Technik elektronik

Podręczniki WSiP do zawodu technik elektronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.02EE.22E.20E.6

Kwalifikacja ELM.02 / EE.03
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 1

Piotr Golonko

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektronik i technik elektronik z zakresu kwalifikacji ELM.02. Zawarto w nim m.in. przygotowywanie elementów do montażu oraz sposoby lokalizowania i usuwania usterek w układach i urządzeniach elektronicznych. W podręczniku znajduje się również wykaz najważniejszych terminów i pojęć technicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 2

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. Część 2

Piotr Golonko

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach elektronik i technik elektronik z zakresu kwalifikacji EE.03/ELM.02. Poświęcony zagadnieniom wykonywania instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych. Omówione zostały: przygotowywanie przewodów i wyznaczanie ich trasy do instalowanych urządzeń elektronicznych, sposoby wykonywania instalacji natynkowych i podtynkowych oraz połączeń mechanicznych i elektrycznych instalowanych urządzeń.

Kwalifikacja EE.22
Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 1

Piotr Golonko

Podręcznik poświęcony zagadnieniom dotyczącym funkcji, parametrów oraz zastosowania urządzeń elektronicznych. Autor szczegółowo omówił zasady programowania i uruchamiania urządzeń elektronicznych. Opisał też zastosowanie elementów optoelektronicznych oraz technologie i systemy transmisji światłowodowej.

Publikacja zawiera kilkaset specjalistycznych rysunków i zdjęć, do każdej lekcji dodane pytania i polecenia sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów. Na końcu podręcznika wykaz kluczowych terminów i pojęć technicznych z tłumaczeniem na języki angielski i niemiecki.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 2

Eksploatacja urządzeń elektronicznych. Część 2

Piotr Brzozowski

Podręcznik jest poświęcony zagadnieniom konserwacji i naprawy instalacji oraz urządzeń elektronicznych. Omawia, jak należy wykonywać pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych i jak kontrolować poprawność działania instalacji oraz urządzeń elektronicznych. Opisuje też sposoby dokonywania oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń elektronicznych, lokalizowania uszkodzeń, określania rodzaju i zakresu napraw, a także wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów.

Zawiera kilkaset specjalistycznych rysunków i zdjęć, a wszystkie lekcje zakończone są zestawem pytań i zadań kontrolnych.

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kwalifikacja E.20
Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Użytkowanie urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja E.20.1. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik

Użytkowanie urządzeń elektronicznych. Kwalifikacja E.20.1. Podręcznik do nauki zawodu technik elektronik

Golonko Piotr

Publikacja przeznaczona do nauki w zawodzie technik elektronik. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu kwalifikacji E.20.1 – od funkcji i zastosowania urządzeń elektronicznych przez wiadomości dotyczące optoelektroniki i techniki światłowodowej aż po funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych.

Autor podręcznika jest twórcą podstawy programowej do nauki zawodu technik elektronik – atutem publikacji jest doskonały dobór treści zgodny z projektem reformy szkolnictwa zawodowego.

Kwalifikacja E.6
Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

Instalowanie urządzeń elektrycznych

Instalowanie urządzeń elektrycznych

Piotr Brzozowski, Anna Tąpolska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik i monter elektronik. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.6 (Instalowanie urządzeń elektronicznych).

Autorzy tej publikacji omówili m.in. zasady BHP, instalowania systemów telewizyjnych, sieci komputerowych czy sieci automatyki przemysłowej. Wiadomości teoretyczne wsparli licznymi przykładami, przejrzystymi schematami, zdjęciami i tabelami. Duża liczba pytań kontrolnych pozwoli uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik).

Prezentuje podstawową wiedzę wymaganą od kandydatów do wykonywania tych zawodów – od zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi przez prawa stosowane w obwodach prądu stałego po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe. Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia.

Doskonale opracowany materiał – autorzy są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Tąpolska Anna

Podręcznik nieodzowny w nauce zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik, zgodny z podstawą programową i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i pokazuje jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Autorka to nauczycielka przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, egzaminatorka OKE i rzeczoznawczyni MEN.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Tąpolska Anna

Część 2. podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą tu rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych, stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów, przetworników A/C i C/A.

Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń zawiera specjalistyczne słownictwo związane z codzienną pracą w branży elektroniczno-mechatronicznej, budową maszyn i urządzeń, montażem elementów i podzespołów, instalowaniem sieci komputerowych i telewizyjnych, konserwacją i naprawą urządzeń i systemów elektronicznych. Podaje również słownictwo pomocne w poszukiwaniu pracy, prezentuje wzory CV, listu motywacyjnego oraz schemat przykładowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Nagrania dialogów i tekstów źródłowych, dostępne pod kodami QR, pomogą osłuchać się z żywym językiem i ułatwią przyswojenie poprawnej wymowy.

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Język:

  • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

  • przewodniki i izolatory,
  • budowa atomu,
  • obwody elektryczne, elektryczność,
  • budowa i naprawa sprzętu komputerowego,
  • kable, narzędzia i inne materiały,
  • wyposażenie warsztatu napraw sprzętu elektronicznego,
  • oświetlenie i przełączniki,
  • przepisy BHP,
  • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).