161014

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej