Technik elektronik

Podręczniki WSiP do zawodu technik elektronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.02EE.22

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 1

Piotr Golonko

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektronik i technik elektronik z zakresu kwalifikacji ELM.02. Zawarto w nim m.in. przygotowywanie elementów do montażu oraz sposoby lokalizowania i usuwania usterek w układach i urządzeniach elektronicznych. W podręczniku znajduje się również wykaz najważniejszych terminów i pojęć technicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 2

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 2

Piotr Golonko

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektronik i technik elektronik z zakresu kwalifikacji EE.03/ELM.02. Poświęcony zagadnieniom wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. Omówione zostały: przygotowywanie przewodów i wyznaczanie ich trasy do instalowanych urządzeń elektronicznych, sposoby wykonywania instalacji natynkowych i podtynkowych oraz połączeń mechanicznych i elektrycznych instalowanych urządzeń.

Kwalifikacja EE.22
Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1

Piotr Golonko

Podręcznik poświęcony zagadnieniom dotyczącym funkcji, parametrów oraz zastosowania urządzeń elektronicznych. Autor szczegółowo omówił zasady programowania i uruchamiania urządzeń elektronicznych. Opisał też zastosowanie elementów optoelektronicznych oraz technologie i systemy transmisji światłowodowej.

Publikacja zawiera kilkaset specjalistycznych rysunków i zdjęć, do każdej lekcji dodane pytania i polecenia sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów. Na końcu podręcznika wykaz kluczowych terminów i pojęć technicznych z tłumaczeniem na języki angielski i niemiecki.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 2

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 2

Piotr Brzozowski

Podręcznik jest poświęcony zagadnieniom konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń elektronicznych. Omawia, jak należy wykonywać pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych i jak kontrolować poprawność działania instalacji oraz urządzeń elektronicznych. Opisuje też sposoby dokonywania oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń elektronicznych, lokalizowania uszkodzeń, określania rodzaju i zakresu napraw, a także wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów.

Zawiera kilkaset specjalistycznych rysunków i zdjęć, a wszystkie lekcje zakończone są zestawem pytań i zadań kontrolnych.

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik).

Prezentuje podstawową wiedzę wymaganą od kandydatów do wykonywania tych zawodów – od zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi przez prawa stosowane w obwodach prądu stałego po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe. Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia.

Doskonale opracowany materiał – autorzy są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Tąpolska Anna

Podręcznik nieodzowny w nauce zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik, zgodny z podstawą programową i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i pokazuje jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Autorka to nauczycielka przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, egzaminatorka OKE i rzeczoznawczyni MEN.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Tąpolska Anna

Część 2. podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą tu rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych, stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów, przetworników A/C i C/A.

Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń zawiera specjalistyczne słownictwo związane z codzienną pracą w branży elektroniczno-mechatronicznej, budową maszyn i urządzeń, montażem elementów i podzespołów, instalowaniem sieci komputerowych i telewizyjnych, konserwacją i naprawą urządzeń i systemów elektronicznych. Podaje również słownictwo pomocne w poszukiwaniu pracy, prezentuje wzory CV, listu motywacyjnego oraz schemat przykładowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Nagrania dialogów i tekstów źródłowych, dostępne pod kodami QR, pomogą osłuchać się z żywym językiem i ułatwią przyswojenie poprawnej wymowy.

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język:

  • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

  • przewodniki i izolatory,
  • budowa atomu,
  • obwody elektryczne, elektryczność,
  • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
  • kable, narzędzia i inne materiały,
  • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
  • oświetlenie i przełączniki,
  • przepisy BHP,
  • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).