Ślusarz

Podręczniki WSiP do zawodu ślusarz - to gwarancja sukcesu na egzaminie i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej
z branży mechanicznej i samochodowej.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Ślusarz. Kwalifikacja M.20 (obecnie: MG.20). Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Ślusarz. Kwalifikacja M.20 (obecnie: MG.20). Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Janusz Figurski

Testy egzaminacyjne, skierowane do uczniów kształcących się w zawodach z branży mechanicznej. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

Publikacja składa się pięciu zestawów egzaminacyjnych, z których każdy jest zbudowany z 40 pytań zamkniętych. Zamieszczono tu również propozycje rozwiązań zadań praktycznych. Na końcu publikacji uczeń znajdzie klucz odpowiedzi do testów.

Kwalifikacja M.20 (MG.20)
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja MEC.08.

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikślusarz. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej).

W podręczniku omówiono m.in. materiały stosowane do wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz problematykę pomiarów warsztatowych w procesie wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikślusarz. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej).

W podręczniku omówiono m.in.: rodzaje obróbki maszynowej, problematykę obróbki wiórowej elementów maszyn i narzędzi, obróbkę ścierną i wykańczającą, obróbkę erozyjną, plastyczną i odlewnictwo, zasady wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikślusarz. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

W podręczniku opisano m.in., w jaki sposób wybrać części podlegające wymianie, jak naprawić elementy maszyn czy zamontować urządzenia po naprawie. Liczne kolorowe rysunki, schematy i zdjęcia pomogą uczniowi zrozumieć prezentowane treści, a definicje pojęć – podsumować wiedzę.

Wykonywanie połączeń materiałów

Wykonywanie połączeń materiałów

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikślusarz. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie połączeń materiałów).

W podręczniku przedstawiono m.in. połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, ogólną charakterystykę ich cech konstrukcyjnych, zasady budowy oraz wykonywania połączeń rozłącznych, nierozłącznych, podatnych, połączeń rurowych i zaworów. Pytania kontrolne pozwolą sprawdzić poziom wiedzy uczniów.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży mechanicznej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności gospodarczej,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością, organizacji obsługi klienta i procesu produkcyjnego.
BHP w branży samochodowej

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

BHP w branży mechanicznej

BHP w branży mechanicznej

Marek Łuszczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży mechanicznej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży mechanicznej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Stanisław Kowalczyk

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży mechanicznej z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)

 

Publikacja do nauki:

 • podstaw prawnych i organizacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,
 • finansowania i rozliczania działalności gospodarczej,
 • doboru, szkolenia i wynagradzania pracowników,
 • zasad kierowania zespołem,
 • działań marketingowych i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa,
 • współpracy ze środowiskiem,
 • zarządzania jakością, organizacji obsługi klienta i procesu produkcyjnego.
Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo z zakresu:

 • klasyfikacja zawodów,
 • warsztat samochodowy i jego wyposażenie,
 • podstawowe zadania w warsztacie,
 • narzędzia, urządzenia i materiały branżowe,
 • budowa samochodu,
 • klasyfikacja samochodów,
 • marketing i reklama zakładu,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).