161015

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej