Technik informatyk

Podręczniki WSiP do zawodu technik informatyk - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: INF.02INF.03

Kwalifikacja INF.02

Urządzenia techniki komputerowej

Tomasz Klekot, Tomasz Marciniuk

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Omawia najważniejsze wiadomości dotyczące m.in.: procesorów, płyt głównych, pamięci komputerowych, kart rozszerzeń, obudów i zasilaczy. Przedstawia zasady przygotowania systemu komputerowego i urządzeń mobilnych do pracy, a także etapy naprawy komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych. Grafiki i zrzuty ekranu ułatwią zrozumienie opisanych treści. Kody QR odsyłają do dodatkowych materiałów wspomagających naukę.

Systemy operacyjne

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Pomoże opanować umiejętności dotyczące instalacji i konfiguracji systemów Windows 10 i Linux Ubuntu 20.04. Omawia zasady naprawy komputera osobistego i współpracy systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi. Zrzuty ekranu ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści. Materiały, do których odsyłają kody QR, rozbudzą chęć zdobywania wiedzy w zawodzie technik informatyk

Sieci komputerowe

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Omawia tematy związane z lokalnymi sieciami komputerowymi, zasadami ich projektowania i montażem okablowania. Przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące modernizacji i rekonfiguracji lokalnych sieci komputerowych. Naukę ułatwia zawarty w książce bogaty materiał ilustracyjny, prezentujący omawiane zagadnienia. Materiały, do których odsyłają kody QR, pomogą w szybszym zdobywaniu wiedzy.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Sylwia Osetek, Krzysztof Pytel

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik informatyk z zakresu kwalifikacji INF.02 (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). Przedstawia system operacyjny Linux i zasady administrowania nim oraz omawia usługi sieciowe w systemie Linux i sieciowy system operacyjny Windows Server. Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy. Materiały, do których odsyłają kody QR uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne.

Kwalifikacja INF.03

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 1

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik poświęcony projektowaniu stron internetowych. Znajdują się w nim informacje dotyczące standardów dokumentów hipertekstowych, stosowania języka HTML do tworzenia stron internetowych, systemów zarządzania treścią CMS i kaskadowych arkuszy stylów. Omówione zostały również kwestie związane z tworzeniem grafiki na potrzeby stron internetowych, projektowaniem, testowaniem, walidacją i optymalizacją stron internetowych. Jeden rozdział jest poświęcony publikacji witryn i aplikacji internetowych.

W zrozumieniu teorii opisanych treści pomogą uczniom liczne rysunki i zdjęcia.

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz baz danych i administrowanie nimi. Część 2

Tomasz Klekot, Agnieszka Klekot

Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat projektowania baz danych i administrowania nimi. Zostały w nim opisane zasady tworzenia diagramów E/R, relacyjnych baz danych, formularzy, zapytań i raportów do przetwarzania danych, modyfikowania struktury baz danych i zarządzania systemem bazy danych. Omówione są także kwestie dotyczące programowania aplikacji internetowych, m.in. skryptów wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera oraz informacje związane z przeprowadzaniem walidacji kodu programu i dokumentacją tworzonej aplikacji.

Wiadomości teoretyczne zostały wsparte licznymi rysunkami i zdjęciami, które ułatwią uczniom zrozumienie materiału.

Zbiory zadań

Zbiór zadań praktycznych. Część 1. Urządzenia techniki komputerowej

Tomasz Klekot

Publikacja przedstawia ćwiczenia powiązane z treścią nowego podręcznika Urządzenia techniki komputerowej. Dzięki niej uczniowie przygotują się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji INF.02. Obejmuje zagadnienia: systemy informatyczne, systemy komputerowe i ich oprogramowanie, cyberbezpieczeństwo, procesory, płyty główne, karty rozszerzeń, pamięć komputerowa, przygotowanie do pracy komputerów osobistych i urządzeń mobilnych, przygotowanie do pracy i eksploatacja urządzeń peryferyjnych, konserwacja i naprawa urządzeń techniki komputerowej.

Zbiór zadań praktycznych. Część 2. Systemy operacyjne

Tomasz Klekot

Publikacja przedstawia ćwiczenia powiązane z treścią nowego podręcznika Systemy operacyjne. Dzięki niej uczniowie przygotują się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji INF.02. Zbiór zadań obejmuje takie zagadnienia, jak: system operacyjny Windows, system operacyjny Linux, naprawa komputera osobistego, współpraca systemu operacyjnego z urządzeniami peryferyjnymi i mobilnymi. Zawiera zadania cząstkowe i zadania praktyczne o rosnącym stopniu trudności oraz grafiki ilustrujące wybrane ćwiczenia.

Nowość

Zbiór zadań praktycznych. Część 3. Sieci komputerowe

Tomasz Klekot

Układ tematów zadań skorelowany z treścią podręcznika do INF.02, część 3. Fotografie i zrzuty ekranu obrazujące wybrane zagadnienia. Narastający stopień trudności w obrębie działu. Zadania praktyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego. Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadania dostępny w odpowiedziach dla nauczyciela.

Nowość

Zbiór zadań praktycznych. Część 4. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Tomasz Klekot

Układ tematów zadań skorelowany z treścią podręcznika do INF.02, część 4. Fotografie i zrzuty ekranu obrazujące wybrane zagadnienia. Narastający stopień trudności w obrębie działu. Zadania praktyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego.
Szacowany czas potrzebny na wykonanie zadania dostępny w odpowiedziach dla nauczyciela.

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Okładka Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EE.09/INF.03

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Tomasz Klekot

W repetytorium zebrane zostały najważniejsze wiadomości, w tym informacje o standardach dokumentów hipertekstowych, języku HTML do tworzenia stron internetowych, systemach zarządzania treścią CMS, kaskadowych arkuszach stylów, relacyjnych bazach danych, formularzach, zapytaniach i raportach do przetwarzania danych, skryptach wykonywanych po stronie klienta i po stronie serwera. Tematy zostały zilustrowane grafikami, dzięki którym łatwiej zrozumieć treści i je zapamiętać.

Do repetytorium załączony został przykładowy arkusz egzaminacyjny zawierający 40 pytań dla części pisemnej oraz zadanie praktyczne, jak na prawdziwym egzaminie.

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy. Egzamin zawodowy

Krzysztof Pytel, Tomasz Klekot

Repetytorium w uporządkowanej formie zbiera najważniejsze wiadomości o systemach operacyjnych z rodzin Windows i Linux, metodach zapewniania bezpieczeństwa w sieciach komputerowych, eksploatacji urządzeń peryferyjnych, naprawie urządzeń techniki komputerowej oraz metodach montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej. Omawiane tematy zostały wsparte grafikami, dzięki którym łatwiej zrozumieć treści i je zapamiętać.

Publikacja zawiera przykładowy arkusz egzaminacyjny z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania z części praktycznej, a także 4 testy i 2 zadania praktyczne. Do wszystkich testów i zadań są odpowiedzi lub propozycje rozwiązania.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Technik informatyk. Kwalifikacja E.12. Praktyczna nauka zawodu

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.12 (Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych).

Publikacja składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym, przygotowania go do pracy i jego montażu oraz naprawy urządzeń informatycznych.

Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia sieci komputerowych. Technik informatyk. Kwalifikacja E.13. Praktyczna nauka zawodu

Tomasz Klekot, Krzysztof Pytel

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji E.13 (Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami).

Książka składa się przede wszystkim z kart pracy i zadań. Podczas ich rozwiązywania uczeń zdobędzie między innymi umiejętności użytkowania sieci komputerowych, diagnostyki i naprawy sieci czy bezpieczeństwa danych w sieci.

Efekty kształcenia w zawodach technik elektryk, elektryk, technik elektronik, technik informatyk

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Podstawy elektrotechniki w praktyce. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej (technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik).

Prezentuje podstawową wiedzę wymaganą od kandydatów do wykonywania tych zawodów – od zasad BHP podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi przez prawa stosowane w obwodach prądu stałego po obwody prądu przemiennego i układy trójfazowe. Opanowanie wiadomości ułatwiają schematy, rysunki i zdjęcia.

Doskonale opracowany materiał – autorzy są doświadczonymi nauczycielami przedmiotów zawodowych.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 1

Tąpolska Anna

Podręcznik nieodzowny w nauce zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik, zgodny z podstawą programową i pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i pokazuje jej praktyczne zastosowanie. Teorię wsparto wieloma przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami.

Autorka to nauczycielka przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej, egzaminatorka OKE i rzeczoznawczyni MEN.

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Podstawy elektroniki. Podręcznik do nauki zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Część 2

Tąpolska Anna

Część 2. podręcznika do nauki zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Kandydaci do zawodów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej znajdą tu rzetelną wiedzę dotyczącą: klasyfikacji i parametrów filtrów, układów kształtujących, układów prostowniczych, stabilizatorów, układów zasilających, powielaczy napięcia, sprzężenia zwrotnego, wzmacniaczy, generatorów, przetworników A/C i C/A.

Atutem publikacji jest ścisłe powiązanie wiedzy z praktyką – to doskonała pomoc w kształtowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie zawodowym.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik do kształcenia zawodowego, skierowany do uczniów klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych.

 

Podręcznik przybliża zagadnienia związana z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Autor omówił w niej między innymi: podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, przychody, koszty, działania marketingowe, możliwość pozyskania funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności.
Tomasz Klekot – wieloletni nauczyciel i egzaminator przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty WSiP

Język angielski zawodowy dla technika informatyka i technika programisty

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń związanych m.in. z codzienną pracą w branży informatycznej, budową komputera, systemami komputerowymi i internetowymi, projektowaniem stron internetowych, administrowaniem bazami danych, językiem programowania, pomocą techniczną w branży i bezpieczeństwem w sieci. Przedstawia zasady rozmowy kwalifikacyjnej, wypełniania kwestionariusza osobowego i pisania CV. Wiele różnorodnych zadań pozwala utrwalić wiadomości i słownictwo branżowe.

Nagrania dialogów / tekstów do każdego działu!

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej
i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.