Technik elektryk

Podręczniki WSiP do zawodu technik elektryk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: EE.26EE.05E.7E.8E.24

Kwalifikacja EE.26 NPP
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Nr w wykazie MEN: 1.35.22/2018
 
Podręcznik do nauki zawodu technik elektryk realizujący treści z zakresu kwalifikacji EE.26 (Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych).
 
Przedstawione zagadnienia: transformatory, maszyny prądu stałego, maszyny indukcyjne, maszyny synchroniczne, wybrane maszyny małej mocy, pomiary maszyn elektrycznych, aparatura łączeniowa i sterownicza, przekształtniki energoelektroniczne, odbiorniki energii elektrycznej, zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych, ochrona przeciwporażeniowa.

Kwalifikacja EE.05 NPP
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 1

Bielawski Artur, Kuźma Wacław

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik elektryk z 2017 roku!

Podstawowe źródło wiedzy do nauki zawodu technik elektryk. Podręcznik obejmuje treści z zakresu kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Cz. 1. publikacji przedstawia wiadomości i kształtuje umiejętności praktyczne związane z budową i konserwacją instalacji elektrycznych. Dokładnie omówiono w niej wszystkie zagadnienia, których znajomość obowiązuje kandydata do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po badania i pomiary instalacji elektrycznych oraz przepisy prawa.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Część 2

Bielawski Artur, Kuźma Wacław

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik elektryk z 2017 roku!

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik elektryk zawierający materiał z zakresu kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Cz. 2. publikacji przedstawia wiedzę i kształtuje umiejętności związane z budową i konserwacją maszyn elektrycznych – od maszyn prądu stałego po maszyny komutatorowe prądu zmiennego. Uczniowie poznają też inne urządzenia elektryczne, a ponadto zasady montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych oraz kwestie związane z naprawami i konserwacją maszyn elektrycznych.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwalifikacja E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Stanisław Karasiewicz

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk, elektryk i elektromechanik. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.7 (Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

Publikacja opracowana jako pomoc dydaktyczna do wykorzystania w pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń praktycznych, zadań i kart pracy podnoszących kwalifikacje ucznia w zakresie zasad BHP oraz pogłębiających informacje na temat różnego rodzaju maszyn elektrycznych czy urządzeń energoelektronicznych.

Pracownia instalacji elektrycznych. Technik elektryk i elektryk. Kwalifikacja E.8

Karasiewicz Stanisław

Publikacja jest przeznaczona do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie kwalifikacji E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji elektrycznych. Składa się przede wszystkim z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić umiejętności uczniów. Materiał obejmuje zagadnienia najczęściej pojawiające się w części praktycznej egzaminu zawodowego.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Elżbieta Kuźniak

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk, elektryk i elektromechanik. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.7 (Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

Omówiono tu m.in. zasady budowy, montażu i konserwacji różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, naprawy uszkodzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Testy kontrolne i zadania praktyczne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy przed egzaminem zawodowym.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik elektryk. Elektryk. Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Marek Bielak

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik elektryk i elektryk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.8. (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych).

 

Książka zawiera 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu, 3 zadania wraz z przykładowymi rozwiązaniami do części praktycznej oraz klucz odpowiedzi do testów Treści publikacji dotyczą między innymi: instalacji elektrycznych, źródeł światła czy ochrony przeciwporażeniowej.

 

Marek Bielak – wieloletni nauczyciel, praktyk, egzaminator z branży elektrycznej, współpracownik CKE.

Zbiory zadań

Zbiór zadań z elektrotechniki

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kwalifikacja E.7
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

Artur Bielawski, Wacław Kuźma

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik elektryk, elektromechanik i elektryk. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.7 (Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych).

Autorzy tej publikacji wyczerpująco omówili budowę i zastosowanie różnego rodzaju maszyn elektrycznych oraz sposoby ich montażu. Wiadomości teoretyczne wsparli praktycznymi ćwiczeniami, przejrzystymi schematami, zdjęciami i tabelami. Duża liczba pytań kontrolnych pozwoli uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Artur Bielawski, Joanna Grygiel

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk, elektromechanik i elektryk. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.7 (Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

Publikacja omawia między innymi zagadnienia związane z konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych, naprawami typowych uszkodzeń oraz zabezpieczeniem przed porażeniem prądem elektrycznym. Zawiera liczne pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy.

Kwalifikacja E.8
Montaż instalacji elektrycznych

Montaż instalacji elektrycznych

Anna Tąpolska

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk i elektryk. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.8 (Montaż instalacji elektrycznych).

W publikacji omówiono między innymi takie zagadnienia, jak wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej, rodzaje kabli i przewodów elektrycznych, sprzęt i osprzęt w instalacjach czy oświetlenie elektryczne. Książka zawiera też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat montażu instalacji elektrycznych.

Konserwacja instalacji elektrycznych

Irena Chrząszczyk

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk i elektryk. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.8 (Konserwacja instalacji elektrycznych).

W publikacji omówiono między innymi takie zagadnienia, jak ochrona przeciwporażeniowa, wskaźniki energetyczne oraz charakterystyka i działanie prądów roboczych i zwarciowych. Książka zawiera też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat konserwacji instalacji elektrycznych.

Kwalifikacja E.24
Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik elektryk. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych).

W publikacji omówiono zasady bhp i ppoż. oraz scharakteryzowano między innymi transformatory, maszyny prądu stałego, indukcyjne i synchroniczne. Opisano też czynności związane z pomiarami maszyn elektrycznych. Książka zawiera pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Eksploatacja instalacji elektrycznych

Michał Tokarz, Łukasz Lip

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach technik elektryk, elektryk i elektromechanik. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.24 (Eksploatacja instalacji elektrycznych).

W publikacji omówiono między innymi zagadnienia związane z zasadami bhp podczas eksploatacji instalacji elektrycznych, osprzętem elektroinstalacyjnym czy ochroną przeciwporażeniową. Książka zawiera też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na tematy poruszane w poszczególnych rozdziałach.

Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik).

Prezentuje podstawową wiedzę wymaganą od kandydatów do wykonywania tych zawodów – od zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi przez prawa stosowane w obwodach prądu stałego po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe. Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia.

Doskonale opracowany materiał – autorzy są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Tąpolska Anna

Podręcznik nieodzowny w nauce zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik, zgodny z podstawą programową i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i pokazuje jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Autorka to nauczycielka przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, egzaminatorka OKE i rzeczoznawczyni MEN.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Tąpolska Anna

Część 2. podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą tu rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych, stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów, przetworników A/C i C/A.

Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik do kształcenia zawodowego, skierowany do uczniów klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych.

 

Podręcznik przybliża zagadnienia związana z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Autor omówił w niej między innymi: podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, przychody, koszty, działania marketingowe, możliwość pozyskania funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności.

 

Tomasz Klekot  – wieloletni nauczyciel i egzaminator przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.