Elektromechanik

Podręczniki WSiP do zawodu elektromechanik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Kwalifikacja E.7
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Praca zbiorowa

Zakres:

 • część kwalifikacji E.7 (Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych)

 

Podręcznik do nauki:

 • budowy i montażu maszyn prądu stałego, transformatorów, maszyn synchronicznych, maszyn indukcyjnych, maszyn komutatorowych prądu zmiennego,
 • montażu maszyn elektrycznych.

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Praca zbiorowa

Zakres:

 • część kwalifikacji E.7 (Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)

 

Podręcznik do nauki:

 • konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • naprawy typowych uszkodzeń,
 • zabezpieczenia przed porażeniem prądem,
 • typów materiałów i narzędzi używanych do napraw,
 • technologii napraw,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • pomiarów elektrycznych i przyrządów pomiarowych.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.
 
Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.
 
Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).