Technik hotelarstwa

Podręczniki WSiP do zawodu technik hotelarstwa - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży turystyczno-hotelarskiej.

Egzamin z kwalifikacji: HGT.03HGT.06

HGT.03
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 1

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 1

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

W podręczniku zamieszczone zostały informacje dotyczące klasyfikacji obiektów i usług hotelarskich, systemów i sieci hotelarskich, zasad bhp obowiązujących w branży. Omówione są także sposoby rozróżniania stanowisk pracy w dziale służby pięter, kwestie rodzajów jednostek mieszkalnych, prac porządkowych, technik sprzątania oraz obsługiwania sprzętu i urządzeń do utrzymywania czystości.

Podręcznik zawiera przejrzystą szatę graficzną, a treści wsparte zostały licznymi rysunkami i zdjęciami.

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 2

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Część 2

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

W podręczniku zostały opisane kwestie dotyczące przestrzegania zasad zdrowego żywienia, przechowywania żywności, bielizny i zastawy stołowej, sporządzania jadłospisów i rozróżniania śniadań hotelowych oraz sposobów ich podawania. Zaprezentowane zostały również informacje dotyczące przyjmowania i realizacji zamówień usług dodatkowych, ich organizowania oraz  sporządzania dokumentacji.

To nieoceniona pomoc podczas nauki zawodu, opracowana pod kątem wszystkich efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji opisanych w nowej podstawie programowej dla zawodu technik hotelarstwa.

Kwalifikacja HGT.06
Realizacja usług w recepcji

Realizacja usług w recepcji. Część 1

Realizacja usług w recepcji. Część 1

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak

Podręcznik wyczerpująco opisuje kwestie związane z bhp w recepcji hotelowej, potrzebami gości i ich oczekiwaniami, etyką, kulturą i savoir-vivre’em pracowników recepcji. Przedstawia również zasady komunikowania się z gośćmi hotelowymi oraz etapy i techniki negocjacji stosowane do uzyskania warunków porozumienia, a także omawia rolę recepcji w hotelu, stanowiska pracy i zadania jej pracowników. Uzupełnieniem jest wyposażenie techniczne oraz prezentacja całego procesu przygotowania rezerwacji, w tym m.in. sposobów i zasad dokonywania rezerwacji oraz dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelarskich.

Realizacja usług w recepcji. Część 2

Realizacja usług w recepcji. Część 2

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak

Podręcznik zawiera informacje dotyczące procedury przyjęcia i wykwaterowania gości, w tym zasady rejestracji gości, przydziałów pokoi, prowadzenia dokumentacji hotelowej. Omawia kwestie związane ze świadczeniem gościom usług przez pracowników recepcji, w tym m.in. pomoc w przenoszeniu bagażu, budzenie, przekazywanie wiadomości i korespondencji, udzielanie informacji, obsługa gości specjalnych. Uczeń znajdzie tu również informacje o rodzajach cen usług hotelarskich i stosowanych rabatach, formach płatności w sprzedaży usług hotelarskich oraz zasad prowadzenia rachunku hotelowego gości.

Zbiory zadań

Zbiór zadań dla technika hotelarstwa

Zbiór zadań. Realizacja usług w recepcji

Barbara Cymańska-Garbowska, Magdalena Świderska, Anna Zawierucha

Publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu realizacji usług w recepcji. Dzięki wykonaniu wielu różnorodnych zadań uczniowie lepiej zrozumieją zasady komunikowania się z gośćmi hotelowymi oraz etapy i techniki negocjacji stosowane do uzyskania warunków porozumienia. Przećwiczy m.in. umiejętności przygotowania rezerwacji, prowadzenia dokumentacji hotelowej, świadczenia gościom usług przez pracowników recepcji, a także znajomość procedur przyjęcia, wykwaterowania gości i zasad prowadzenia rachunku hotelowego. To zestaw ćwiczeń i zadań pomocnych podczas realizacji zajęć, opracowany pod kątem efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji opisanych w nowej podstawie programowej.

Zbiór zadań. Obsługa gości w obiekcie hotelarskim

Zbiór zadań. Obsługa gości w obiekcie hotelarskim

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Zbiór zadań to idealna publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Dzięki wykonaniu wielu różnorodnych zadań kandydat do zawodu technik hotelarstwa lepiej zrozumie materiał, utrwali wiadomości i nauczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

To pakiet ponad 200 pytań i zadań pomocnych podczas realizacji zajęć, opracowany pod kątem efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji opisanych w nowej podstawie programowej 2019 dla zawodu technik hotelarstwa.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia hotelarska. Działalność recepcji.

Pracownia hotelarska. Działalność recepcji.

Aldona Kleszczewska

Praktyczne ćwiczenia skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Publikacja pomoże uczniowi sprawdzić umiejętności związane z przestrzeganiem procedur z zakresu obsługi gości w recepcji, sporządzaniem dokumentacji, przyjmowaniem płatności i udzielaniem informacji turystycznej. Uczeń będzie mógł także przećwiczyć wypełnianie niezbędnych dokumentów.

Pracownia hotelarska. Technik hotelarstwa.

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Publikacja umożliwia sprawdzenie umiejętności związanych ze stosowaniem sprzętu oraz technikami sprzątania i wyposażania jednostek mieszkalnych. Dzięki niej uczniowie mogą przećwiczyć przygotowywanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi zasadami i dostosowanego do potrzeb gości.

Efekty kształcenia wspólne dla branży turystyczno-hotelarskiej

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 1

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 1

Lilianna Rzepka, Barbara Steblik-Wlaźlak

Podręcznik omawia podstawy geografii turystycznej oraz jej miejsce w strukturze nauk geograficznych, systematyzuje i wyjaśnia zasady korzystania z różnych źródeł informacji i weryfikowania danych geograficznych. Charakteryzuje walory przyrody, kultury i historii Polski. Atutem książki są liczne zdjęcia zabytków i miejsc o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 2

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 2

Barbara Steblik-Wlaźlak, Liliana Rzepka

Ta publikacja to pasjonująca podróż dookoła świata. Omawia walory turystyczne ponad dwudziestu krajów europejskich, prezentuje uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Przybliża wybrane walory turystyczne Ameryk, Australii i Oceanii. Liczne kolorowe ilustracje oraz pytania i ćwiczenia pomagają uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
BHP w branży hotelarskiej

BHP w branży hotelarskiej

Janusz Cichy

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży hotelarskiej.

To ilustrowane kompendium omawia zasady ochrony przeciwpożarowej w branży hotelarskiej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Autor scharakteryzował też źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Przybliżył również przepisy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasady postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Magdalena Samulczyk-Wolska

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Patryk Chomicki

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Język angielski zawodowy. How can I help you?

Hotelarstwo. Tom VI. Język angielski zawodowy. How can I help you?

Joanna Dolińska-Romanowicz, Dorota Nowakowska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu języka obcego zawodowego.

Autorzy publikacji uczą słownictwa charakterystycznego dla branży turystyczno-hotelarskiej. Przybliżają zasady skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej. Prezentują różne sytuacje, w których może się znaleźć pracownik. Książka zawiera wzory pism z branży hotelarskiej, a ponadto pytania kontrolne z kluczami odpowiedzi.

Język niemiecki zawodowy. Wobei kann ich helfen?

Hotelarstwo. Tom VI. Język niemieckie zawodowy. Wobei kann ich helfen?

Beata Krzysztofik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu języka obcego zawodowego.

Autorzy publikacji uczą słownictwa charakterystycznego dla branży turystyczno-hotelarskiej. Przybliżają zasady skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej. Prezentują różne sytuacje, w których może się znaleźć pracownik. Książka zawiera wzory pism z branży hotelarskiej, a ponadto pytania kontrolne z kluczami odpowiedzi.

Podręczniki Wydawnictwa REA w ofercie WSiP

Marketing usług hotelarskich. Tom I

Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich

Adam Stefański

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.

W publikacji rzetelnie i przystępnie omówiono podstawowe pojęcia z marketingu, koncentrując się szczególnie na rynku usług hotelarskich. Przeprowadzono dokładną analizę strategii sprzedaży realizowanych w konkretnych hotelach. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan jego wiedzy.

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Aleksandra Lewandowska

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

Autorka charakteryzuje bazę noclegową w Polsce. Wskazuje najważniejsze organizacje zrzeszające hotelarzy. Uczy wypełniania dokumentów w recepcji. Przybliża zasady BHP i podstawy pierwszej pomocy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Organizacja pracy w hotelarstwie

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 1.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. W publikacji szczegółowo omówiono zasady standaryzacji obiektów noclegowych. Przedstawiono charakterystykę bazy noclegowej w Polsce i dokładnie opisano największe sieci hotelowe. Słowniczek terminów pozwoli uczniowi uporządkować wiedzę, a pytania kontrolne pomogą sprawdzić jej poziom.

Techniki pracy w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Aleksandra Lewandowska

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Przedstawia zagadnienia z zakresu obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Obejmuje tematy dotyczące otoczenia obiektu hotelowego, pionów funkcjonalnych hotelu, organizacji działu służby pięter, jednostek mieszkalnych, organizacji i techniki pracy w dziale służby pięter, a także charakterystyki ofert oraz sprzedaży dodatkowych usług hotelarskich. Wiadomości wzbogacono licznymi ilustracjami, schematami, tabelami, co pozwala na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 2

Hotelarstwo. Tom II. Organizacja pracy w hotelarstwie. Część 2.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Podręcznik obejmuje m.in. tematy dotyczące otoczenia obiektu hotelowego, organizacji działu służby pięter, organizacji i techniki pracy w dziale służby pięter. Ilustracje pomogą uczniowi w zrozumieniu przedstawianych zagadnień, a pytania kontrolne – w sprawdzeniu poziomu wiedzy.

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 1

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 1

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12). (Planowanie i realizacja usług w recepcji).

Podręcznik omawia zagadnienia dotyczące schematu organizacyjnego hotelu, roli recepcji, bezpieczeństwa pracy w recepcji, etyki i kultury pracy, zasad komunikowania się z gośćmi, organizacji pracy służby parterowej oraz procedur obsługi gości przez pracowników służby parterowej. Treści teoretyczne autorzy wsparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Hotelarstwo. Tom III. Działalność recepcji. Część 2

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak

Zakres:

  • kwalifikacja T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług w recepcji)

Podręcznik do nauki:

  • struktury organizacyjnej recepcji,
  • rezerwacji,
  • procedur przyjęcia gości do hotelu,
  • obsługi gości w trakcie pobytu w hotelu,
  • procedury wykwaterowania gości z hotelu (check-out).
Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Hotelarstwo. Tom IV. Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Autorzy podręcznika położyli nacisk na racjonalne odżywianie, komponowanie jadłospisu, a także wizerunek zawodowy pracownika w branży gastronomicznej. Szczegółowo przedstawili rodzaje śniadań serwowanych w hotelu. Udzielili też praktycznych wskazówek dotyczących nakrywania stołu.

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

Hotelarstwo. Tom V. Podstawy przedsiębiorstwa hotelarskiego

Maria Wajgner, Renata Tylińska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.11 (obecnie: TG.12) (Planowanie i realizacja usług recepcji) i T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Autorzy podręcznika przystępnie wyjaśniają najważniejsze terminy ekonomiczne. Uczą czytania ze zrozumieniem ustaw i aktów prawnych. Przygotowują do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy w roli pracownika i przyszłego pracodawcy.

Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeń

Obsługa konsumenta. Zeszyt ćwiczeń

Joanna Duda, Sebastian Krzywda

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.12 (obecnie: TG.13) (Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie).

Autorzy omawiają zagadnienia związane z praktyczną stroną obsługi konsumenta. Pokazują techniki serwowania potraw, nakrywania do stołu, zdobienia dań. Wprowadzają terminy angielskie i francuskie używane w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy.

Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń.

Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Zeszyt ćwiczeń.

Zeszyt ćwiczeń skierowany do uczniów techników, którzy kształcą się w zawodzie technik hotelarstwa.

Publikacja prezentuje funkcje programów Microsoft Office i techniki pisania bezwzrokowego. Szczegółowo omawia program CHART i jego zastosowanie w hotelarstwie. Charakteryzuje podstawowe pisma urzędowe i uczy ich sporządzania. Przedstawia pracę sekretariatu. Zawiera też wskazówki dotyczące tworzenia CV i zachowania się w trakcie rozmowy o pracę.