Technik pojazdów samochodowych

Podręczniki WSiP do zawodu technik pojazdów samochodowych - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży mechanicznej i samochodowej.

Egzamin z kwalifikacji: MOT.06MOT.05MOT.02

Kwalifikacja: MOT.06
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Część 1

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Część 1

Janusz Figurski, Stanisław Kowalczyk, Mariusz Szymańczak

Podręcznik obejmuje zagadnienia dotyczące dokumentacji, obsługi i naprawy pojazdów. Omawia przyczyny występowania uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia zespołów i podzespołów. Dokładnie opisuje rodzaje materiałów używanych w warsztacie samochodowym, kładąc nacisk na łączenia tych materiałów i ochronę przed korozją lub nadmiernym tarciem poszczególnych elementów pojazdów. Omawia zasady gospodarki materiałowej, w tym odpadowej, w warsztacie i wyjaśnia znaczenie kompetencji personalnych. Podręcznik przybliża takie zagadnienia z podstaw motoryzacji, jak pomiary warsztatowe, charakterystyka technik odlewania i metod obróbki.

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Część 2

Podręcznik koncentruje się na organizacji pracy w serwisie samochodowym. Omawia szczegółowo różne stanowiska naprawcze oraz specjalistyczne wyposażenie warsztatów. Przedstawia zasadę kontroli obsługi i jakości naprawy wykonanych usług, a także opisuje nadzór nad obsługą technicznego wyposażenia warsztatu. Publikacja wprowadza w podstawy pracy stacji kontroli pojazdów, jej wyposażenia i zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zawiera przykładowe tabele wskazujące możliwe usterki i uszkodzenia w układach pojazdów.

Kwalifikacja MOT.05
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 1

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 1

W. Bukała, J. Figurski, P. Fundowicz, S. Kowalczyk, S. Popis, M. Radzimierski, L. Szczęch, M. Szymańczak, M. Wieczorek

Podręcznik koncentruje się na przybliżeniu wiedzy związanej z mechaniką pojazdów samochodowych. Wprowadza w zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w warsztacie samochodowym, rysunkiem technicznym, budową elementów podwozia i nadwozia samochodowego. Porusza także tematykę diagnostyki poszczególnych elementów pojazdu, m.in. układu zasilania paliwem, zespołu napędowego, silnika. Podręcznik przedstawia także nowe technologie stosowane w pojazdach samochodowych. Atutem publikacji jest duża liczba ilustracji, które pozwalają zrozumieć trudniejsze zagadnienia.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych. Część 2

J. Figurski, D. Frankowski, P. Fundowicz, S. Kowalczyk, S. Moszczyński, S. Popis, M. Radzimierski, M. Szymańczak, M. Wieczorek

Podręcznik koncentruje się na przybliżeniu wiedzy związanej z mechaniką pojazdów samochodowych. Wprowadza w zagadnienia związane z naprawą pojazdów samochodowych ze szczególnym naciskiem na naprawę zespołów pojazdów i organizację napraw. Przedstawia także podstawy elektrotechniki i elektroniki, których znajomość może być wymagana na egzaminie zawodowym w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Podręcznik omawia także techniki kierowania pojazdami. Atutem publikacji jest duża liczba ilustracji, które ułatwiają przyswojenie trudniejszych treści.

Kwalifikacja MOT.02
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 1

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania w zawodach technik / elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący treści z zakresu kwalifikacji MG.12. (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).

Cz. 1. publikacji dotyczy obsługiwania i diagnozowania układów elektrycznych i elektronicznych. Opisano w niej m.in. czynności obsługowe, konserwacyjne, kalibracyjne i konfiguracyjne dotyczące tych układów oraz metody ich diagnostyki. Uczniowie dowiedzą się też, jak oceniać stan techniczny elementów i układów elektrycznych / elektronicznych i w jaki sposób sporządzać dokumentację wykonanych pomiarów. Zaletą podręcznika jest bogata szata graficzna.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Część 2

Dyga Grzegorz, Trawiński Grzegorz

Podręcznik do nauczania zawodów technik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, realizujący treści z zakresu kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Cz. 2. dotyczy napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Wyjaśniono w niej m.in., jak lokalizować uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, omówiono metody naprawy tych układów oraz niezbędne do tego celu narzędzia i przyrządy. Naukę ułatwiają kolorowe zdjęcia, rysunki i schematy.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia mechatroniki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia mechatroniki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12. Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowychelektromechanik pojazdów samochodowych. Realizują treści z zakresu kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych).

Zadaniem tej publikacji jest sprawdzenie, w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę z zakresu metod diagnostyki i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów. Pomogą w tym karty pracy, krótkie testy i zadania.

Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia diagnostyki samochodowej. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18. Praktyczna nauka zawodu

Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). Przeznaczony do kształcenia praktycznego.

Publikacja pozwala sprawdzić poziom wiedzy ucznia między innymi na temat metod diagnostyki i naprawy zespołów i układów samochodu oraz ich konserwacji. Zawiera liczne rysunki i zdjęcia, które ułatwią mu uporządkowanie wiadomości.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.

Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Publikacja skierowana do uczniów klas 3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji M.18. (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych).

Książka prezentuje między innymi wiadomości dotyczące diagnostyki ogólnej oraz diagnostyki poszczególnych zespołów i układów samochodu, a także metod i zakresu napraw pojazdu samochodowego. Poza tym autorzy książki zamieścili w niej 5 zestawów testów z kluczem odpowiedzi.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej

Stanisław Kowalczyk

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach z branży mechanicznej. Realizuje efekty kształcenia z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej).

Książka przedstawia podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej w branży samochodowej. Omawia między innymi zasady zarządzania jakością i organizację obsługi klienta. Zawiera schematy, tabele i pytania kontrolne, które ułatwią uczniowi proces przyswajania wiedzy i umożliwią mu dokonanie samooceny.

BHP w branży samochodowej

BHP w branży samochodowej

Sławomir Kudzia

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży samochodowej.

Autor wyczerpująco wyjaśnił zasady ochrony przeciwpożarowej w branży samochodowej i kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzował czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Przybliżył też przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Części maszyn

Części maszyn

Andrzej Rutkowski

Ceniony i lubiany podręcznik, który wprowadza w podstawy budowy maszyn. Porusza on zagadnienia związane z różnymi rodzajami połączeń elementów. Starannie omawia wytrzymałość osi i wałów. Dużo miejsca poświęca na wprowadzenie w świat przekładni zębatych, ciernych i cięgnowych. Omawia także rodzaje sprzęgieł i hamulców. Publikacja dostarcza w sposób jasny i zrozumiały podstawowej, rzetelnej wiedzy potrzebne j wszystkim tym, którzy będą mieli w swoim kształceniu kontakt z zagadnieniami z mechaniki.

Duża liczba rysunków technicznych, wzorów i tablic sprawia, że tę książkę po prostu warto mieć zawsze pod ręką!

Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Techniki kierowania pojazdami mechanicznymi. Podręcznik do nauki zawodów technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Frankowski Dariusz , Moszczyński Sławomir

Publikacja przeznaczona do szkół oraz placówek kształcących kandydatów do pracy w branży samochodowej. Precyzyjnie przedstawiono w niej przepisy i zasady ruchu drogowego oraz znaki i sygnały drogowe. Omówiono m.in. obowiązki kierującego pojazdem, zagadnienia dotyczące warunków używania pojazdów w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych. Końcowy rozdział poświęcono szkoleniu i egzaminowaniu osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Aktualna, rzetelna wiedza – autorzy publikacji są wykładowcami prawa ruchu drogowego.

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Rysunek techniczny zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Figurski Janusz, Popis Stanisław

Podręcznik skierowany do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechanik i technik pojazdów samochodowych.

Publikacja zawiera informacje między innymi na temat wymiarowania, szkicowania i rysowania w rzutach prostokątnych. Wszystkie treści zostały opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami PN i EN. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na wykorzystanie techniki komputerowej do sporządzania rysunków. Książka zawiera liczne definicje i pytania, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę i sprawdzić jej poziom.

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn

Krzysztof Grzelak, Janusz Telega, Janusz Torzewski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik (o różnych specjalnościach) oraz technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu PKZ (M.a) oraz części kwalifikacji M.17 (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń), M.20 (Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi) i M.44 (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń).

Książka prezentuje wiedzę niezbędną do projektowania poszczególnych elementów maszyn. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Piotr Fundowicz, Mariusz Radzimierski, Marcin Wieczorek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Publikacja omawia między innymi mechanizmy układu jezdnego i nośnego, układ napędowy, układy hamulcowe i kierownicze. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Silniki pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych

Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji M.18 (Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych) – M.18.1.3 (charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów), M.18.1.4 (określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego).

Podręcznik omawia między innymi budowę silnika, opisuje jego poszczególne układy i ich zadania. Zawiera pytania kontrolne, które pozwolą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika pojazdów samochodowych i technika mechanika

Język angielski zawodowy dla technika pojazdów samochodowych i technika mechanika

Katarzyna Sarna, Rafał Sarna, Krzysztof Więckowski

Zeszyt ćwiczeń zawiera specjalistyczne słownictwo: nazwy materiałów, zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, narzędzi oraz maszyn używanych w warsztacie samochodowym i mechanicznym, a także wyrażenia dot. technik stosowanych w trakcie naprawy i wytwarzania elementów. Publikacja uczy słownictwa przydatnego podczas szukania pracy, prezentuje sposób czytania ogłoszeń o pracę oraz wzory CV i listu motywacyjnego. Podpowiada, jakich zwrotów używać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W każdej lekcji znajduje się kod QR, który kieruje do nagrania dialogu i/lub tekstu źródłowego.

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej

Piotr Rochowski

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży mechanicznej i samochodowej.

W publikacji zawarto ćwiczenia z zakresu m.in. klasyfikacji zawodów w branży mechanicznej i samochodowej, obsługi stanowiska pracy, fachowych narzędzi i materiałów, przepisów BHP i podejmowania działalności gospodarczej.