165337

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik mechanik. Kwalifikacja M.44 (obecnie: MG.44). Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń