Monter mechatronik

Podręczniki WSiP do zawodu monter mechatronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Kwalifikacja E.3
Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Stanisław Sierny

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych).
 
W publikacji omówiono zagadnienia związane między innymi z przestrzeganiem zasad bhp, budową zespołów i podzespołów mechanicznych czy procesem ich montażu. Książka zawiera też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi ocenić stopień przyswojenia materiału.

Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Robert Dziurski

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych).
 
W publikacji omówiono między innymi zagadnienia dotyczące rozróżniania i budowy podzespołów oraz zespołów elektrycznych, dobierania narzędzi do ich montażu i demontażu czy oceny ich stanu technicznego.

Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Michał Tokarz

Zakres:

 • część kwalifikacji E.3 (Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych)

 

Podręcznik do nauki:

 • rozróżniania i budowy podzespołów oraz zespołów elektronicznych i elektrycznych,
 • określania ich parametrów i funkcji,
 • działania układów sterowania elektrycznego i elektronicznego,
 • dobierania narzędzi do montażu i demontażu podzespołów oraz zespołów elektronicznych i elektrycznych, oceny stanu technicznego zespołów elektronicznych i elektrycznych, zasad ich demontażu i montażu oraz sprawdzenia jakości i zgodności montażu i demontażu z dokumentacją techniczną.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.
 
Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.
 
Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • przewodniki i izolatory,
 • budowa atomu,
 • obwody elektryczne, elektryczność,
 • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
 • kable, narzędzia i inne materiały,
 • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
 • oświetlenie i przełączniki,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).