Monter elektronik

Podręczniki WSiP do zawodu monter mechatronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Kwalifikacja E.6
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Instalowanie urządzeń elektrycznych

Piotr Brzozowski

Zakres:

 • część kwalifikacji E.6 (Instalowanie urządzeń elektronicznych)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad bhp i ochrony przeciwporażeniowej,
 • systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej,
 • systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń,
 • instalowania sieci komputerowych i sieci automatyki przemysłowej.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

 

Publikacja do nauki:

 • organizowania ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy,
 • zasad ergonomii pracy,
 • podstawowych przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy,
 • rozpoznawania źródeł i czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • wykorzystywania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywanych prac.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).