161019

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki