakresu:

  • klasyfikacja zawodów,
  • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
  • podstawowe zadania w warsztacie,
  • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
  • budowa samochodu,
  • klasyfikacja samochodów,
  • marketing i reklama zakładu,
  • przepisy BHP,
  • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).