Branża turystyczno-hotelarska

Wybierz zawód z branży turystyczno-hotelarskiej i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

  • Technik obsługi turystycznej

    Technik obsługi turystycznej potrafi planować i kalkulować koszty imprez oraz usług turystycznych. Prowadzi informację turystyczną. Ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych firmy. Planuje trasy podróży i dokonuje w hotelach rezerwacji dla klientów. Organizuje lub sprzedaje grupowe wyjazdy służbowe albo wypoczynkowe.

    Egzamin z kwalifikacji T.13 i T.14
  • Technik hotelarstwa

    Technik hotelarstwa potrafi planować i realizować wszystkie usługi w recepcji, w tym rezerwację i obsługę gości przyjeżdżających oraz wyjeżdżających. Organizuje usługi gastronomiczne w hotelu, a także odpowiada za czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych. Przygotowuje wszystkie usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. spacer

    Egzamin z kwalifikacji T.11 i T.12