Technik mechanik

Podręczniki WSiP do zawodu technik mechanik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: M.19M.20M.44M.17

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Kwalifikacja M.44 (obecnie: MG.44). Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Kwalifikacja M.44 (obecnie: MG.44). Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Marek Łuszczak

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.44 (obecnie: MG.44) (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń).

Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Mechanik - monter maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17 (obecnie: MG.17). Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Mechanik-monter maszyn i urządzeń. Kwalifikacja M.17 (obecnie: MG.17). Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Marek Łuszczak

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik oraz mechanik – monter maszyn i urządzeń. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17) (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń).

Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Ślusarz. Kwalifikacja M.20 (obecnie: MG.20). Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Ślusarz. Kwalifikacja M.20 (obecnie: MG.20). Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Janusz Figurski

Testy egzaminacyjne, skierowane do uczniów kształcących się w zawodach z branży mechanicznej. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

Publikacja składa się pięciu zestawów egzaminacyjnych, z których każdy jest zbudowany z 40 pytań zamkniętych. Zamieszczono tu również propozycje rozwiązań zadań praktycznych. Na końcu publikacji uczeń znajdzie klucz odpowiedzi do testów.

Kwalifikacja M.19 (MG.19)
Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikoperator obrabiarek skrawających. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających).

Autor omówił tu zasady budowy i działania między innymi: tokarek, frezarek, strugarek, przeciągarek i wiertarek. Czytelne schematy, rysunki, tabele i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie treści, a pytania i zadania kontrolne – sprawdzenie stanu swojej wiedzy.

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i operator obrabiarek skrawających. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających).

Bogato ilustrowana publikacja zawierająca omówienie między innymi przyrządów do pomiarów warsztatowych, operacji obróbki skrawaniem oraz toczenia i frezowania. Zawiera liczne schematy i tabele, które ułatwią uczniowi zrozumienie treści, oraz pytania kontrolne, pomocne w samodzielnym sprawdzeniu stopnia opanowania materiału.

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

Janusz Figurski

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i ślusarz. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki).

Publikacja wyczerpująco omawia temat budowy obrabiarek sterowanych numerycznie, podstawy ich programowania oraz uzbrajania. Zawiera liczne schematy, tabele i definicje pomocne podczas powtarzania materiału oraz zadania, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy.

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Janusz Figurski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikoperator obrabiarek skrawających. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M.19 (obecnie: MG.19) (Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki).

Autor wyczerpująco omówił przebieg obróbki za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie, łącznie z ich obsługą i konserwacją. Czytelne schematy, rysunki, tabele i zdjęcia ułatwią uczniowi zrozumienie treści, a pytania i zadania kontrolne – sprawdzenie stanu swojej wiedzy.

Kwalifikacja M.20 (MG.20)
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikślusarz. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej).

W podręczniku omówiono m.in. materiały stosowane do wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz problematykę pomiarów warsztatowych w procesie wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikślusarz. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

W podręczniku opisano m.in., w jaki sposób wybrać części podlegające wymianie, jak naprawić elementy maszyn czy zamontować urządzenia po naprawie. Liczne kolorowe rysunki, schematy i zdjęcia pomogą uczniowi zrozumieć prezentowane treści, a definicje pojęć – podsumować wiedzę.

Wykonywanie połączeń materiałów

Wykonywanie połączeń materiałów

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik ślusarz. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie połączeń materiałów).

W podręczniku przedstawiono m.in. połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, ogólną charakterystykę ich cech konstrukcyjnych, zasady budowy oraz wykonywania połączeń rozłącznych, nierozłącznych, podatnych, połączeń rurowych i zaworów. Pytania kontrolne pozwolą sprawdzić poziom wiedzy uczniów.

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Janusz Figurski, Stanisław Popis

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikślusarz. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej).

W podręczniku omówiono m.in.: rodzaje obróbki maszynowej, problematykę obróbki wiórowej elementów maszyn i narzędzi, obróbkę ścierną i wykańczającą, obróbkę erozyjną, plastyczną i odlewnictwo, zasady wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Kwalifikacja M.44 ( MG.44)
Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Organizacja procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Krzysztof Grzelak, Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.44 (obecnie: MG.44) (Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń).

W podręczniku omówiono m.in.: planowanie procesów technologicznych obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, dobór technik oraz materiałów do ich wytwarzania. Treści wzbogacono licznymi ilustracjami, schematami, tabelami. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Nadzorowanie przebiegu produkcji

Nadzorowanie przebiegu produkcji

Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.44 (obecnie: MG.44) (Nadzorowanie przebiegu produkcji).

W publikacji omówiono m.in.: rodzaje produkcji, zakres i terminy przeglądów oraz napraw urządzeń, a także sposoby zarządzania gospodarką materiałową i odpadami. Pytania i zadania na końcu działów i rozdziałów pomogą uczniowi sprawdzić stan wiedzy.

Kwalifikacja M.17 ( MG.17)
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Montaż maszyn i urządzeń

Montaż maszyn i urządzeń

Józef Zawora

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanikmechanik – monter maszyn i urządzeń. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17) (Montaż maszyn i urządzeń).

W publikacji omówiono m.in.: rodzaje połączeń montażowych, podstawowe operacje technologiczne montażu czy czynności montażowe. Pytania kontrolne pomogą uczniowi dostrzec i rozwiązać problemy zawodowe, a definicje pojęć – podsumować wiedzę.

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń

Stanisław Legutko

Podręcznik skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, kształcących się w zawodzie technik mechanik i mechanik – monter maszyn i urządzeń . Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17). (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) – M.17.2. (Obsługa maszyn i urządzeń).

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń ze szczególnym akcentem na zasady ich obsługiwania. Dzięki pytaniom na końcu rozdziałów i działów uczeń sprawdzi poziom swojej wiedzy.

Efekty kształcenia wspólne dla branży mechanicznej i samochodowej

Części maszyn

Części maszyn

Andrzej Rutkowski

Ceniony i lubiany podręcznik, który wprowadza w podstawy budowy maszyn. Porusza on zagadnienia związane z różnymi rodzajami połączeń elementów. Starannie omawia wytrzymałość osi i wałów. Dużo miejsca poświęca na wprowadzenie w świat przekładni zębatych, ciernych i cięgnowych. Omawia także rodzaje sprzęgieł i hamulców. Publikacja dostarcza w sposób jasny i zrozumiały podstawowej, rzetelnej wiedzy potrzebne j wszystkim tym, którzy będą mieli w swoim kształceniu kontakt z zagadnieniami z mechaniki.

Duża liczba rysunków technicznych, wzorów i tablic sprawia, że tę książkę po prostu warto mieć zawsze pod ręką!

Mechanika techniczna

Mechanika techniczna

Bogusław Kozak

Podręcznik omawia zagadnienia z zakresu statyki, koncentrując się szczególnie na własnościach sił, płaskim i przestrzennym układzie sił. Przedstawia także informacje dotyczące wytrzymałości materiałów, w tym rozciągania i ściskania, ścinania, zginania, skręcania, wyboczeń i wytrzymałości zmęczeniowej. Porusza zagadnienia związane z kinematyką i dynamiką punktu oraz ciała sztywnego.

Do podręcznika dołączona jest płyta CD z przykładami obliczeń, dzięki czemu uczeń może przećwiczyć rozwiązywanie zadań i sprawdzić stopień zrozumienia materiału.

Podstawy technologii maszyn

Podstawy technologii maszyn

Józef Zawora

Podręcznik wprowadza w podstawy materiałoznawstwa, zwracając dużą uwagę na własności materiałów, ich badanie oraz charakteryzując poszczególne rodzaje materiałów. Omawia także zagadnienia związane z wytarzaniem części maszyn, w szczególności techniki wytwarzania, w tym różne rodzaje obróbki, odlewnictwo i spajanie materiałów. Porusza także tematykę organizacji i przebiegu montażu.

Po każdym rozdziale znajdują się pytania i zadania, które pozwalają utrwalić wiadomości. Liczne rysunki i schematy pomagają zapamiętać najważniejsze informacje.

Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych

Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych

Aleksander Górecki

Podręcznik wprowadza w zagadnienia dotyczące prostych przyrządów pomiarowych, podstaw ręcznej obróbki, takiej jak: ścinanie, wycinanie, przecinanie, gięcie i prostowanie, a także wiercenie i gwintowanie. Przedstawia informacje dotyczące metali i ich stopów, tworzyw sztucznych, ceramicznych, paliw oraz smarów. Starannie omawia lutowanie, klejenie, odlewnictwo, a także obróbkę plastyczną i cieplną.

Publikacja obfitująca w ilustracje stanowi niezbędną bazę wiedzy do zrozumienia nowszych technologii stosowanych w branży mechanicznej i pokrewnych.

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Figurski Janusz, Popis Stanisław

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i technik pojazdów samochodowych.

Publikacja zawiera informacje między innymi na temat wymiarowania, szkicowania i rysowania w rzutach prostokątnych. Wszystkie treści zostały opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PN i EN. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie techniki komputerowej do sporządzania rysunków. Książka zawiera liczne definicje i pytania, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę i sprawdzić jej poziom.

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn

Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik (o różnych specjalnościach) oraz technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu PKZ (M.a) oraz części kwalifikacji M.17 (obecnie: MG.17) (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń), M.20 (obecnie: MG.20) (Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) i M.44 (obecnie: MG.44) (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń).

Książka prezentuje wiedzę niezbędną do projektowania poszczególnych elementów maszyn. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechanicznej

Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych. Realizuje efekty kształcenia z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) wspólne dla wszystkich zawodów w branży mechanicznej.

Książka zawiera podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej, szczególnie w branży mechanicznej. Omawia między innymi zarządzanie jakością i organizację obsługi klienta. Zawiera schematy, tabele i pytania kontrolne, które pomogą uczniowi przyswoić wiedzę i sprawdzić jej poziom.

BHP w branży samochodowej

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

BHP w branży mechanicznej

BHP w branży mechanicznej

Marek Łuszczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży mechanicznej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży mechanicznej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika pojazdów samochodowych i technika mechanika

Język angielski zawodowy dla technika pojazdów samochodowych i technika mechanika

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna, Krzysztof Więckowski

Zeszyt ćwiczeń zawiera specjalistyczne słownictwo: nazwy materiałów, zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, narzędzi oraz maszyn używanych w warsztacie samochodowym i mechanicznym, a także wyrażenia dot. technik stosowanych w trakcie naprawy i wytwarzania elementów. Publikacja uczy słownictwa przydatnego podczas szukania pracy, prezentuje sposób czytania ogłoszeń o pracę oraz wzory CV i listu motywacyjnego. Podpowiada, jakich zwrotów używać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W każdej lekcji znajduje się kod QR, który kieruje do nagrania dialogu i/lub tekstu źródłowego.