Elektronik

Podręczniki WSiP do zawodu elektronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.02

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 1

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 1

Piotr Golonko

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektronik i technik elektronik z zakresu kwalifikacji ELM.02. Zawarto w nim m.in. przygotowywanie elementów do montażu oraz sposoby lokalizowania i usuwania usterek w układach i urządzeniach elektronicznych. W podręczniku znajduje się również wykaz najważniejszych terminów i pojęć technicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 2

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 2

Piotr Golonko

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektronik i technik elektronik z zakresu kwalifikacji EE.03/ELM.02. Poświęcony zagadnieniom wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. Omówione zostały: przygotowywanie przewodów i wyznaczanie ich trasy do instalowanych urządzeń elektronicznych, sposoby wykonywania instalacji natynkowych i podtynkowych oraz połączeń mechanicznych i elektrycznych instalowanych urządzeń.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język:

  • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

  • przewodniki i izolatory,
  • budowa atomu,
  • obwody elektryczne, elektryczność,
  • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
  • kable, narzędzia i inne materiały,
  • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
  • oświetlenie i przełączniki,
  • przepisy BHP,
  • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).