Technik mechatronik

Podręczniki WSiP do zawodu technik mechatronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.03 / EE.02EE.21E.18E.19.

Kwalifikacja ELM.03 / EE.02
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1

Tokarz Michał, Sierny Stanisław, Dziurski Robert

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik mechatronik z 2017 roku!

Najnowsza propozycja w nauczaniu zawodu technik mechatronik. Podręcznik zawiera treści z zakresu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Stanowi źródło niezbędnej wiedzy oraz pomoc w kształtowaniu umiejętności praktycznych związanych z budową i zastosowaniem urządzeń i systemów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych. Sprawdzeni autorzy, twórcy publikacji z zakresu mechatroniki, doskonale przygotowują uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2

Podręcznik opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodzie technik mechatronik z 2017 roku!

Aktualny podręcznik niezbędny do kształcenia w zawodzie technik mechatronik, zawierający materiał z zakresu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

W cz. 2. autorzy dokładnie przedstawiają: urządzenia i systemy mechatroniczne oraz ich zasilanie, oprogramowanie używane podczas projektowania, programowania i eksploatacji systemów mechatronicznych oraz ich pomiary i zasady uruchamiania. Uczniowie zapoznają się także z tematem konserwacji systemów mechatronicznych. Wiedzę teoretyczną wsparto bogatym materiałem ilustracyjnym – schematami, zrzutami ekranowymi i zdjęciami.

Kwalifikacja EE.21
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 1

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Nr w wykazie MEN: 1.32.19/2018

Część 1 podręcznika do nauki zawodu technik mechatronik realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).

Przedstawione zagadnienia: naprawa urządzeń i systemów pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych; aparatura kontrolno-pomiarowa i narzędzia; podstawy rysunku technicznego; środowisko CAD/CAM; algorytmy i schematy blokowe.

Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Nr w wykazie MEN: 1.34.21/2018

Część 2 podręcznika do nauki zawodu technik mechatronik realizującego treści z zakresu kwalifikacji EE.21 (Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych).

Przedstawione zagadnienia: programowanie sterowników PLC, programowanie paneli operatorskich, programowanie robotów przemysłowych, programowanie obrabiarek CNC (tokarki, frezarki) oraz pomiary części i narzędzi.

Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje wskazujące sposoby praktycznego zastosowania teorii.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia mechatroniki. Technik mechatronik. Kwalifikacja E.3

Pracownia mechatroniki. Technik mechatronik. Kwalifikacja E.3

Tokarz Piotr, Dziurski Robert

Publikacja służąca do praktycznej nauki zawodów technik elektryk, elektryk i elektromechanik w zakresie kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Opracowano ją z myślą o wykorzystaniu podczas zajęć praktycznych w pracowni instalacji elektrycznych. Składa się z ćwiczeń, zadań i kart pracy, dzięki którym można doskonalić umiejętności uczniów i dobrze przygotować ich do części praktycznej egzaminu zawodowego. Autorzy doskonale wiedzą, jak to zrobić – są nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz egzaminatorami i współpracownikami OKE.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik mechatronik. Kwalifikacja E.18

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Technik mechatronik. Kwalifikacja E.18

Krieser Witold, Dziurski Robert

Pigułka wiedzy i najlepszy sposób na powtórki przed egzaminem – repetytorium w przejrzystej formie zbiera najważniejsze wiadomości, których znajomość jest wymagana od kandydatów do zawodu technik mechatronik podczas egzaminu z kwalifikacji E.3. Schematy, rysunki i tabele pomagają nauczycielowi w usystematyzowaniu obszernego materiału.

Publikacja zawiera 5 testów sprawdzających wiedzę teoretyczną oraz 3 zadania wzorowane na części praktycznej egzaminu. Pozwolą one ocenić stopień przygotowania uczniów do egzaminu.

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Kwalifikacja E.18
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Piotr Goździaszek

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji E.18 (Rozruch systemów i urządzeń mechatronicznych).

W publikacji opisano między innymi zagadnienia dotyczące zasilania urządzeń i systemów mechatronicznych, napędu elektrycznego czy oprogramowania związanego z eksploatacją omawianych maszyn. Książka zawiera też pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania wiadomości.

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

Adrian Mikołajczak

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.18 (Obsługa systemów i urządzeń mechatronicznych).

W publikacji opisano między innymi umiejętności związane z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym: zasady ich obsługi, regulację parametrów urządzeń i dokumentację obsługi urządzeń i systemów. Książka zawiera liczne pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych. Część 2

Adrian Mikołajczak

Podręcznik skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodzie technik mechatronik. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.18 (Obsługa systemów i urządzeń mechatronicznych).

Publikacja omawia między innymi umiejętności związane z naprawą urządzeń elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych oraz z ich diagnostyką. Zawiera pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy.

Kwalifikacja E.19
Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja E.19.1. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja E.19.1. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik

Dziurski Robert

Pierwszy w Polsce podręcznik w tej dziedzinie opracowany dla szkół średnich!

Publikacja do nauki zawodu technik mechatronik w zakresie pierwszej części kwalifikacji E.19. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.

Pomaga kształtować umiejętności dotyczące m.in: rysunku mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego oraz tworzenia mechatronicznej dokumentacji projektowej. Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje pokazują praktyczne zastosowanie wiedzy.

Autor podręcznika to doświadczony nauczyciel przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej – publikacja zapewnia efektywną naukę!

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja E.19.2. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja E.19.2. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik

Tokarz Michał

Pierwszy w Polsce podręcznik w tej dziedzinie opracowany dla szkół średnich!

Podręcznik zawiera materiał z zakresu drugiej części kwalifikacji E.19. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych i przygotowuje do wykonywania zawodu technik mechatronik.

Jest źródłem aktualnej wiedzy i doskonałą pomocą w kształtowaniu umiejętności uczniów – od podstaw mechatroniki, hydrauliki i pneumatyki po oprogramowanie stosowane w projektowaniu urządzeń mechatronicznych.

Zapewnia rzetelne przygotowanie do egzaminu zawodowego. Autor jest doświadczonym nauczycielem przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja E.19.3. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik.

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikacja E.19.3. Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik.

Krieser Witold

Pierwszy w Polsce podręcznik do nauki projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych opracowany dla szkół średnich!

Publikacja kształci w zawodzie technik mechatronik i obejmuje materiał z trzeciej części kwalifikacji E.19. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Liczne przykłady, ćwiczenia, zrzuty ekranowe i ilustracje doskonale pokazują praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

Autor książki, dr inż. Witold Krieser, to wieloletni nauczyciel szkolny i akademicki przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik do kształcenia zawodowego, skierowany do uczniów klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych.

Podręcznik przybliża zagadnienia związana z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Autor omówił w niej między innymi: podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, przychody, koszty, działania marketingowe, możliwość pozyskania funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności.

Tomasz Klekot – wieloletni nauczyciel i egzaminator przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

BHP w branży elektrycznej

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1

Wyd. zbiorowe

Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Opisuje kwestie związane ze sterowaniem pneumatycznym i elektropneumatycznym, przedstawia również informacje o sterowaniu i napędzie elektrycznym, sterowaniu hydraulicznym i elektrohydraulicznym oraz sterownikach programowalnych.

Podręcznik ma atrakcyjną szatę graficzną, ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2

Wyd. zbiorowe

Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Omawia kwestie związane z sensoryką, manipulatorami i robotami przemysłowymi oraz technikami regulacji i procesów. Opisuje również rolę telekomunikacji informacyjnej oraz zasady projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

W przyswojeniu prezentowanych treści pomogą liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.

Podstawy mechatroniki

Podstawy mechatroniki

Wyd. zbiorowe

Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak istota mechatroniki, obwody elektryczne oraz układy elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Podręcznik został przygotowany bardzo starannie i przystępnie, ze zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczną stronę przedstawionych tematów. Liczne kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele ułatwią przyswojenie materiału teoretycznego.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń zawiera specjalistyczne słownictwo związane z codzienną pracą w branży elektroniczno-mechatronicznej, budową maszyn i urządzeń, montażem elementów i podzespołów, instalowaniem sieci komputerowych i telewizyjnych, konserwacją i naprawą urządzeń i systemów elektronicznych. Podaje również słownictwo pomocne w poszukiwaniu pracy, prezentuje wzory CV, listu motywacyjnego oraz schemat przykładowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Nagrania dialogów i tekstów źródłowych, dostępne pod kodami QR, pomogą osłuchać się z żywym językiem i ułatwią przyswojenie poprawnej wymowy.

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.