Branża rolnicza

Wybierz zawód z branży rolniczej i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

 • Technik rolnik

  Technik rolnik

  Technik rolnik organizuje produkcję roślinną i zwierzęcą na podstawie danych gospodarczych. Umie przewidzieć pogodę i korzystać z urządzeń meteorologicznych. Świadomie planuje działania powstrzymujące degradację gleby. Zabiega o zachowanie równowagi ekologicznej w środowisku rolniczym. Planuje zabiegi melioracyjne. Prowadzi hodowle nasienne i prace hodowlane w obrębie produkcji zwierzęcej. Wykorzystuje programy komputerowe usprawniające prace w produkcji rolniczej.

  Egzamin z kwalifikacji
  ROL.04
 • Technik agrobiznesu

  Technik agrobiznesu

  Technik agrobiznesu prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą, organizuje działalność logistyczną i handlową w przedsiębiorstwie agrobiznesowym. Określa potrzeby finansowe i kadrowe przedsiębiorstwa, wskazuje źródła finansowania. Planuje działania marketingowe.

  Egzamin z kwalifikacji
  ROL.04
 • Rolnik

  Rolnik

  Rolnik prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą. Potrafi ocenić stan zasiewów, podjąć właściwe decyzje, by chronić rośliny przed szkodnikami i chorobami. Umie sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wie, jak zapewnić zwierzętom właściwe warunki utrzymania, tak by nie zadawać im niepotrzebnego cierpienia, a pochodzące od nich produkty były bezpieczne dla konsumenta. Potrafi dobrać odmiany roślin i rasy zwierząt do warunków, którymi dysponuje. Umie obsługiwać urządzenia i maszyny używane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zna zasady prowadzenia gospodarstwa ekologicznego.

  Egzamin z kwalifikacji
  RL.03, R.3