Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna

Wybierz zawód z branż: elektroniczna, informatyczna lub elektryczna i sprawdź podręczniki podnoszące kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy z WSiP!

 • Technik programista

  Technik programista

  Technik programista potrafi zaprojektować i wykonać strony internetowe i bazy danych oraz ich oprogramowanie aplikacyjne. Tworzy systemy zarządzania treścią i administruje nimi. Projektuje, programuje i testuje zaawansowane aplikacje webowe, aplikacje desktopowe i aplikacje mobilne.

  Egzamin z kwalifikacji
  INF.03, INF.04
 • Technik informatyk

  Technik informatyk

  Technik informatyk potrafi opracować i uruchomić własne programy aplikacyjne, a także dostosować aplikacje firmowe do potrzeb konkretnego zakładu pracy. Technik informatyk umie też zaprojektować i wykonać bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. Obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

   

  Egzamin z kwalifikacji
  INF.02, INF.03
 • Technik mechatronik

  Technik mechatronik

  Zna budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz potrafi je zmontować w postaci układów mechatronicznych. Określa stan techniczny tych elementów oraz dobiera niezbędne do montażu układów mechatronicznych. Przeprowadza jakość wykonanego montażu układów mechatronicznych. Klasyfikuje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych. Przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych.

  Egzamin z kwalifikacji
  ELM.03
 • Mechatronik

  Mechatronik

  Zna budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz potrafi je zmontować w postaci układów mechatronicznych. Określa stan techniczny tych elementów oraz dobiera niezbędne do montażu układów mechatronicznych. Przeprowadza jakość wykonanego montażu układów mechatronicznych. Klasyfikuje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych. Przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych.

  Egzaminy z kwalifikacji ELM.03
 • Technik elektronik

  Technik elektronik

  Określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej. Potrafi dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych, wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych, wykonać instalację kablową natynkową i podtynkową oraz uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne. Zna zasady przeprowadzania konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych.

  Egzaminy z kwalifikacji
  ELM.02, EE.22, EE.03
 • Elektronik

  Elektronik

  Elektronik montuje elementy i układy elektroniczne na płytkach drukowanych w urządzeniach oraz instaluje urządzenia elektroniczne. Potrafi również uruchomić układy i instalacje na podstawie dokumentacji, a także demontować i przygotować do recyklingu urządzenia i instalacje elektroniczne.

  Egzaminy z kwalifikacji ELM.02, EE.03
 • Technik elektryk

  Technik elektryk

  Potrafi sklasyfikować maszyny i urządzenia elektryczne, określić ich parametry techniczne oraz budowę i zastosowanie. Rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczania. Sporządza i odczytuje rysunki techniczne maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Rozpoznaje typowe uszkodzenia maszyn elektrycznych i urządzeń oraz potrafi je naprawić. Dobiera części zamienne i narzędzia potrzebne do naprawy. Rozróżnia przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oraz sprzęt instalacyjny. Sporządza schemat montażowy instalacji elektrycznej.

   

  Egzamin z kwalifikacji
  ELE.02, EE.26, EE.05, E.7, E.8, E.24
 • Elektryk

  Elektryk

  Potrafi sklasyfikować maszyny i urządzenia elektryczne, określić ich parametry techniczne oraz budowę i zastosowanie. Rozpoznaje układy zasilania oraz sterowania i zabezpieczania. Sporządza i odczytuje rysunki techniczne maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Rozpoznaje typowe uszkodzenia maszyn elektrycznych i urządzeń oraz potrafi je naprawić, dobrać części zamienne i narzędzia potrzebne do naprawy. Umie rozróżnić przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oraz sprzęt instalacyjny. Sporządza schemat montażowy instalacji elektrycznej, rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznej oraz dokonuje jej naprawy.

  Egzamin z kwalifikacji ELE.02, EE.05
 • Elektromechanik

  Elektromechanik

  Potrafi sklasyfikować maszyny i urządzenia elektryczne, określić ich parametry techniczne oraz budowę i zastosowanie, rozpoznać układy zasilania oraz sterowania i zabezpieczania, sporządzać i odczytywać rysunki techniczne maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych, rozpoznać typowe uszkodzenia maszyn elektrycznych i urządzeń oraz dokonać ich naprawy, dobrać części zamienne i narzędzia potrzebne do naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych.

  Egzamin z kwalifikacji E.7
 • Technik teleinformatyk

  Technik teleinformatyk

  Technik teleinformatyk potrafi zaprojektować sieci teleinformatyczne, obsługiwać urządzenia sieciowe i nadzorować ich pracę, wykorzystując wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki i techniki telekomunikacji. Technik teleinformatyk montuje również zestawy komputerowe, umie diagnozować stan techniczny komputerów oraz naprawiać sprzęt komputerowy, teletransmisyjny i teleinformatyczny.

   

  Egzamin z kwalifikacji E.13
 • Monter elektronik

  Monter elektronik

  Potrafi przeprowadzić montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych. Dobiera odpowiednie narzędzia do montażu oraz wykonuje lutowanie ręczne, automatycznie i odlutowywanie. Umie przeprowadzić montaż mechaniczny układów i urządzeń elektronicznych. Montuje przewody i kable elektryczne oraz uruchamia urządzenia elektroniczne zgodnie z ich instrukcją. Określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej.

  Egzaminy z kwalifikacji E.5 i E.6