Technik organizacji turystyki

Podręczniki WSiP do zawodu technik organizacji turystyki - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży turystyczno-hotelarskiej.

Egzamin z kwalifikacji: HGT.07T.13T.14

Kwalifikacja HGT.07
Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Okładka Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Część 1

Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Część 1

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik

Podręcznik przedstawia podstawowe wiadomości z zakresu turystyki, takie jak czynniki rozwoju turystyki, motywy podróżowania, kategorie, rodzaje i formy turystyki. Omawia także najczęściej świadczone w turystyce usługi i wyjaśnia, jak kreują one potrzeby klienta oraz jak je spełniają. Publikacja omawia produkt turystyczny i zasady jego tworzenia, najważniejsze dla turystyki akty prawne, a także rynek turystyczny. Podręcznik skrótowo przedstawia zagadnienia z geografii turystycznej Polski, tak by zachęcić uczniów do samodzielnego poznawania ojczystych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia obsługi turystycznej. Technik obsługi turystycznej. Kwalifikacja T.13 (obecnie: TG.14). Praktyczna nauka zawodu. Część 1

Pracownia obsługi turystycznej. Technik obsługi turystycznej. Kwalifikacja T.13 (obecnie: TG.14). Praktyczna nauka zawodu. Część 1

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizują treści z zakresu kwalifikacji T.13 (obecnie: TG.14). (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych).

Każdy rozdział publikacji składa się z teoretycznego wstępu, w którym przypomniano najważniejsze informacje, i kart pracy. Karty pracy zawierają zadania praktyczne, które polegają na planowaniu imprez turystycznych, opracowywaniu szlaków zwiedzania, wypełnianiu dokumentacji. Atutem publikacji są liczne mapy, z którymi uczeń pracuje.

Pracownia obsługi turystycznej. Kwalifikacja T.14 (obecnie: TG.15). Technik obsługi turystycznej. Praktyczna nauka zawodu. Część 2

Pracownia obsługi turystycznej. Kwalifikacja T.14 (obecnie: TG.15). Technik obsługi turystycznej. Praktyczna nauka zawodu. Część 2

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizują treści z zakresu kwalifikacji T.14 (obecnie: TG.15). (Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych).

Każdy rozdział publikacji składa się z dwóch części. W pierwszej przypomniano najważniejsze wiadomości, natomiast w drugiej zawarto karty pracy z ćwiczeniami praktycznymi. Dzięki temu uczeń ćwiczy umiejętności związane z marketingiem i sprzedażą usług turystycznych i uczy się wypełniania dokumentacji dotyczącej rozliczania usług turystycznych.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik obsługi turystycznej. Kwalifikacja T.13 (obecnie: TG.14). Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik obsługi turystycznej. Kwalifikacja T.13 (obecnie: TG.14). Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Barbara Steblik-Wlaźlak, Maria Napiórkowska-Gzula

Pomoc w przygotowaniach do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje kwalifikacje T.13 (obecnie: TG.14). (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych).

 

Publikacja zawiera zestaw 5 testów do pisemnej części egzaminu, klucz odpowiedzi do testów oraz zadanie z przykładowym rozwiązaniem do części praktycznej. Na końcu publikacji uczeń znajdzie klucz odpowiedzi do testów. Publikację autorki opracowały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz obecną strukturą egzaminu z kwalifikacji.

Kwalifikacje T.13
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych

Planowanie i kalkulacja kosztów imprez turystycznych

Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.13 (obecnie: TG.14) (Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych).

Książka stanowi źródło wiedzy dotyczącej dobierania usług turystycznych do oczekiwań klientów oraz opracowywania programów imprez turystycznych, ustalania ich cen i sporządzania odpowiedniej dokumentacji. Dzięki publikacji kandydat do zawodu nauczy się wszystkich umiejętności niezbędnych podczas egzaminu zawodowego i pracy technika obsługi turystycznej.

Rezerwacja imprez i usług turystycznych + CD-ROM (Obsługa informatyczna w turystyce)

Rezerwacja imprez i usług turystycznych + CD-ROM
(Obsługa informatyczna w turystyce)

Mariola Milewska, Marek Lawin

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.13 (obecnie: TG.14) (Rezerwacja imprez i usług turystycznych).

Książka to kompendium wiedzy na temat dobierania usługodawców do organizacji imprez i realizacji usług turystycznych, zamawiania i wykonywania usług online oraz sposobów korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. Do podręcznika autorzy dołączyli CD-ROM Obsługa informatyczna w turystyce.

Kwalifikacja T.14
Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Informacja turystyczna. Część 1. Geografia

Informacja turystyczna. Część 1. Geografia

Zygmunt Kruczek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.14 (obecnie: TG.15) (Prowadzenie informacji turystycznej).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do korzystania ze źródeł informacji geograficznej oraz udzielania informacji na temat walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego regionów. Treści teoretyczne zostały opatrzone licznymi kolorowymi ilustracjami, które oddziałują na wyobraźnię ucznia i zachęcają do nauki.

Informacja turystyczna. Część 2. Bazy danych i materiały promocyjne

Informacja turystyczna. Część 2. Bazy danych i materiały promocyjne

Zygmunt Kruczek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.14 (obecnie: TG.15) (Prowadzenie informacji turystycznej).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia i aktualizowania baz danych informacji turystycznej oraz opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych.

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 1. Obsługa informatyczna + CD-ROM

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 1. Obsługa informatyczna + CD-ROM

Mariola Milewska, Marek Lawin

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.14 (obecnie: TG.15) (Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych).

Książka pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania komputerowych systemów rezerwacji usług i imprez turystycznych oraz rejestracji ich sprzedaży. Publikacja zawiera też płytę z programami symulacyjnymi do obsługi klienta, które umożliwiają praktyczną naukę zawodu.

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 2. Marketing

Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Część 2. Marketing

Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.14 (obecnie: TG.15) (Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych).

Książka pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do stosowania różnych instrumentów marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

Efekty kształcenia wspólne dla branży turystyczno-hotelarskiej

Podstawy turystyki

Podstawy turystyki

Grażyna Leszka

Znany i lubiany podręcznik teraz zaktualizowany i dopasowany do wymogów podstawy programowej z 2019 r., która włącza zagadnienia z podstaw turystyki do kwalifikacji, a tym samym sprawia, że znajomość tych zagadnień obowiązuje na egzaminie zawodowym.

Publikacja przedstawia rynek turystyczny, jego produkty i klientów. Przybliża nowe przepisy prawne, wskazuje trendy w promocji turystyki i omawia szczegółowo metody marketingowe. Atutem publikacji są liczne ilustracje, stanowiące jednocześnie ważne przykłady dla opisywanych zagadnień.

Podstawy turystyki

Podstawy turystyki

Grażyna Leszka

Podręcznik realizuje treści stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej.

W książce wyczerpująco omówiono formy, kategorie i rodzaje turystyki oraz metody badań ruchu turystycznego. Uczeń pozna dzięki niej różne produkty turystyczne, zadania biur podróży oraz pośredników, organizatorów, agentów i placówek informacji turystycznej, a także zasady funkcjonowania bazy noclegowej i gastronomicznej.

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 1

Geografia turystyczna. Część 1

Lilianna Rzepka, Barbara Steblik-Wlaźlak

Podręcznik omawia podstawy geografii turystycznej oraz jej miejsce w strukturze nauk geograficznych, systematyzuje i wyjaśnia zasady korzystania z różnych źródeł informacji i weryfikowania danych geograficznych. Charakteryzuje walory przyrody, kultury i historii Polski. Atutem książki są liczne zdjęcia zabytków i miejsc o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 2

Geografia turystyczna. Część 2

Barbara Steblik-Wlaźlak, Liliana Rzepka

Ta publikacja to pasjonująca podróż dookoła świata. Omawia walory turystyczne ponad dwudziestu krajów europejskich, prezentuje uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Przybliża wybrane walory turystyczne Ameryk, Australii i Oceanii. Liczne kolorowe ilustracje oraz pytania i ćwiczenia pomagają uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
BHP w branży hotelarskiej

BHP w branży hotelarskiej

Janusz Cichy

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży hotelarskiej.

To ilustrowane kompendium omawia zasady ochrony przeciwpożarowej w branży hotelarskiej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Autor scharakteryzował też źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Przybliżył również przepisy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasady postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Magdalena Samulczyk-Wolska

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Patryk Chomicki

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Podręczniki Wydawnictwa REA w ofercie WSiP

Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki

Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki

Barbara Steblik-Wlaźlak, Barbara Cymańska-Garbowska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług turystycznych.

Ta publikacja to kompendium wiedzy o turystyce. Autorki scharakteryzowały w niej rodzaje turystyki, omówiły różne typy produktów turystycznych. Zawarły zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych

Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych

Renata Tylińska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług turystycznych.

Podręcznik przystępnie wprowadza w zasady marketingu i stanowi przegląd metod działań marketingowych. Szczegółowo scharakteryzowano w nim rynek usług turystycznych, omówiono metody tworzenia katalogów, materiałów promocyjnych i informacyjnych. Książka obfituje w przykłady z życia wzięte i uczy analitycznego podejścia do przedstawianych zagadnień.

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych. Część 1

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych. Część 1

Iwona Michniewicz, Maria Peć

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług turystycznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.13 (obecnie: TG.14) (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych).

Podręcznik wprowadza w zasady bezpieczeństwa przydatne zarówno dla organizatora, jak i uczestników wyjazdów. Omówiono w nim gospodarcze i prawne aspekty organizacji imprez turystycznych. Autorzy uczą też sporządzania planów imprez i zaznajamiają z podstawami kalkulacji kosztów.

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Maria Peć, Iwona Michniewicz

Zakres:

 • obsługa turystyczna

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad BHP obowiązujących w branży turystycznej,
 • organizacji pracy biura turystycznego,
 • metod organizacji i obsługi ruchu turystycznego,
 • zasad profilaktyki podczas podróży,
 • programowania imprez i usług turystycznych,
 • sposobów kalkulowania kosztów imprez i usług turystycznych.
Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Maria Peć, Iwona Michniewicz

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.13 (obecnie: TG.14) (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych) i T.14 (obecnie: TG.15) (Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych).

Publikacja obejmuje m.in. tematy dotyczące: pilotażu wycieczek, zasad żywienia turystów, obsługi klienta, dokumentacji, realizacji sprzedaży oraz rozliczania usług turystycznych.