Technik pojazdów samochodowych

Podręczniki WSiP do zawodu technik pojazdów samochodowych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: MOT.06MOT.05MOT.02 / MG.12M.18M.42

Kwalifikacja: MOT.06
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Okładka Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Część 1

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Część 1

Janusz Figurski, Stanisław Kowalczyk, Mariusz Szymańczak

Podręcznik obejmuje zagadnienia dotyczące dokumentacji, obsługi i naprawy pojazdów. Omawia przyczyny występowania uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia zespołów i podzespołów. Dokładnie opisuje rodzaje materiałów używanych w warsztacie samochodowym, kładąc nacisk na łączenia tych materiałów i ochronę przed korozją lub nadmiernym tarciem poszczególnych elementów pojazdów. Omawia zasady gospodarki materiałowej, w tym odpadowej, w warsztacie i wyjaśnia znaczenie kompetencji personalnych. Podręcznik przybliża takie zagadnienia z podstaw motoryzacji, jak pomiary warsztatowe, charakterystyka technik odlewania i metod obróbki.

Kwalifikacja MOT.05
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 1

W. Bukała, J. Figurski, P. Fundowicz, S. Kowalczyk, S. Popis, M. Radzimierski, L. Szczęch, M. Szymańczak, M. Wieczorek

Podręcznik koncentruje się na przybliżeniu wiedzy związanej z mechaniką pojazdów samochodowych. Wprowadza w zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w warsztacie samochodowym, rysunkiem technicznym, budową elementów podwozia i nadwozia samochodowego. Porusza także tematykę diagnostyki poszczególnych elementów pojazdu, m.in. układu zasilania paliwem, zespołu napędowego, silnika. Podręcznik przedstawia także nowe technologie stosowane w pojazdach samochodowych. Atutem publikacji jest duża liczba ilustracji, które pozwalają zrozumieć trudniejsze zagadnienia.

Nowość

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2

J. Figurski, D. Frankowski, P. Fundowicz, S. Kowalczyk, S. Moszczyński, S. Popis, M. Radzimierski, M. Szymańczak, M. Wieczorek

Podręcznik koncentruje się na przybliżeniu wiedzy związanej z mechaniką pojazdów samochodowych. Wprowadza w zagadnienia związane z naprawą pojazdów samochodowych ze szczególnym naciskiem na naprawę zespołów pojazdów i organizację napraw. Przedstawia także podstawy elektrotechniki i elektroniki, których znajomość może być wymagana na egzaminie zawodowym w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Podręcznik omawia także techniki kierowania pojazdami. Atutem publikacji jest duża liczba ilustracji, które ułatwiają przyswojenie trudniejszych treści.

Kwalifikacja MOT.02 / MG.12
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania w zawodach technik / elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący treści z zakresu kwalifikacji MG.12. (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).

Cz. 1. publikacji dotyczy obsługiwania i diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych. Opisano w niej m.in. czynności obsługowe, konserwacyjne, kalibracyjne i konfiguracyjne dotyczące tych układów oraz metody ich diagnostyki. Uczniowie dowiedzą się też, jak oceniać stan techniczny elementów i układów elektrycznych / elektronicznych i w jaki sposób sporządzać dokumentację wykonanych pomiarów. Zaletą podręcznika jest bogata szata graficzna.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 2

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania zawodów technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący treści z zakresu kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Cz. 2. dotyczy napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Wyjaśniono w niej m.in., jak lokalizować uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, omówiono metody naprawy tych układów oraz niezbędne do tego celu narzędzia i przyrządy. Naukę ułatwiają kolorowe zdjęcia, rysunki i schematy.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia mechatroniki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12. Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychelektromechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).

Zadaniem tej publikacji jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę z zakresu metod diagnostyki i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Pomogą w tym karty pracy, krótkie testy i zadania.

Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). Przeznaczony do kształcenia praktycznego.

Publikacja pozwala sprawdzić poziom wiedzy ucznia między innymi na temat metod diagnostyki i naprawy zespołów i układów samochodu oraz ich konserwacji. Zawiera liczne rysunki i zdjęcia, które ułatwią mu uporządkowanie wiadomości.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.

Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Publikacja skierowana do uczniów klas 3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18. (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Książka prezentuje między innymi wiadomości dotyczące diagnostyki ogólnej oraz diagnostyki poszczególnych zespołów i układów samochodu, a także metod i zakresu napraw pojazdu samochodowego. Poza tym autorzy książki zamieścili w niej 5 zestawów testów z kluczem odpowiedzi.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Sławomir Kudzia

Testy egzaminacyjne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychmechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Publikacja zawiera 5 zestawów testów, z których każdy obejmuje 40 zadań jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Uczeń znajdzie tu także klucz odpowiedzi do testów, rozwiązania do zadań praktycznych oraz zasady przeprowadzania nowego egzaminu zawodowego.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Testy egzaminacyjne

Jarosław Idczak

Zakres:

  • kwalifikacja M.42. (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)

 

 

Materiał ćwiczeniowy do egzaminu potwierdzającego kwalifikację:

  • testy z kluczem odpowiedzi,
  • przykładowe zadania praktyczne,
  • przykładowe rozwiązania zadań praktycznych.

Kwalifikacja M.18
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Marian Dąbrowski, Stanisław Kowalczyk, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) M.18.1 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Książka w przystępny sposób prezentuje podstawową wiedzę dotyczącą diagnostyki ogólnej samochodów oraz diagnostyki ich poszczególnych zespołów i układów.

Naprawa pojazdów samochodowych

Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.2 (Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych).

Książka w przystępny sposób omawia między innymi metody i zakres napraw pojazdu samochodowego, montaż oraz konserwację jego podzespołów i zespołów, a także próby po naprawie pojazdu.

Kwalifikacja M.42
Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.42 (Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych).

W podręczniku omówiono m.in. zasady gospodarki materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych, ustalanie zakresu napraw, prowadzenie dokumentacji, sporządzanie kalkulacji kosztów. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji M.42 (Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych).

Książka omawia m.in.: przestrzeganie zasad kontaktów z klientami, kontroli jakości wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników czy kontroli przebiegu naprawy pojazdów samochodowych. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Efekty kształcenia wspólne dla branży mechanicznej
i samochodowej

Części maszyn

Andrzej Rutkowski

Ceniony i lubiany podręcznik, który wprowadza w podstawy budowy maszyn. Porusza on zagadnienia związane z różnymi rodzajami połączeń elementów. Starannie omawia wytrzymałość osi i wałów. Dużo miejsca poświęca na wprowadzenie w świat przekładni zębatych, ciernych i cięgnowych. Omawia także rodzaje sprzęgieł i hamulców. Publikacja dostarcza w sposób jasny i zrozumiały podstawowej, rzetelnej wiedzy potrzebne j wszystkim tym, którzy będą mieli w swoim kształceniu kontakt z zagadnieniami z mechaniki.

Duża liczba rysunków technicznych, wzorów i tablic sprawia, że tę książkę po prostu warto mieć zawsze pod ręką!

Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Frankowski Dariusz , Moszczyński Sławomir

Publikacja przeznaczona do szkół oraz placówek kształcących kandydatów do pracy w branży samochodowej. Precyzyjnie przedstawiono w niej przepisy i zasady ruchu drogowego oraz znaki i sygnały drogowe. Omówiono m.in. obowiązki kierującego pojazdem, zagadnienia dotyczące warunków używania pojazdów w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych. Końcowy rozdział poświęcono szkoleniu i egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Aktualna, rzetelna wiedza – autorzy publikacji są wykładowcami prawa ruchu drogowego.

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Figurski Janusz, Popis Stanisław

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i technik pojazdów samochodowych.

Publikacja zawiera informacje między innymi na temat wymiarowania, szkicowania i rysowania w rzutach prostokątnych. Wszystkie treści zostały opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PN i EN. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie techniki komputerowej do sporządzania rysunków. Książka zawiera liczne definicje i pytania, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę i sprawdzić jej poziom.

Podstawy konstrukcji maszyn

Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik (o różnych specjalnościach) oraz technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu PKZ (M.a) oraz części kwalifikacji M.17 (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń), M.20 (Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) i M.44 (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń).

Książka prezentuje wiedzę niezbędną do projektowania poszczególnych elementów maszyn. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Publikacja omawia między innymi mechanizmy układu jezdnego i nośnego, układ napędowy, układy hamulcowe i kierownicze. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Silniki pojazdów samochodowych

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Podręcznik omawia między innymi budowę silnika, opisuje jego poszczególne układy i ich zadania. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach z branży mechanicznej. Realizuje efekty kształcenia z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej).

Książka przedstawia podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej w branży samochodowej. Omawia między innymi zasady zarządzania jakością i organizację obsługi klienta. Zawiera schematy, tabele i pytania kontrolne, które ułatwią uczniowi proces przyswajania wiedzy i umożliwią mu dokonanie samooceny.

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika pojazdów samochodowych i technika mechanika

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna, Krzysztof Więckowski

Zeszyt ćwiczeń zawiera specjalistyczne słownictwo: nazwy materiałów, zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, narzędzi oraz maszyn używanych w warsztacie samochodowym i mechanicznym, a także wyrażenia dot. technik stosowanych w trakcie naprawy i wytwarzania elementów. Publikacja uczy słownictwa przydatnego podczas szukania pracy, prezentuje sposób czytania ogłoszeń o pracę oraz wzory CV i listu motywacyjnego. Podpowiada, jakich zwrotów używać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W każdej lekcji znajduje się kod QR, który kieruje do nagrania dialogu i/lub tekstu źródłowego.

Język angielski zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży mechanicznej i samochodowej.

W publikacji zawarto ćwiczenia z zakresu m.in. klasyfikacji zawodów w branży mechanicznej i samochodowej, obsługi stanowiska pracy, fachowych narzędzi i materiałów, przepisów BHP i podejmowania działalności gospodarczej.

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży mechanicznej i samochodowej.

W publikacji zawarto ćwiczenia z zakresu m.in. klasyfikacji zawodów w branży mechanicznej i samochodowej, obsługi stanowiska pracy, fachowych narzędzi i materiałów, przepisów BHP i podejmowania działalności gospodarczej.