Elektronik

Podręczniki WSiP do zawodu elektronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.02

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 1

Piotr Golonko

Nr w wykazie MEN: 1.31.18/2018

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektroniktechnik elektronikzakresu kwalifikacji EE.03 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych).

Zawarto w nim m.in. przygotowywanie elementów do montażu oraz sposoby lokalizowania i usuwania usterek w układach i urządzeniach elektronicznych.

W podręczniku znajduje się również wykaz najważniejszych terminów i pojęć technicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 2

Piotr Golonko

Nr w wykazie MEN: 1.36.23/2018

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektroniktechnik elektronikzakresu kwalifikacji EE.03 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych).

Poświęcony zagadnieniom wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. Omówione zostały: przygotowywanie przewodów i wyznaczanie ich trasy do instalowanych urządzeń elektronicznych, sposoby wykonywania instalacji natynkowych i podtynkowych oraz połączeń mechanicznych i elektrycznych instalowanych urządzeń

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).