Technik informatyk

Podręczniki WSiP do zawodu technik informatyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: INF.02INF.03EE.09EE.08E.12E.13E.14.

Kwalifikacja INF.02
Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk z 2019 r.

Zaprezentowana została w nim wiedza dotyczącą konfiguracji, obsługi, diagnostyki i naprawy lokalnych sieci komputerowych. Uczniowie zapoznają się z tematem usług sieciowych w systemie Linux i sieciowym systemem operacyjnym Windows Server, a także z kwestią bezpieczeństwa danych.

Naukę ułatwia bogaty materiał ilustracyjny (zdjęcia, schematy, zrzuty ekranowe i rysunki), prezentujący omawiane zagadnienia. Ponad 300 pytań i poleceń umożliwi uczniom sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć.

Kwalifikacja INF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik poświęcony projektowaniu stron internetowych. Znajdują się w nim informacje dotyczące standardów dokumentów hipertekstowych, stosowania języka HTML do tworzenia stron internetowych, systemów zarządzania treścią CMS i kaskadowych arkuszy stylów. Omówione zostały również kwestie związane z tworzeniem grafiki na potrzeby stron internetowych, projektowaniem, testowaniem, walidacją i optymalizacją stron internetowych. Jeden rozdział jest poświęcony publikacji witryn i aplikacji internetowych.

W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą uczniom liczne rysunki i zdjęcia.

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat projektowania baz danych i administrowania nimi. Zostały w nim opisane zasady tworzenia diagramów E/R, relacyjnych baz danych, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych, modyfikowania struktury baz danych i zarządzania systemem bazy danych. Omówione są także kwestie dotyczące programowania aplikacji internetowych, m.in. skryptów wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera oraz informacje związane z przeprowadzaniem walidacji kodu programu i dokumentacją tworzonej aplikacji.

Wiadomości teoretyczne zostały wsparte licznymi rysunkami i zdjęciami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.

Kwalifikacja EE.09

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Nr w wykazie MEN: 1.23.10/2018

Część 1 podręcznika do nauki zawodu technik informatyk realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych).

Uczy umiejętności związanych z programowaniem. Przedstawione zostały m.in. podstawowe pojęcia, algorytmy i ich klasyfikacja, język C++, instrukcje sterujące, funkcje, tablice, łańcuchy, wskaźniki, operacje na plikach, programowanie obiektowe.

Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje.

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Nr w wykazie MEN: 1.24.11/2018

Część 2 podręcznika do nauki zawodu technik informatyk realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych).

Uczy umiejętności związanych z tworzeniem, projektowaniem stron internetowych i zarządzaniem nimi. Przedstawione  zagadnienia: projektowanie stron WWW, tworzenie stron internetowych w języku HTML, kaskadowe arkusze stylów CSS, grafika i multimedia na stronach internetowych, edytory spełniające funkcje WYSIWYG.

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 3

Programowanie i tworzenie stron internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 3

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Nr w wykazie MEN: 1.38.25/2018

Część 3 podręcznika do nauki zawodu technik informatyk realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.09 (Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych).

Uczy umiejętności związanych z tworzeniem, projektowaniem baz danych i zarządzaniem nimi. Przedstawione zostały: teoria baz danych, projektowanie baz danych, lokalny system zarządzania bazą danych MS Access, pakiet serwerowy XAMPP, SQL – strukturalny język zapytań, skrypty po stronie serwera – PHP.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna nauka zawodu

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych).

Publikacja składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowania go do pracy i jego montażu oraz naprawy urządzeń informatycznych.

Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności użytkowania sieci komputerowych, diagnostyki i naprawy sieci czy bezpieczeństwa danych w sieci.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Okładka Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EE.09/INF.03

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Tomasz Klekot

W repetytorium zebrane zostały najważniejsze wiadomości, w tym informacje o standardach dokumentów hipertekstowych, języku HTML do tworzenia stron internetowych, systemach zarządzania treścią CMS, kaskadowych arkuszach stylów, relacyjnych bazach danych, formularzach, zapytaniach i raportach do przetwarzania danych, skryptach wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera. Tematy zostały zilustrowane grafikami, dzięki którym łatwiej zrozumieć treści i je zapamiętać.

Do repetytorium załączony został przykładowy arkusz egzaminacyjny zawierający 40 pytań dla części pisemnej oraz zadanie praktyczne, jak na prawdziwym egzaminie.

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Krzysztof Pytel, Tomasz Klekot

Repetytorium w uporządkowanej formie zbiera najważniejsze wiadomości o systemach operacyjnych z rodzin Windows i Linux, metodach zapewniania bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, eksploatacji urządzeń peryferyjnych, naprawie urządzeń techniki komputerowej oraz metodach montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. Omawiane tematy zostały wsparte grafikami, dzięki którym łatwiej zrozumieć treści i je zapamiętać.

Publikacja zawiera przykładowy arkusz egzaminacyjny z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania z części praktycznej, a także 4 testy i 2 zadania praktyczne. Do wszystkich testów i zadań są odpowiedzi lub propozycje rozwiązania.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Publikacja skierowana do uczniów klas 3 szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.14. (Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami).

Książka zawiera 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu z kluczem odpowiedzi i 3 zadania do części praktycznej wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Treść publikacji dotyczy między innymi tworzenia stron internetowych i obróbki elementów graficznych wchodzących w ich skład.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Technik teleinformatyk. Kwalifikacja E.13

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodzie technik informatyk/technik teleinformatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13. (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

Książka zawiera 5 zestawów testów do części pisemnej egzaminu, 3 zadania do części praktycznej egzaminu oraz rozwiązania i klucz odpowiedzi. Jej treści dotyczą między innymi: projektowania sieci komputerowych, konfigurowania urządzeń sieciowych czy diagnostyki i naprawy sieci komputerowych.

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kwalifikacja EE.08
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Część 3

Pytel Krzysztof, Osetek Sylwia

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk.

Najnowszy podręcznik opracowany do nauki zawodu technik informatyk zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci. Podręcznik stanowi doskonałe źródło wiedzy z zakresu najnowszych technologii informatycznych i nieocenione wsparcie w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Publikacja prezentuje zagadnienia związane z budową, konfiguracją, obsługą, diagnostyką i naprawą lokalnych sieci komputerowych.

Autorzy rzetelnie referują tematy zawarte w nowej podstawie programowej i rozwijają umiejętności uczniów w dziedzinie informatyki.

Kwalifikacja E.12
Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji E.12. (Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu budowy, zastosowania oraz bezpieczeństwa posługiwania się sprzętem komputerowym i uczy umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu technik informatyk. Wiedzę teoretyczną autorzy poparli licznymi przykładami wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania. Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych treści.

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji E.12. (Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy).

 

Przekazuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przygotowaniem komputera do pracy, bezpiecznym posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym oraz efektywnym jego zastosowaniem. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi kolorowymi ilustracjami, a przede wszystkim przykładami oraz ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji E.12. (Użytkowanie urządzeń osobistych komputera osobistego).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z wykorzystywaniem urządzeń peryferyjnych, ich łączenia i współpracy z komputerem oraz sprawnego posługiwania się nimi. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi sposoby ich praktycznego zastosowania.

Naprawa komputera osobistego

Naprawa komputera osobistego

Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizujące treści z zakresu 3. części kwalifikacji E.12. (Naprawa komputera osobistego).

 

Przekazuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z naprawą komputera, systemu komputerowego i aplikacji, przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas pracy sprzętu informatycznego w sieci oraz procedur zapewniających jego bezawaryjną pracę (zabezpieczanie danych przed ich utratą, usuwanie awarii).Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Kwalifikacja E.13
Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej i administrowanie sieciami

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji E.13. (Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu projektowania, wykonania, użytkowania i naprawy sieci komputerowych oraz wykorzystania programów komputerowych. Wiedzę teoretyczną autorzy poparli licznymi przykładami. Bogaty, kolorowy materiał ilustracyjny ułatwia uczniowi zrozumienie przekazywanych w podręczniku treści.

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji E.13. (Konfigurowanie urządzeń sieciowych).

 

Przekazuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z konfigurowaniem urządzeń sieciowych różnych producentów, ich bezpieczną eksploatacją, diagnostyką i naprawą oraz bezpiecznym zastosowaniem w sieci sprzętu i programów komputerowych. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami, które wskazują sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek

Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Realizuje treści z zakresu 3. części kwalifikacji E.13. (Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi).

 

Podręcznik przekazuje wiedzę na temat sprawnego administrowania różnymi sieciowymi systemami operacyjnymi (Novell NetWare, Linux, Windows Server) oraz zapewniania bezpieczeństwa danych i uczy podstawowych umiejętności z tego zakresu. Treści teoretyczne autorzy poparli licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami wskazującymi sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Kwalifikacja E.14.
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Witryny internetowe

Witryny internetowe

Małgorzata Łokińska

Podręcznik skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie stron internetowych).

Książka pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia stron internetowych za pomocą języka HTML oraz kaskadowych stylów CSS. Poszerza też informacje na temat wykorzystania systemów CMS oraz edytorów WYSIWYG. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia wskazujące sposoby zastosowania teorii w praktyce.

Bazy danych i systemy baz danych

Bazy danych i systemy baz danych

Przemysław Domka

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.14 (Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności związane z wykorzystaniem programów Access, MySQL i PostgreSQL. Treści teoretyczne są poparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i kolorowymi ilustracjami ukazującymi praktyczne zastosowanie podanych informacji.

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe

Małgorzata Łokińska

Podręcznik skierowany do uczniów techników i szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji E.14 (Aplikacje internetowe).

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia aplikacji internetowych opartych na dwóch językach programowania: JavaScript oraz PHP. Poszerza informacje na temat programowania (tworzenie zmiennych, funkcji, obiektów), przybliża też zagadnienia związane z obsługą formularzy, plików oraz połączenia z bazą danych.

Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik).

Prezentuje podstawową wiedzę wymaganą od kandydatów do wykonywania tych zawodów – od zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi przez prawa stosowane w obwodach prądu stałego po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe. Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia.

Doskonale opracowany materiał – autorzy są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Tąpolska Anna

Podręcznik nieodzowny w nauce zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik, zgodny z podstawą programową i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i pokazuje jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Autorka to nauczycielka przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, egzaminatorka OKE i rzeczoznawczyni MEN.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Tąpolska Anna

Część 2. podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą tu rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych, stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów, przetworników A/C i C/A.

Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik do kształcenia zawodowego, skierowany do uczniów klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych.

 

Podręcznik przybliża zagadnienia związana z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Autor omówił w niej między innymi: podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, przychody, koszty, działania marketingowe, możliwość pozyskania funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności.
Tomasz Klekot – wieloletni nauczyciel i egzaminator przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Zapowiedź
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty WSiP

Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń związanych m.in. z codzienną pracą w branży informatycznej, budową komputera, systemami komputerowymi i internetowymi, projektowaniem stron internetowych, administrowaniem bazami danych, językiem programowania, pomocą techniczną w branży i bezpieczeństwem w sieci. Przedstawia zasady rozmowy kwalifikacyjnej, wypełniania kwestionariusza osobowego i pisania CV. Wiele różnorodnych zadań pozwala utrwalić wiadomości i słownictwo branżowe.

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej
i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.