Mechatronik

Podręczniki WSiP do zawodu mechatronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.03

Kwalifikacja ELM.03 / EE.02
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1

Tokarz Michał, Sierny Stanisław, Dziurski Robert

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik mechatronik z 2017 roku!

Najnowsza propozycja w nauczaniu zawodu technik mechatronik. Podręcznik zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Stanowi źródło niezbędnej wiedzy oraz pomoc w kształtowaniu umiejętności praktycznych związanych z budową i zastosowaniem urządzeń i systemów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych. Sprawdzeni autorzy, twórcy publikacji z zakresu mechatroniki, doskonale przygotowują uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2

Tokarz Michał, Sierny Stanisław , Dziurski Robert

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik mechatronik z 2017 roku!

Aktualny podręcznik niezbędny do kształcenia w zawodzie technik mechatronik, zawierający materiał z zakresu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

W cz. 2. autorzy dokładnie przedstawiają: urządzenia i systemy mechatroniczne oraz ich zasilanie, oprogramowanie używane podczas projektowania, programowania i eksploatacji systemów mechatronicznych oraz ich pomiary i zasady uruchamiania. Uczniowie zapoznają się także z tematem konserwacji systemów mechatronicznych. Wiedzę teoretyczną wsparto bogatym materiałem ilustracyjnym – schematami, zrzutami ekranowymi i zdjęciami.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.